Informacja - 500+

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej (sekcja świadczeń) uprzejmie informuje, że wypłata świadczenia wychowawczego 500+ nastąpi niezwłocznie po zwiększeniu planu i otrzymaniu dotacji.

Informacja udzielana jest pod numerem telefonu: 22 739 97 07 wew. 182 i 186.

Sekcja ds. świadczeń