Apel Komisariatu Policji w Nadarzynie

Szanowni Państwo!

W ostatnim czasie coraz częściej dochodzi do oszustw metoda na tzw. "wnuczka" lub "policjanta". Sprawcy oszustw podczas rozmowy telefonicznej podszywają się pod wnuczka, innego krewnego, znajomego osoby bliskiej lub funkcjonariusza publicznego, a następnie proszą o wsparcie finansowe spowodowane nagłym zdarzeniem losowym lub trudną sytuacją życiową. Podczas rozmowy zaznaczają, że nie mogą odebrać pieniędzy osobiście, proszą o przekazanie ich swojemu "znajomemu". Zaraz po zakończonej rozmowie, dzwoni kolejna osoba, często podszywająca się pod policjanta operacyjnego lub funkcjonariusza Centralnego Biura Śledczego, oświadczając że zajmuje się rozpracowywaniem grupy oszustów. Osoba ta instruuje potencjalnego poszkodowanego jak ma dalej postępować i poleca przekazać pieniądze oszustowi, który następnie ma zostać zatrzymany, a pieniądze niezwłocznie zwrócone prawowitemu właścicielowi, co nigdy nie ma miejsca. Ofiarami tych przestępstw są głównie osoby starsze, zamieszkujące samotnie, które są zbyt ufne.

Aby nie stać się ofiarą oszustwa APELUJEMY DO PAŃSTWA O OSTROŻNOŚĆ I ROZSĄDEK W KONTAKTACH Z OSOBAMI NIEZNAJOMYMI. PAMIĘTAJMY, ŻE FUNKCJONARIUSZE NIGDY NIE POPROSZĄ O PRZEKAZANIE PIENIĘDZY OSZUSTOWI LUB PRZELANIE ICH NA KONTO W RAMACH POMOCY W DZIAŁANIACH POLICYJNYCH. APELUJEMY RÓWNIEŻ ABY NIE PRZEKAZYWAĆ PIENIĘDZY OSOBOM, KTÓRYCH NIE ZNAMY.

W przypadku zetknięcia się z próbami dokonania tego typu oszustw prosimy o kontakt z Komisariatem Policji w Nadarzynie dzwoniąc pod numer 22 729 81 77 lub numer alarmowy 112.

Komendant
Komisariatu Policji
w Nadarzynie
(-) nadkom. Dariusz Jeż

500+ świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji

Ustawa z dnia 31 lipca 2019 r. o świadczeniu uzupełniającym dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1622)

Dla kogo świadczenie uzupełniające
Świadczenie uzupełniające przysługuje osobom zamieszkującym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli są:
1) obywatelami Rzeczypospolitej Polskiej lub
2) posiadającymi prawo pobytu lub prawo stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej, lub
3) cudzoziemcami legalnie przebywającymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Świadczenie uzupełniające przysługuje osobom, które ukończyły 18 lat i których niezdolność do samodzielnej egzystencji została stwierdzona orzeczeniem o całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji albo orzeczeniem o niezdolności do samodzielnej egzystencji, albo orzeczeniem o całkowitej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym i niezdolności do samodzielnej egzystencji, albo orzeczeniem o całkowitej niezdolności do służby i niezdolności do samodzielnej egzystencji, zwanym dalej "osobami uprawnionymi".

Czytaj więcej: 500+ świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji

Informacja - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszkowie

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszkowie informuje, że Powiat Pruszkowski uzyskał dofinansowanie z Programu „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2019 r. w ramach Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, Moduł III.

Program dotyczy członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współdziałania na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji, a także nad osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności.

Świadczenie usługi polega na zapewnieniu możliwości skorzystania przez powyższe osoby ze specjalistycznego poradnictwa psychologicznego. Usługa jest bezpłatna.

Zadanie będzie realizowane w Dziennym Domu „Senior+”, ul. Kraszewskiego 18 w Pruszkowie od września do grudnia 2019 r.

Terminy konsultacji:

  • wtorek godz. 14.00 - 17.00,
  • środa godz. 14.00 - 17.00,
  • piątek godz. 10.00 - 14.00.

