Wyjazd do Niepokalanowa i Rokitna w ramach Projektu Caritas - Senior

„Cztery pory roku z Seniorem”

W dniu 11 lipca 2019 roku odbył się wyjazd pielgrzymkowy w ramach projektu Caritas Senior. Grupa 48 osób odwiedziła dwa Sanktuaria: w Niepokalanowie i w Rokitnie. Niepokalanów to franciszkański klasztor-sanktuarium („Gród Maryi”), położony w miejscowości Paprotnia w gminie Teresin. Klasztor zajmuje powierzchnię 28 ha. Początki Niepokalanowa związane są z Maksymilianem Marią Kolbe, który w 1927 r. na ziemiach ofiarowanych przez księcia Jana Druckiego-Lubeckiego wybudował klasztor - wydawnictwo. Plan wyjazdu obejmował udział we Mszy św., zwiedzanie Muzeum oraz celi w której mieszkał św. Maksymilian, Muzeum Ochotniczej Straży Pożarnej braci w Niepokalanowie z najważniejszym eksponatami tj. strażackim samochodem "Minerva" z 1925 r. oraz ręcznymi pompami z XIX w. oraz Muzeum Papieskie z dwoma samochodami: pierwszy to samochód - kaplica, w którym Jan Paweł II wziął udział w procesji eucharystycznej z Placu Zwycięstwa do Kolumny Zygmunta w Warszawie w 1987 r., natomiast drugi samochód, to fiat 130, z którego papież korzystał podczas pierwszej pielgrzymki do Polski w 1979 roku. W drodze powrotnej do Nadarzyna odwiedziliśmy Sanktuarium Matki Bożej Wspomożycielki Prymasów w Rokitnie - miejsce licznych łask i nawróceń, uzdrowień duchowych i fizycznych - o którym specjalnie dla naszej grupy opowiedział nam proboszcz Rokitna.

Składamy serdeczne podziękowania proboszczowi ks. Andrzejowi Wieczorkowi za wspieranie Projektu, ks. Jerzemu Jędrzejewskiemu i ks. Augustynowi za pomoc w przygotowaniu, udział osobisty i duchowy w pielgrzymce.

Uczestnicy projektu serdecznie dziękują Strażakom z Ochotniczej Straży Pożarnej z Młochowa za przeprowadzenie profesjonalnego szkolenia zakresu udzielania pierwszej pomocy. Cieszymy się, że zarówno starsi stażem jak i najmłodsi druhowie i druhny mogą pochwalić się wiedzą z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej jak i zaangażowaniem, entuzjazmem i radością z pełnienia tej służby.

Za wieloletnią gotowość do wszelkiej pomocy, zapał i profesjonalizm dziękujemy również Strażakom, druhnom i druhom z Ochotniczej Straży Pożarnej z Nadarzyna.

Organizatorami Projektu są: Caritas Polska i Caritas Archidiecezji Warszawskiej natomiast partnerami i realizatorami: Caritas przy parafii pw. św. Klemensa w Nadarzynie, Gminne Ognisko Dziecięco-Młodzieżowe Tęcza oraz Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Działania podejmowane w ramach projektu związane są z rozwijaniem pokoleniowych i międzypokoleniowych więzi lokalnych poprzez edukację historyczną, regionalną, poznawanie i pielęgnowanie lokalnych historii, obyczajów, tradycji.

Krystyna Masłowska - Kierownik GOPS w Nadarzynie

Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych - program - edycja 2019

Informujemy, że podpisana została umowa pomiędzy Wojewodą Mazowieckim reprezentowanym przez Panią Annę Olszewską - Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie a Gminą Nadarzyn reprezentowaną przez Pana Dariusza Zwolińskiego w sprawie wysokości i trybu przekazywania w 2019 roku środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych na dofinansowanie zadań w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych” edycja 2019.

Program zakłada realizację zadań w zakresie świadczenia usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób niepełnosprawnych w wieku do 75 r.ż. z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, jak również posiadających orzeczenie lekarza orzecznika ZUS o całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji lub orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji wydane na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz dla dzieci do 16 r.ż. z orzeczeniem o niepełnosprawności ze szczególnymi wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczona możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji spełniających warunki do udzielenia pomocy wskazane w ustawie o pomocy społecznej oraz których dochód nie przekracza 350% obowiązującego od 1 października 2018 r. kryterium dochodowego określonego w art. 8 ustawy o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r., poz. 1508, z późn. zm.).

