Klauzula informacyjna

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku informuję, że

Administratorem Państwa danych osobowych jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nadarzynie z siedzibą w Nadarzynie przy ul. Mszczonowskiej 24, 05-830 Nadarzyn, zwany dalej Administratorem.

Administrator prowadzi operacje przetwarzania Państwa danych osobowych.

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych (IOD): Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji określonej sprawy i nie będą udostępniane podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.

Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 a/b/c/d/e.

Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do zrealizowania sprawy, w przypadku niepodania danych niemożliwa jest realizacja celu.

Posiadają Państwo prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj.: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Państwa dane osobowe podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Państwa dane osobowe będą przechowywane w czasie niezbędnym do realizacji wniosku, umowy itp., przez czas określony w szczegółowych przepisach prawa.