Szczegółowe informacje:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszkowie
ul. Drzymały 30, tel. 22 738 15 01, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Informacja

Informujemy, że Gmina Nadarzyn przystąpiła do programów:

1. Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych - edycja 2019

2. Opieka wytchnieniowa - edycja 2019

Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych

Programy realizowane są w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Nadarzynie.

Krystyna Masłowska - Kierownik GOPS

Wyjazd do Niepokalanowa i Rokitna w ramach Projektu Caritas - Senior

„Cztery pory roku z Seniorem”

W dniu 11 lipca 2019 roku odbył się wyjazd pielgrzymkowy w ramach projektu Caritas Senior. Grupa 48 osób odwiedziła dwa Sanktuaria: w Niepokalanowie i w Rokitnie. Niepokalanów to franciszkański klasztor-sanktuarium („Gród Maryi”), położony w miejscowości Paprotnia w gminie Teresin. Klasztor zajmuje powierzchnię 28 ha. Początki Niepokalanowa związane są z Maksymilianem Marią Kolbe, który w 1927 r. na ziemiach ofiarowanych przez księcia Jana Druckiego-Lubeckiego wybudował klasztor - wydawnictwo. Plan wyjazdu obejmował udział we Mszy św., zwiedzanie Muzeum oraz celi w której mieszkał św. Maksymilian, Muzeum Ochotniczej Straży Pożarnej braci w Niepokalanowie z najważniejszym eksponatami tj. strażackim samochodem "Minerva" z 1925 r. oraz ręcznymi pompami z XIX w. oraz Muzeum Papieskie z dwoma samochodami: pierwszy to samochód - kaplica, w którym Jan Paweł II wziął udział w procesji eucharystycznej z Placu Zwycięstwa do Kolumny Zygmunta w Warszawie w 1987 r., natomiast drugi samochód, to fiat 130, z którego papież korzystał podczas pierwszej pielgrzymki do Polski w 1979 roku. W drodze powrotnej do Nadarzyna odwiedziliśmy Sanktuarium Matki Bożej Wspomożycielki Prymasów w Rokitnie - miejsce licznych łask i nawróceń, uzdrowień duchowych i fizycznych - o którym specjalnie dla naszej grupy opowiedział nam proboszcz Rokitna.

Składamy serdeczne podziękowania proboszczowi ks. Andrzejowi Wieczorkowi za wspieranie Projektu, ks. Jerzemu Jędrzejewskiemu i ks. Augustynowi za pomoc w przygotowaniu, udział osobisty i duchowy w pielgrzymce.

Uczestnicy projektu serdecznie dziękują Strażakom z Ochotniczej Straży Pożarnej z Młochowa za przeprowadzenie profesjonalnego szkolenia zakresu udzielania pierwszej pomocy. Cieszymy się, że zarówno starsi stażem jak i najmłodsi druhowie i druhny mogą pochwalić się wiedzą z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej jak i zaangażowaniem, entuzjazmem i radością z pełnienia tej służby.

Za wieloletnią gotowość do wszelkiej pomocy, zapał i profesjonalizm dziękujemy również Strażakom, druhnom i druhom z Ochotniczej Straży Pożarnej z Nadarzyna.

Organizatorami Projektu są: Caritas Polska i Caritas Archidiecezji Warszawskiej natomiast partnerami i realizatorami: Caritas przy parafii pw. św. Klemensa w Nadarzynie, Gminne Ognisko Dziecięco-Młodzieżowe Tęcza oraz Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Działania podejmowane w ramach projektu związane są z rozwijaniem pokoleniowych i międzypokoleniowych więzi lokalnych poprzez edukację historyczną, regionalną, poznawanie i pielęgnowanie lokalnych historii, obyczajów, tradycji.

Krystyna Masłowska - Kierownik GOPS w Nadarzynie

Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych - program - edycja 2019

Informujemy, że podpisana została umowa pomiędzy Wojewodą Mazowieckim reprezentowanym przez Panią Annę Olszewską - Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie a Gminą Nadarzyn reprezentowaną przez Pana Dariusza Zwolińskiego w sprawie wysokości i trybu przekazywania w 2019 roku środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych na dofinansowanie zadań w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych” edycja 2019.

