Dodatki mieszkaniowe

Przyznawane są na podstawie wniosku osoby zainteresowanej od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu złożenia wniosku. Druki wniosków można pobrać w ośrodku.

Sprawy z zakresu dodatków mieszkaniowych prowadzi Pani Ewa Kowalska.

Wnioski można składać:
Poniedziałek 9:00 - 17:00
Wtorek 8:00 - 15:00
Środa 8:00 - 15:00