Program "Dobry Start"

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nadarzynie informuje, iż od 1 sierpnia 2018 w tut. Ośrodku Pomocy Społecznej - Dział Świadczeń Rodzinnych, przyjmowane będą wnioski na świadczenie „DOBRY START” DLA UCZNIA.

Kwota świadczenia wynosi 300 złotych dla każdego uczącego się dziecka.
Rodziny otrzymają raz w roku 300 zł na każde dziecko uczące się w szkole - bez względu na dochody.

Dla kogo wsparcie?
Świadczenie "Dobry Start" przysługuje raz w roku na rozpoczynające rok szkolny dzieci do ukończenia 20 roku życia. Dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole otrzymają je do ukończenia przez nie 24 roku życia. Świadczenie przyznawane jest niezależnie od posiadanego dochodu.

Jak dostać świadczenie "Dobry Start"?
Aby otrzymać wsparcie, należy złożyć wniosek za pomocą elektroniczną lub tradycyjnie w formie papierowej. Mogą to zrobić rodzice, opiekun prawny lub opiekun faktyczny dziecka, a w przypadku dzieci przebywających w pieczy zastępczej - rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej.

Gdzie złożyć wniosek?
Wnioski o świadczenie będą przyjmowane i realizowane w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Nadarzynie, ul. Mszczonowska 24, pokój 133, dział świadczeń rodzinnych.

Kiedy złożyć wniosek?
Wniosek - podobnie jak wnioski o świadczenie wychowawcze z programu „Rodzina 500+” - będzie można składać już od 1 lipca online przez stronę Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej empatia.mrpips.gov.pl oraz przez bankowość elektroniczną, a od 1 sierpnia droga tradycyjną (papierową).

Ważne! Wniosek należy złożyć do 30 listopada.

Kiedy rodzina otrzyma pomoc?
W przypadku wniosków złożonych w lipcu i sierpniu, rodziny wyprawkę otrzymają nie później niż do 30 września. W przypadku wniosków złożonych w kolejnych miesiącach organ ma 2 miesiące od dnia złożenia wniosku na jego rozpatrzenie i wypłatę świadczenia.

Ważne! Złożenie wniosku o świadczenie "Dobry Start" w lipcu i sierpniu to gwarancja wypłaty świadczenia nie później niż do 30 września.

W celu usprawnienia i przyspieszenia procesu przyznawania wyprawki szkolnej zrezygnowano z konieczności wydania i doręczenia decyzji administracyjnej. Decyzje wydawane będą jedynie w przypadku odmowy przyznania świadczenia, oraz w sprawach nienależnie pobranych świadczeń.

Świadczenie "Dobry Start" jest zwolnione od podatku. Nie podlega egzekucji ani wliczeniu do dochodu przy ustalaniu prawa do świadczeń z innych systemów wsparcia.

Świadczenie nie przysługuje na dzieci uczęszczające do przedszkola oraz dzieci realizujące roczne przygotowania przedszkolne w tzw. zerówce w przedszkolu lub szkole.

Informacje dotyczące świadczenia udzielane są w siedzibie ośrodka w dziale świadczeń rodzinnych lub telefonicznie pod numerem tel. 22 739 97 07 wew. 182 i 186.