Program zakłada realizację zadań w zakresie świadczenia usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób niepełnosprawnych w wieku do 75 r.ż. z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, jak również posiadających orzeczenie lekarza orzecznika ZUS o całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji lub orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji wydane na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz dla dzieci do 16 r.ż. z orzeczeniem o niepełnosprawności ze szczególnymi wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczona możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji spełniających warunki do udzielenia pomocy wskazane w ustawie o pomocy społecznej oraz których dochód nie przekracza 350% obowiązującego od 1 października 2018 r. kryterium dochodowego określonego w art. 8 ustawy o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r., poz. 1508, z późn. zm.).

W związku z realizacją Programu „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych” - edycja 2019 Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nadarzynie zatrudni na okres od 1 sierpnia do 31 grudnia 2019 roku, na podstawie umowy zlecenia, osobę do prowadzenia usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych. Osoby zainteresowane zapraszam do siedziby GOPS w Nadarzynie, ul. Mszczonowska 24.

Krystyna Masłowska - Kierownik GOPS w Nadarzynie

Kryzysowy Telefon Zaufania 116 123 (2)

Zadzwoń! Zaufaj! Czekamy na telefon od Ciebie codziennie od 14.00 do 22.00!

Kryzysowy Telefon Zaufania 116 123 powstał z myślą o osobach, które z różnych powodów nie mają możliwości bezpośredniego kontaktu z psychologiem. Oferta Poradni kierowana jest do osób dorosłych w kryzysie emocjonalnym, potrzebujących wsparcia i pporady psychologicznej, rodziców potrzebujących wsparcia w procesie wychowawczym oraz osób niepełnoprawnych. Poradnia Telefoniczna 116 123 udziela pomocy psychologicznej osobom doświadczającym kryzysu emocjonalnego, samotnym, cierpiącym z powodu depresji, bezsenności, chronicznego stresu.

Połączenie z numerem 116 123 jest całkowicie bezpłatne niezależnie od tego z jakiej sieci dzwoni Klient, można dzwonić z każdego miejsca w Polsce, zarówno z telefonów stacjonarnych jak i komórkowych.

Źródło: http://www.psychologia.edu.pl/kryzysy-osobiste/telefon-kryzysowy-116123.html

Krystyna Masłowska - przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie

„Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych” edycja 2019

Informujemy, że w dniu 24 czerwca 2019 roku podpisana została umowa pomiędzy Wojewodą Mazowieckim reprezentowanym przez Panią Annę Olszewską - Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie a Gminą Nadarzyn reprezentowaną przez Pana Dariusza Zwolińskiego w sprawie wysokości i trybu przekazywania w 2019 roku środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych na dofinansowanie zadań w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych” edycja 2019.

W ramach umowy Gminie przekazane zostaną środki z Programu w łącznej kwocie 31 405,44 zł z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie świadczenia usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób niepełnosprawnych w wieku do 75 r.ż. z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, jak również posiadających orzeczenie lekarza orzecznika ZUS o całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji lub orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji wydane na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz dla dzieci do 16 r.ż. z orzeczeniem o niepełnosprawności ze szczególnymi wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczona możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji spełniających warunki do udzielenia pomocy wskazane w ustawie o pomocy społecznej oraz których dochód nie przekracza 350% obowiązującego od 1 października 2018 r. kryterium dochodowego określonego w art.8 ustawy o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r., poz. 1508, z późn.zm.).

Godziny przyjęć - informacja

Uwaga!

Sekcja świadczeń GOPS informuje,
że ostatni interesant będzie przyjmowany:

Poniedziałek do godz. 17.30
Wtorek - czwartek do godz. 15.30

Piątek jest dniem wewnętrznym - interesantów nie przyjmujemy.

Rodzina 500+ - informacja

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nadarzynie Sekcja Świadczeń informuje, że wnioskując o świadczenie wychowawcze (500+) na nowy okres zasiłkowy 2019/2021 w jednym wniosku należy uwzględnić wszystkie dzieci (pierwsze dziecko i pozostałe, na które świadczenie jest już przyznane).

Ponadto Ośrodek przypomina, że wnioski w formie elektronicznej można składać od dnia 1 lipca 2019 r., a w wersji papierowej od dnia 1 sierpnia 2019 r.