Menu

Kontakt

GMINNY OŚRODEK POMOCY
SPOŁECZNEJ W NADARZYNIE

ul. Mszczonowska 24
05-830 Nadarzyn

tel. +48 22 729 81 73
tel. +48 22 739 97 07
fax +48 22 739 73 20

e-mail: gops@nadarzyn.pl
ePUAP: /gops_nadarzyn/skrytka

Rok 2020

Przymusowa izolacja stała się dodatkowym czynnikiem ryzyka wystąpienia przemocy lub jej nasilenia również w przypadku przemocy wobec dzieci. Te fakty potwierdzają także obserwacje bieżącej pracy Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę.

W związku z powyższym Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę rozpoczęła kampanię społeczną „Za drzwiami”. Jej celem jest zachęcenie społeczeństwa do zgłaszania policji zdarzeń związanych z krzywdzeniem dzieci. W sytuacjach zagrożenia zdrowia lub życia dziecka, odpowiednim kontaktem w takich sprawach jest numer alarmowy 112.

Kampania „Za drzwiami” jest polską wersją kampanii „Behind the door” przygotowanej przez chorwacką agencję Degordian we współpracy z Zagrzebiańskim Centrum Ochrony Dzieci i Młodzieży oraz Ministerstwem Spraw Wewnętrznych Chorwacji. Ze względu na uniwersalny wymiar przekazu, organizatorzy zdecydowali się udostępnić kampanię partnerom ze wszystkich krajów, w których trwa izolacja z powodu pandemii COVID-19. Za realizację akcji w Polsce odpowiada Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę.

Instrukcja dotycząca reagowania na przemoc wobec dzieci dostępna jest pod linkiem:
https://rodzice.fdds.pl/2020/04/23/co-zrobic-gdy-podejrzewasz-ze-dziecko-jest-krzywdzone

Źródło:
https://www.niebieskalinia.pl/edukacja/akcje-konferencje-i-kampanie-spoleczne/6734-rusza-nowa-kampania-fundacji-dajemy-dzieciom-sile-za-drzwiami

Krystyna Masłowska
Dyrektor GOPS w Nadarzynie
Zespół Interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Wróć

Kontakt

  • Urząd Gminy Nadarzyn
  • Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
  • Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych
  • Stop Przemocy
  • Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej
  • Europejski Fundusz Społeczny
  • Mazowiecka Ekonomia Społeczna
  • SPG ZOZ w Nadarzynie

Strona współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

[obiekt mapy]