Informacje o GOPS

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

- mgr Grażyna Witkowska

Główna Księgowa

- mgr Aldona Siwa

Starszy Inspektor

- Monika Stefańska

Radca Prawny

- mgr Daniela Tomczak

Inspektor ds. administracyjnych

- Ewa Kowalska

Dział Pomocy Środowiskowej

1. Barbara Lisek - Starszy Pracownik Socjalny
2. Grażyna Wojda - Specjalista Pracy Socjalnej
3. mgr Magdalena Kwiatkowska - Pracownik Socjalny
4. Katarzyna Olszak - Pracownik Socjalny
5. Marlena Legięcka - Pracownik Socjalny

Dział Świadczeń Rodzinnych

1. Renata Bajerska - Inspektor ds. Świadczeń
2. Ewa Bańkowska - Inspektor ds. Świadczeń
3. Paulina Dulewicz - Podnspektor ds. Świadczeń