Wiadomości - aktualności

Życzenia Bożonarodzeniowe

Dodano: 21-XII-2018 r.

 

Warsztaty asertywności

Dodano: 16-XI-2018 r.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że w ramach realizacji programu "Razem Bezpieczniej" Zespól Ośrodków Wsparcia w Piastowie organizuje bezpłatne warsztaty asertywności. Warsztat odbędzie się na terenie Zespołu Ośrodków Wsparcia w dniu 2 grudnia 2018 r. w godz. 9.00 - 17.00.

Szczegóły dostępne po kliknięciu na plakacie.

 

„Bez klapsa - jak z miłością i szacunkiem wyznaczać dziecku granice”

Dodano: 8-X-2018 r.

Zapraszamy do udziału w warsztatach umiejętności wychowawczych „Bez klapsa - jak z miłością i szacunkiem wyznaczać dziecku granice” w ramach programu „Razem bezpieczniej” organizowanych przez Zespół Ośrodków Wsparcia w Piastowie w terminie 21-21 października 2018 zapisy pod numerem: 22 753 45 56.

Szczegóły warsztatów dostępne na plakacie obok.

 

RODO w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Nadarzynie

Dodano: 24-V-2018 r.

Szanowni Państwo, 25 maja 2018 roku w życie wchodzi Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych (RODO), które zmienia przepisy o ochronie danych osobowych. Jego celem jest ujednolicenie regulacji dotyczących ochrony danych osobowych na terenie całej Unii Europejskiej. W związku z tym zachęcamy do zapoznania się z klauzulą informacyjną.

 

Informacja o terminie składania wniosków 500+ na okres 2018/2019

Dodano: 19-VI-2018 r.

Zgodnie z art. 21 ustawy o p.p.w.d., wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego 500+ na nowy okres zasiłkowy 2018/2019 przyjmowane będą od dnia 1 sierpnia 2018 r., natomiast drogą elektroniczną od dnia 1 lipca 2018 r.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na kolejny okres złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata tego świadczenia przysługująca za miesiąc październik danego roku następuje do dnia 31 października tego roku.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na kolejny okres złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 września do dnia 30 września danego roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do dnia 30 listopada tego roku.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na dany okres złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 października do dnia 31 października danego roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do dnia 31 grudnia tego roku.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na dany okres złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 listopada do dnia 30 listopada danego roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do dnia 31 stycznia następnego roku.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na dany okres złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 grudnia danego roku do dnia 31 stycznia następnego roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku.

 

Informacja o terminie składania wniosków z funduszu alimentacyjnego na okres 2018/2019

Dodano: 19-VI-2018 r.

Zgodnie z art. 20. ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów wnioski o ustalenie prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres zasiłkowy 2018/2019 przyjmowane będą od dnia 1 sierpnia 2018 r., natomiast drogą elektroniczną od dnia 1 lipca 2018 r.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik następuje do dnia 31 października.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 września do dnia 30 września danego roku, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń z funduszu alimentacyjnego następuje do dnia 30 listopada tego roku.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 października do dnia 31 października danego roku, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń z funduszu alimentacyjnego następuje do dnia 31 grudnia tego roku.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 listopada do dnia 30 listopada danego roku, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń z funduszu alimentacyjnego następuje do dnia 31 stycznia następnego roku.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 grudnia danego roku do dnia 31 stycznia następnego roku, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń z funduszu alimentacyjnego następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku.

 

Informacja o terminie składania wniosków ze świadczeń rodzinnych na okres 2018/2019

Dodano: 19-VI-2018 r.

Zgodnie z art. 26 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych wnioski o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych na nowy okres zasiłkowy 2018/2019 przyjmowane będą od dnia 1 sierpnia 2018 r., natomiast drogą elektroniczną od dnia 1 lipca 2018 r.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 30 listopada.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami od dnia 1 września do dnia 31 października, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 31 grudnia.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 listopada do dnia 31 grudnia danego roku, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku.

 

Bezpłatne szkolenia - asystent/opiekun osób niesamodzielnych

Dodano: 24-V-2018 r.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że na terenie Gminy Nadarzyn realizowany będzie Projekt „Profesjonalizacja usług asystenckich i opiekuńczych dla osób niesamodzielnych – nowe standardy kształcenia i opieki” w związku z powyższym trwa rekrutacja osób do udziału w bezpłatnym szkoleniu Asystenta/Opiekuna osób niesamodzielnych, po ukończeniu, którego będzie możliwość podjęcia zatrudnienia.

Kontakt: tel. 502 836 491
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.


