Menu

Kontakt

GMINNY OŚRODEK POMOCY
SPOŁECZNEJ W NADARZYNIE

ul. Mszczonowska 24
05-830 Nadarzyn

tel. +48 22 729 81 73
tel. +48 22 739 97 07
fax +48 22 739 73 20

e-mail: gops@nadarzyn.pl
ePUAP: /gops_nadarzyn/skrytka

Kadra

Krystyna Masłowska - dyrektor GOPS w Nadarzynie, w strukturach którego działają: Sekcja Wsparcia Rodziny, w tym placówka wsparcia dziennego „Ognisko Tęcza” w Nadarzynie i w Młochowie, Sekcja Pomocy Środowiskowej oraz Sekcja Świadczeń. Wieloletni dyrektor GODM Tęcza (od 2006), obecnie placówka wsparcia dziennego „Ognisko Tęcza”. Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego na Wydziale Pedagogiki. Ukończyła także studia podyplomowe z zakresu prawa pracy (Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Warszawski) oraz organizacji pomocy społecznej (Uniwersytet Warszawski Instytut Polityki Społecznej). Posiada również tytuł specjalisty pracy socjalnej.  Od 2011 roku przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie Gminy Nadarzyn; od 2019 członek Zespołu. Pracuje również jako członek  Powiatowego Zespołu ds. Wdrażania Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Pruszkowie.
Od 2013 pełni funkcję Pełnomocnika Wójta ds. uzależnień. Pomysłodawczyni wraz z Kadrą Ogniska m.in. odbywających się od 2013 roku Nadarzyńskich Dni Profilaktyki i Zdrowego Stylu Życia. 

Agata Sierputowska - kierownik placówki wsparcia dziennego "Ognisko Tęcza"; specjalista ds. opiekuńczo-wychowawczych, pedagog. Pracę w "Ognisku Tęcza” rozpoczęła w 2006 r. Absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. Ostatnio ukończone studia: Terapia pedagogiczna z edukacją daltońską i elementami systemu Marii Montessori. Od 2015 członek Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Od 2016 roku pełni funkcję przewodniczącej Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Nadarzynie.

Martyna Szwed - wychowawca w "Ognisku Tęcza" w Nadarzynie; psycholog. Absolwentka Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania. Swoją pracę zaczynała w filii w Młochowie a następnie przeszła do Tęczy w Nadarzynie, gdzie pracuje do dziś. Zastepca przewodniczącej Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i zastępca przewodniczącej Zespołu Iterdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w Nadarzynie.
Motto życiowe: „Tylko szczęśliwy człowiek może innych obdarzyć szczęściem” Phil Bosmans.

Marzena Latoszek - wychowawca w "Ognisku Tęcza" w Młochowie; instruktor rękodzieła artystycznego w Nadarzyńskim Ośrodku Kultury, instruktor strzelectwa sportowego przy Gminnym Ośrodku Sportu; kierownik i wychowawca kolonijny. Z młodzieżą pracuje już od wielu lat (zaczęła przed 2000 rokiem, czyli w zeszłym wieku). Prowadzi również grupę Oazową przy Parafii w Kostowcu. Uwielbia swoją pracę.

Informacje kontaktowe

 • Urząd Gminy Nadarzyn
 • Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej
 • Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych
 • Stop Przemocy
 • Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej
 • Europejski Fundusz Społeczny
 • Mazowiecka Ekonomia Społeczna
 • SPG ZOZ w Nadarzynie
 • senior.gov.pl
 • Pełnomocnik Rządu do Spraw Równego Traktowania
 • Zakład Usług Społecznych
 • Narodowy Fundusz Zdrowia
[obiekt mapy] Lokalizacja na mapie: Urząd Miasta Nadarzyn