Projekt Systemowy "Rozwój-szansa-aktywność" 2011

PROJEKT "ROZWÓJ - SZANSA - AKTYWNOŚĆ"
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nadarzynie już po raz czwarty będzie realizował projekt systemowy „ROZWÓJ – SZANSA - AKTYWNOŚĆ” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Realizacja Projektu jest nową formą pracy z klientami ośrodka pomocy. Jest to także nowe wyzwanie dla pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.
Mamy nadzieję, że po raz kolejny dzięki zaangażowaniu pracowników GOPS oraz samych uczestników projektu sprostamy tym zadaniom, że wszystkie elementy wsparcia uczestników projektu będą szansą na zwiększenie aktywności zawodowej oraz prawidłowego funkcjonowania w życiu społecznym i zawodowym.


Grażyna Witkowska – Kierownik GOPS
Dodano: Marzec 2011

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nadarzynie w 2011 roku złożył do Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie wniosek o dofinansowanie projektu systemowego „ ROZWÓJ – SZANSA – AKTYWNOŚĆ’ współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków EFS.
Projekt ten skierowany jest do osób które są klientami GOPS i sprawują opiekę nad niepełnosprawnymi dziećmi. Projekt będzie zapewniał równy dostęp uczestnictwa w projekcie zarówno dla kobiet jak i mężczyzn. Dlatego też w projekcie tym będzie uczestniczyło 6 osób / 5 K i 1 M/. Procesu rekrutacji dokonają pracownicy socjalni, którzy znają sytuację, stopień motywacji, oraz potencjał każdego z Beneficjantów ostatecznych projektu.

Grażyna Witkowska – Kierownik GOPS
Dodano: Luty 2011