W związku z realizacją Programu „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych” - edycja 2019 Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nadarzynie zatrudni na okres od 1 sierpnia do 31 grudnia 2019 roku, na podstawie umowy zlecenia, osobę do prowadzenia usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych. Osoby zainteresowane zapraszam do siedziby GOPS w Nadarzynie, ul. Mszczonowska 24.

Krystyna Masłowska - Kierownik GOPS w Nadarzynie

Kryzysowy Telefon Zaufania 116 123 (2)

Zadzwoń! Zaufaj! Czekamy na telefon od Ciebie codziennie od 14.00 do 22.00!

Kryzysowy Telefon Zaufania 116 123 powstał z myślą o osobach, które z różnych powodów nie mają możliwości bezpośredniego kontaktu z psychologiem. Oferta Poradni kierowana jest do osób dorosłych w kryzysie emocjonalnym, potrzebujących wsparcia i pporady psychologicznej, rodziców potrzebujących wsparcia w procesie wychowawczym oraz osób niepełnoprawnych. Poradnia Telefoniczna 116 123 udziela pomocy psychologicznej osobom doświadczającym kryzysu emocjonalnego, samotnym, cierpiącym z powodu depresji, bezsenności, chronicznego stresu.

Połączenie z numerem 116 123 jest całkowicie bezpłatne niezależnie od tego z jakiej sieci dzwoni Klient, można dzwonić z każdego miejsca w Polsce, zarówno z telefonów stacjonarnych jak i komórkowych.

Źródło: http://www.psychologia.edu.pl/kryzysy-osobiste/telefon-kryzysowy-116123.html

Krystyna Masłowska - przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie

„Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych” edycja 2019

Informujemy, że w dniu 24 czerwca 2019 roku podpisana została umowa pomiędzy Wojewodą Mazowieckim reprezentowanym przez Panią Annę Olszewską - Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie a Gminą Nadarzyn reprezentowaną przez Pana Dariusza Zwolińskiego w sprawie wysokości i trybu przekazywania w 2019 roku środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych na dofinansowanie zadań w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych” edycja 2019.

W ramach umowy Gminie przekazane zostaną środki z Programu w łącznej kwocie 31 405,44 zł z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie świadczenia usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób niepełnosprawnych w wieku do 75 r.ż. z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, jak również posiadających orzeczenie lekarza orzecznika ZUS o całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji lub orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji wydane na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz dla dzieci do 16 r.ż. z orzeczeniem o niepełnosprawności ze szczególnymi wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczona możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji spełniających warunki do udzielenia pomocy wskazane w ustawie o pomocy społecznej oraz których dochód nie przekracza 350% obowiązującego od 1 października 2018 r. kryterium dochodowego określonego w art.8 ustawy o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r., poz. 1508, z późn.zm.).

Godziny przyjęć - informacja

Uwaga!

Sekcja świadczeń GOPS informuje,
że ostatni interesant będzie przyjmowany:

Poniedziałek do godz. 17.30
Wtorek - czwartek do godz. 15.30

Piątek jest dniem wewnętrznym - interesantów nie przyjmujemy.

Rodzina 500+ - informacja

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nadarzynie Sekcja Świadczeń informuje, że wnioskując o świadczenie wychowawcze (500+) na nowy okres zasiłkowy 2019/2021 w jednym wniosku należy uwzględnić wszystkie dzieci (pierwsze dziecko i pozostałe, na które świadczenie jest już przyznane).

Ponadto Ośrodek przypomina, że wnioski w formie elektronicznej można składać od dnia 1 lipca 2019 r., a w wersji papierowej od dnia 1 sierpnia 2019 r.

VII Nadarzyńskie Dni Profilaktyki i Zdrowego Stylu Życia - podsumowanie

W dniu 18 czerwca 2019 roku odbyła się uroczysta inauguracja VII Nadarzyńskich Dni Profilaktyki i Zdrowego Stylu Życia. W tym roku wychodząc naprzeciw zgłaszanym potrzebom podjęliśmy tematykę zdrowego odżywiania, zbilansowanej diety, wpływie szkodliwych substancji na nasze zdrowie fizyczne i psychiczne.

