Informacja - odwołanie wykładu

Informujemy, że wykład prof. M. Jędrzejko w ramach VII Nadarzyńskich Dni Profilaktyki i Zdrowego Stylu Życia, który miał odbyć się w Nadarzyńskim Ośrodku Kultury w dniu 7 grudnia 2019 r., zostaje odwołany z powodu choroby wykładowcy.

Za wszelkie utrudnienia przepraszamy.

Krystyna Masłowska
Pełnomocnik Wójta ds. uzależnień

Zakończenie VII Nadarzyńskich dni profilaktyki i zdrowego stylu życia


Szczegóły na plakacie.

21 listopada dzień Pracownika Socjalnego

"Czasami wystarcza jeden promień słońca…
jedno miłe słowo…
jedno ciepłe spojrzenie…
wyciągnięta dłoń…
jedno pozdrowienie…
jeden uśmiech…
Potrzeba tak mało, by uszczęśliwić tych, którzy znajdują się obok nas"

Volfgang Goethe

Pracownik socjalny to nie tylko zawód, to misja, to nieszablonowe podejście do rodzin i szukanie nowych dróg. Nasza praca to wyzwania, odpowiedzialność, a często niebezpieczeństwo. Świadomość, że dzięki naszym działaniom ktoś staje na nogi czy zmienia swoje życie, daje nam dużą satysfakcję i dodaje wiary w to, co czynimy. Czujemy, że jesteśmy potrzebne.

Niesienie pomocy wymaga odpowiedniej wiedzy, doświadczenia, a przede wszystkim szczególnych kompetencji - wrażliwości, empatii, szacunku, zrozumienia dla drugiego człowieka, jego potrzeb i problemów. Te wyjątkowe cechy charakteryzują nas pracowników socjalnych, na co dzień być może niewidocznych, ale pracujących z wielkim zaangażowaniem i poświęceniem. Nierzadko na swojej drodze napotykamy wiele trudności, ale nie poddajemy się, walczymy o tych, którym pomagamy tak, by zmniejszać ich poczucie bezradności w pokonywaniu przeciwności losu. Małe rzeczy cieszą i dodają motywacji do dalszej pracy.

Międzynarodowy Dzień Eliminacji Przemocy wobec Kobiet


Szczegóły na plakacie.

Oferta Punktu Konsultacyjnego

GKRPA w Nadarzynie wejście od strony Ronda Armii Krajowej

Specjalista Stałe dni konsultacji Godzina Zapisy
GKRPA / pełnomocnik Wójta
ds. uzależnień
wtorki 16.15 - 18.00

Bezpośrednio w Punkcie Konsultacyjnym w dniach
i godzinach przyjęć
tel. 22 729 82 74
lub w GODM Tęcza (pon. - pt. 9.00 - 17.00)
tel. 22 739 73 11

psycholog
Agnieszka Jaślikowska
środy
piątki
17.00 - 19.00
11.30 - 14.00

Bezpośrednio Punkcie Konsultacyjnym
w dniach i godzinach przyjęć
tel. 22 729 82 74

psycholog dziecięcy
Beata Nasiadka

09.11.2019 r.
23.11.2019 r.
07.12.2019 r.
14.12.2019 r.

 

W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej
tel. 22 739 73 20
pon. 9.00 - 17.00
wt. - czw. 8.00 - 16.00
pt. 8.00 - 15.00

psychoterapeuta / specjalista
ds. przeciwdziałania przemocy
w rodzinie / mediator
Marek Mietelski

piątki 16.00 - 19.30

W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej
tel. 22 739 73 20
pon. 9.00 - 17.00
wt. - czw. 8.00 - 16.00
pt. 8.00 - 15.00

prawnik

wtorki od 16.15

W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej
tel. 22 739 73 20
pon. 9.00 - 17.00
wt. - czw. 8.00 - 16.00
pt. 8.00 - 15.00

Porady udzielane są bezpłatnie. Zapraszamy!

Krystyna Masłowska - pełnomocnik Wójta ds. uzależnień

Informacja - 500+

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej (sekcja świadczeń) uprzejmie informuje, że wypłata świadczenia wychowawczego 500+ nastąpi niezwłocznie po zwiększeniu planu i otrzymaniu dotacji.

Informacja udzielana jest pod numerem telefonu: 22 739 97 07 wew. 182 i 186.

Sekcja ds. świadczeń

Apel Komisariatu Policji w Nadarzynie

Szanowni Państwo!