Celem projektu jest wzrost liczby miejsc świadczenia usług opiekuńczych dla starszych osób niesamodzielnych zamieszkujących Gminę Nadarzyn, poprzez dostarczenie w okresie trwania projektu kompleksowej usługi, będącej połączeniem usług opiekuńczych świadczonych w miejscu zamieszkania z teleopieką, wzmacniającą poczucie bezpieczeństwa u starszej osoby niesamodzielnej.

Projekt ten jest realizowany w ramach II Osi priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój „Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji”, Działanie 2.8 „Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Realizatorami Projektu są: Instytutem Pracy i Spraw Socjalnych, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Stowarzyszeniem Niepełnosprawni dla Środowiska EKON.

 

Informacja

Dodano: 22-III-2018 r.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszkowie zaprasza do udziału w projekcie "WPR: wsparcie, pomoc, rozwój".

Celem projektu jest zwiększenie okresu i dostępu do usług społecznych dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. W szczególności usług środowiskowych oraz usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej poprzez specjalistyczne wsparcie.

Szczegóły dostępne po kliknięciu na plakacie.

 

Informacja

Dodano: 14-II-2018 r.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zatrudni pracownika na umowę-zlecenie do świadczenia usług opiekuńczych. Wymagane prawo jazdy kat. B. Informacji udziela Kierownik GOPS - Pani Grażyna Witkowska lub pod nr tel.: 22 739 73 20.

 

Informacja

Dodano: 25-VIII-2017 r.

Sekcja świadczeń Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej informuje, że interesanci przyjmowani są od poniedziałku do czwartku w godzinach pracy Ośrodka. Piątek jest dniem wewnętrznym, w tym dniu interesanci nie będą przyjmowani.

 

Informacja o terminie składania wniosków 500+ na okres 2017/2018

Dodano: 28-VII-2017 r.

Przypominamy, że wnioski 500+ składane w pierwszym okresie obowiązywania ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci, tj. 2016/2017 realizowane będą do 30 września 2017 r. Oznacza to, że aby pobierać świadczenie wychowawcze od 1 października 2017r. należy ponownie złożyć wniosek.
Zgodnie z art. 21 ustawy o p.p.w.d., wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego 500+ na nowy okres zasiłkowy 2017/2018 przyjmowane będą od dnia 1 sierpnia 2017 r.
W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na kolejny okres złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 września do dnia 30 września danego roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do dnia 30 listopada tego roku.
W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na dany okres złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 października do dnia 31 października danego roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do dnia 31 grudnia tego roku.
W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na dany okres złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 listopada do dnia 30 listopada danego roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do dnia 31 stycznia następnego roku.
W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na dany okres złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 grudnia danego roku do dnia 31 stycznia następnego roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku.

 

Informacja o terminie składania wniosków z funduszu alimentacyjnego na okres 2017/2018

Dodano: 28-VII-2017 r.

Zgodnie z art. 20. ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów wnioski o ustalenie prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres zasiłkowy 2017/2018 przyjmowane będą od dnia 1 sierpnia br.
W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 września do dnia 30 września danego roku, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń z funduszu alimentacyjnego następuje do dnia 30 listopada tego roku.
W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 października do dnia 31 października danego roku, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń z funduszu alimentacyjnego następuje do dnia 31 grudnia tego roku.
W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 listopada do dnia 30 listopada danego roku, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń z funduszu alimentacyjnego następuje do dnia 31 stycznia następnego roku.
W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 grudnia danego roku do dnia 31 stycznia następnego roku, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń z funduszu alimentacyjnego następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku.

 

Informacja o terminie składania wniosków ze świadczeń rodzinnych na okres 2017/2018

Dodano: 28-VII-2017 r.

Zgodnie z art. 26 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych wnioski o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych na nowy okres zasiłkowy 2017/2018 przyjmowane będą od dnia 1 sierpnia br.
W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 30 listopada.
W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami od dnia 1 września do dnia 31 października, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 31 grudnia.
W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 listopada do dnia 31 grudnia danego roku, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku.

 

Informacja

Dodano: 25-X-2016 r.

W związku z wstrzymaniem przez Komisję Nadzoru Finansowego działalności Banku Spółdzielczego w Nadarzynie Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, iż w miesiącu październiku wstrzymuje wypłatę świadczeń na konta bankowe klientów Banku Spółdzielczego w Nadarzynie. Prosimy o jak najszybszą zmianę numeru konta i powiadomienie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nadarzynie o dokonanej zmianie. Świadczenia za miesiąc październik wypłacone będą w formie gotówki w Banku Spółdzielczym w Tarczynie Oddział w Nadarzynie ul. Mszczonowska 7B od 26.10.2016 r.

 

Wnioski - Program 500+

Dodano: 01-III-2016 r.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nadarzynie Sekcja Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego informuje, iż od dnia 02.03.2016 r. będą wydawane wnioski o ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego (Rodzina 500 Plus). Druki wniosków można pobrać w pokoju 133. Jednocześnie informujemy, że wypełnione wnioski będą przyjmowane od dnia wejścia w życie ustawy O pomocy państwa w wychowywaniu dzieci tj. od 1 kwietnia 2016 r.

