Menu

Kontakt

GMINNY OŚRODEK POMOCY
SPOŁECZNEJ W NADARZYNIE

ul. Mszczonowska 24
05-830 Nadarzyn

tel. +48 22 729 81 73
tel. +48 22 739 97 07
fax +48 22 739 73 20

e-mail: gops@nadarzyn.pl
ePUAP: /gops_nadarzyn/skrytka

Dodatki do ogrzewania

Dodatek elektryczny

Dodatek elektryczny przysługuje właścicielom gospodarstw domowych, w których stosuje się ogrzewanie elektryczne. Aby ubiegać się o wypłatę świadczenia należy spełnić odpowiednie kryteria i złożyć wniosek.

Szczegóły po kliknięciu "czytaj więcej".

Dodatek gazowy

Dodatek gazowy przyznawany w formie zwrotu równowartości podatku VAT za gaz dla gospodarstw domowych, które jako główne źródło ciepła wykorzystują piec gazowy wpisany bądź zgłoszony do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków, tzw. CEEB.

Szczegóły po kliknięciu "czytaj więcej".

Refundacja VAT - „Dodatek gazowy”

Refundacja VAT przysługuje gospodarstwom domowym, które wykorzystują jako główne źródło ogrzewania gospodarstwa domowego urządzenia grzewcze zasilane paliwami gazowymi i które do dnia 21 grudnia 2022 roku zostały wpisane lub zgłoszone do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków lub po tym dniu w przypadku nowouruchomionego źródła i których przeciętne miesięczne dochody netto nie przekraczają 2100 zł w gospodarstwie jednoosobowym, bądź 1500 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym...

Szczegóły po kliknięciu "czytaj więcej".

Informacje kontaktowe

 • Urząd Gminy Nadarzyn
 • Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej
 • Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych
 • Stop Przemocy
 • Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej
 • Europejski Fundusz Społeczny
 • Mazowiecka Ekonomia Społeczna
 • SPG ZOZ w Nadarzynie
 • senior.gov.pl
 • Pełnomocnik Rządu do Spraw Równego Traktowania
 • Zakład Usług Społecznych
 • Narodowy Fundusz Zdrowia
[obiekt mapy] Lokalizacja na mapie: Urząd Miasta Nadarzyn