W ostatnim czasie coraz częściej dochodzi do oszustw metoda na tzw. "wnuczka" lub "policjanta". Sprawcy oszustw podczas rozmowy telefonicznej podszywają się pod wnuczka, innego krewnego, znajomego osoby bliskiej lub funkcjonariusza publicznego, a następnie proszą o wsparcie finansowe spowodowane nagłym zdarzeniem losowym lub trudną sytuacją życiową. Podczas rozmowy zaznaczają, że nie mogą odebrać pieniędzy osobiście, proszą o przekazanie ich swojemu "znajomemu". Zaraz po zakończonej rozmowie, dzwoni kolejna osoba, często podszywająca się pod policjanta operacyjnego lub funkcjonariusza Centralnego Biura Śledczego, oświadczając że zajmuje się rozpracowywaniem grupy oszustów. Osoba ta instruuje potencjalnego poszkodowanego jak ma dalej postępować i poleca przekazać pieniądze oszustowi, który następnie ma zostać zatrzymany, a pieniądze niezwłocznie zwrócone prawowitemu właścicielowi, co nigdy nie ma miejsca. Ofiarami tych przestępstw są głównie osoby starsze, zamieszkujące samotnie, które są zbyt ufne.

Aby nie stać się ofiarą oszustwa APELUJEMY DO PAŃSTWA O OSTROŻNOŚĆ I ROZSĄDEK W KONTAKTACH Z OSOBAMI NIEZNAJOMYMI. PAMIĘTAJMY, ŻE FUNKCJONARIUSZE NIGDY NIE POPROSZĄ O PRZEKAZANIE PIENIĘDZY OSZUSTOWI LUB PRZELANIE ICH NA KONTO W RAMACH POMOCY W DZIAŁANIACH POLICYJNYCH. APELUJEMY RÓWNIEŻ ABY NIE PRZEKAZYWAĆ PIENIĘDZY OSOBOM, KTÓRYCH NIE ZNAMY.

W przypadku zetknięcia się z próbami dokonania tego typu oszustw prosimy o kontakt z Komisariatem Policji w Nadarzynie dzwoniąc pod numer 22 729 81 77 lub numer alarmowy 112.

Komendant
Komisariatu Policji
w Nadarzynie
(-) nadkom. Dariusz Jeż

500+ świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji

Ustawa z dnia 31 lipca 2019 r. o świadczeniu uzupełniającym dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1622)

Dla kogo świadczenie uzupełniające
Świadczenie uzupełniające przysługuje osobom zamieszkującym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli są:
1) obywatelami Rzeczypospolitej Polskiej lub
2) posiadającymi prawo pobytu lub prawo stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej, lub
3) cudzoziemcami legalnie przebywającymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Świadczenie uzupełniające przysługuje osobom, które ukończyły 18 lat i których niezdolność do samodzielnej egzystencji została stwierdzona orzeczeniem o całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji albo orzeczeniem o niezdolności do samodzielnej egzystencji, albo orzeczeniem o całkowitej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym i niezdolności do samodzielnej egzystencji, albo orzeczeniem o całkowitej niezdolności do służby i niezdolności do samodzielnej egzystencji, zwanym dalej "osobami uprawnionymi".

Czytaj więcej: 500+ świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji

Informacja - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszkowie

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszkowie informuje, że Powiat Pruszkowski uzyskał dofinansowanie z Programu „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2019 r. w ramach Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, Moduł III.

Program dotyczy członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współdziałania na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji, a także nad osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności.

Świadczenie usługi polega na zapewnieniu możliwości skorzystania przez powyższe osoby ze specjalistycznego poradnictwa psychologicznego. Usługa jest bezpłatna.

Zadanie będzie realizowane w Dziennym Domu „Senior+”, ul. Kraszewskiego 18 w Pruszkowie od września do grudnia 2019 r.

Terminy konsultacji:

  • wtorek godz. 14.00 - 17.00,
  • środa godz. 14.00 - 17.00,
  • piątek godz. 10.00 - 14.00.

Szczegółowe informacje:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszkowie
ul. Drzymały 30, tel. 22 738 15 01, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Informacja

Informujemy, że Gmina Nadarzyn przystąpiła do programów:

1. Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych - edycja 2019

2. Opieka wytchnieniowa - edycja 2019

Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych

Programy realizowane są w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Nadarzynie.

Krystyna Masłowska - Kierownik GOPS