 

Program 500+

Dodano: 26-II-2016 r.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Nadarzyn informuje, iż od dnia 01.04.2016 roku wchodzi w życie Ustawa z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2016 r. poz. 195).
W Gminie Nadarzyn zadanie to będzie realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - Sekcja Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego, ul. Mszczonowska 24, Nadarzyn.

Wnioski w sprawie świadczenia wychowawczego będą przyjmowanie od dnia wejścia w życie ustawy tj. od dnia 01.04.2016 roku w budynku Gminy Nadarzyn - na parterze w pokoju 133.
Wzór wniosku o przyznanie świadczenia wychowawczego oraz wzory oświadczeń określa Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 lutego 2016 roku w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenie wychowawcze (Dz. U. z 2016 r. poz. 214). Treść rozporządzenia oraz wzory wniosku dostępne są na stronie http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2016/214
Wzór wniosku jest także dostępny na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej www.mpips.gov.pl oraz na stronie internetowej ośrodka w zakładce „500 plus”.
Druki wniosków będzie można pobrać w pokoju nr 133.

O ewentualnych zmianach będziemy Państwa informować na bieżąco.
Informacji na temat świadczenia wychowawczego i sposobu realizacji w Gminie Nadarzyn udzielają pracownicy Sekcji Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego pod numerem telefonu 22 739 97 07 w. 182 i 186.

 

Informacja

Dodano: 10-XII-2015 r.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nadarzynie informuje, że zgodnie z Zarządzeniem Nr 0030.11.2015 Kierownika GOPS z dnia 26 czerwca 2015 r. dzień 24 grudnia 2015 r. (czwartek) jest dniem wolnym od pracy w zamian za święto przypadające w sobotę 26 grudnia 2015 roku.

 

Szlachetna Paczka już po raz piętnasty pomaga biednym

Dodano: 03-IX-2015 r.

Jesteś aktywny, chcesz zmienić coś w swojej okolicy i zrobić coś dobrego dla innych, lub znasz kogoś takiego? - TO JEST INFORMACJA DLA CIEBIE. Szlachetna Paczka walczy z biedą. Jest to projekt, w którym darczyńcy przygotowują paczki dla rodzin w potrzebie. W tym roku SZLACHETNA PACZKA jest organizowana po raz piętnasty. Główną motywacją dołączania ludzi do wolontariuszy Szlachetnej Paczki jest chęć pomocy drugiemu człowiekowi. Jest to doświadczenie cenne i często zmieniające życie - w kontekście własnej zmiany i wpływu na zmianę drugiego człowieka.

Wolontariusz Szlachetnej Paczki to ktoś, kto dociera do prawdziwej biedy, wchodzi tam, gdzie inni są obojętni albo boją się wejść. Wolontariusze odnajdują potrzebujących w swoim rejonie, spotykają się z nimi w ich domach, diagnozują sytuację i podejmują decyzję o włączeniu do projektu. Następnie dbają o przygotowanie jak najlepszej jakości pomocy przez darczyńców.

W tej chwili przyjmujemy zgłoszenia chętnych na wolontariuszy. Jeżeli czujesz, że chcesz pomóc, zrobić coś dobrego i co ma sens - dać coś z siebie - zgłoś się do Kamili Bitner - Lidera regionu Michałowice/Nadarzyn mailowo na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. lub pod numer telefonu: 606 296 505.

Do Szlachetnej Paczki włączane są rodziny, które znalazły się w trudnej sytuacji materialnej z niezależnych od siebie przyczyn. Docieramy do prawdziwej biedy – tej ukrytej, a nie tej, która krzyczy i żąda pomocy. W Polsce nie brakuje osób, które nauczyły się wyglądać na ubogie i dzięki wzbudzaniu litości, zarabiają na swojej „biedzie”. Takim ludziom nie pomagamy. Naszym celem jest mądra pomoc, czyli taka, która daje szansę na zmianę. Dlatego do Paczki trafiają te rodziny, dla których kontakt z wolontariuszem oraz wsparcie materialne będą impulsem do zmiany. Jeżeli znasz rodzinę, która potrzebuje - a nie oczekuje pomocy, zgłoś ją na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. lub pod numer telefonu 606 296 505.

 

Informacja

Dodano: 01-IX-2015 r.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nadarzynie informuje, że od września br. w poniedziałki i piątki zmienią się godziny pracy. GOPS będzie czynny:
- w poniedziałek: w godz. 9.00 - 18.00,
- wtorek - czwartek: w godz. 8:00 - 16:00,
- piątek: w godz. 8:00 - 15:00.