Gościem specjalnym była Pani Katarzyna Bosacka - dziennikarka, autorka i scenarzystka programów telewizyjnych i edukacyjnych. Autorka wielu książek kulinarnych, poradnikowych, zakupowych. Laureatka licznych nagród: Telekamery (2014); Kryształowego Pióra przyznawanego dziennikarzom naukowym; Lauru Ekoprzyjaźni za wybitne zasługi na rzecz edukacji ekologicznej i prozdrowotnej w Polsce, a także głównej nagrody Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w konkursie „Libertas et Auxilium” za najlepszy program poświęcony ochronie konsumentów.

Uczestnicy spotkania otrzymali wiele cennych porad - a wszystko w pozytywnej atmosferze i dobrej energii, która zapewniała Katarzyna Bosacka i organizatorzy. Przybyli goście mieli również możliwość degustacji zdrowych produktów przygotowanych wspólnie przez pracowników GODM Tęcza i GOPS - promując jednocześnie pro ekologiczną ideę - posiłek bez plastików.

Dziękujemy wszystkim przybyłym uczestnikom i zachęcamy Państwa do udziału w kolejnych wykładach otwartych w ramach Nadarzyńskich Dni Profilaktyki.

Na zdjęciu: Katarzyna Bosacka oraz współorganizatorzy.

Krystyna Masłowska - Pełnomocnik Wójta ds. uzależnień

Rodzina 500+


Szczegóły na plakacie.

VII Nadarzyńskie Dni Profilaktyki i Zdrowego Stylu Życia


Szczegóły na plakacie.

Świadczenie wychowawcze - okres zasiłkowy 2019/2021

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nadarzynie informuje, że od dnia 1 lipca 2019 roku świadczenie wychowawcze przysługuje wszystkim dzieciom do 18 roku życia, bez względu na dochody uzyskiwane przez rodzinę.

Terminy składania wniosków:

  • od 1 lipca 2019 roku drogą elektroniczną tj. przez stronę Ministerstwa Rodziny (empatia.mrpips.gov.pl), przez bankowość elektroniczną lub przez portal PUE ZUS,
  • od 1 sierpnia 2019 roku drogą tradycyjną (papierową), czyli osobiście.

WAŻNE!!!

W przypadku złożenia wniosku w okresie od dnia 1 lipca 2019 roku do dnia 30 września 2019 roku prawo do świadczenia 500+ ustala się od dnia 1 lipca 2019 roku (a w przypadku dzieci, na które 500+ jest już wypłacane od 1 października 2019 roku).

Uwaga: na wnioski złożone od dnia 1 października 2019 roku - świadczenie 500+ przyznawane jest od miesiąca złożenia wniosku.

Wnioski w sprawie świadczenia wychowawczego w wersji papierowej przyjmowane będą od 1 sierpnia 2019 roku w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Nadarzynie, ul. Mszczonowska 24, pokój 133.

Terminy realizacji przyjętych wniosków:

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na kolejny okres (w tym na pierwsze dziecko!) złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami:

  • w okresie od dnia 1 lipca do dnia 31 sierpnia danego roku, ustalenie prawa do świadczenia 500+ oraz wypłata następuje do dnia 31 października tego roku. (z wyrównaniem za miesiąc: lipiec, sierpień i wrzesień 2019 roku)
  • w okresie od dnia 1 września do dnia 30 września danego roku, ustalenie prawa do świadczenia 500+ oraz wypłata następuje do dnia 30 listopada tego roku. (z wyrównaniem za miesiąc: lipiec, sierpień, wrzesień i październik 2019 roku)
  • w okresie od dnia 1 października do dnia 31 października danego roku, ustalenie prawa do świadczenia 500+ oraz wypłata następuje do dnia 31 grudnia tego roku (prawo do 500+ będzie ustalone od miesiąca złożenia wniosku)
  • w okresie od dnia 1 listopada do dnia 30 listopada danego roku, ustalenie prawa do świadczenia 500+ oraz wypłata następuje do dnia 31 stycznia następnego roku (prawo do 500+ będzie ustalone od miesiąca złożenia wniosku)
  • w okresie od dnia 1 grudnia danego roku do dnia 31 stycznia następnego roku, ustalenie prawa 500+ oraz wypłata następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku (prawo do 500+ będzie ustalone od miesiąca złożenia wniosku)

Wnioski o ustalenie prawa do 500+ w wersji papierowej będzie można pobierać w siedzibie GOPS w pokoju 133 od dnia 1 lipca 2019 r.