Rodzina 500+ - informacja

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nadarzynie Sekcja Świadczeń informuje, że wnioskując o świadczenie wychowawcze (500+) na nowy okres zasiłkowy 2019/2021 w jednym wniosku należy uwzględnić wszystkie dzieci (pierwsze dziecko i pozostałe, na które świadczenie jest już przyznane).

Ponadto Ośrodek przypomina, że wnioski w formie elektronicznej można składać od dnia 1 lipca 2019 r., a w wersji papierowej od dnia 1 sierpnia 2019 r.