„Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych” edycja 2019

Informujemy, że w dniu 24 czerwca 2019 roku podpisana została umowa pomiędzy Wojewodą Mazowieckim reprezentowanym przez Panią Annę Olszewską - Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie a Gminą Nadarzyn reprezentowaną przez Pana Dariusza Zwolińskiego w sprawie wysokości i trybu przekazywania w 2019 roku środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych na dofinansowanie zadań w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych” edycja 2019.

W ramach umowy Gminie przekazane zostaną środki z Programu w łącznej kwocie 31 405,44 zł z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie świadczenia usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób niepełnosprawnych w wieku do 75 r.ż. z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, jak również posiadających orzeczenie lekarza orzecznika ZUS o całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji lub orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji wydane na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz dla dzieci do 16 r.ż. z orzeczeniem o niepełnosprawności ze szczególnymi wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczona możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji spełniających warunki do udzielenia pomocy wskazane w ustawie o pomocy społecznej oraz których dochód nie przekracza 350% obowiązującego od 1 października 2018 r. kryterium dochodowego określonego w art.8 ustawy o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r., poz. 1508, z późn.zm.).

Godziny przyjęć - informacja

Uwaga!

Sekcja świadczeń GOPS informuje,
że ostatni interesant będzie przyjmowany:

Poniedziałek do godz. 17.30
Wtorek - czwartek do godz. 15.30

Piątek jest dniem wewnętrznym - interesantów nie przyjmujemy.

Rodzina 500+ - informacja

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nadarzynie Sekcja Świadczeń informuje, że wnioskując o świadczenie wychowawcze (500+) na nowy okres zasiłkowy 2019/2021 w jednym wniosku należy uwzględnić wszystkie dzieci (pierwsze dziecko i pozostałe, na które świadczenie jest już przyznane).

Ponadto Ośrodek przypomina, że wnioski w formie elektronicznej można składać od dnia 1 lipca 2019 r., a w wersji papierowej od dnia 1 sierpnia 2019 r.

VII Nadarzyńskie Dni Profilaktyki i Zdrowego Stylu Życia - podsumowanie

W dniu 18 czerwca 2019 roku odbyła się uroczysta inauguracja VII Nadarzyńskich Dni Profilaktyki i Zdrowego Stylu Życia. W tym roku wychodząc naprzeciw zgłaszanym potrzebom podjęliśmy tematykę zdrowego odżywiania, zbilansowanej diety, wpływie szkodliwych substancji na nasze zdrowie fizyczne i psychiczne.

Gościem specjalnym była Pani Katarzyna Bosacka - dziennikarka, autorka i scenarzystka programów telewizyjnych i edukacyjnych. Autorka wielu książek kulinarnych, poradnikowych, zakupowych. Laureatka licznych nagród: Telekamery (2014); Kryształowego Pióra przyznawanego dziennikarzom naukowym; Lauru Ekoprzyjaźni za wybitne zasługi na rzecz edukacji ekologicznej i prozdrowotnej w Polsce, a także głównej nagrody Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w konkursie „Libertas et Auxilium” za najlepszy program poświęcony ochronie konsumentów.

Uczestnicy spotkania otrzymali wiele cennych porad - a wszystko w pozytywnej atmosferze i dobrej energii, która zapewniała Katarzyna Bosacka i organizatorzy. Przybyli goście mieli również możliwość degustacji zdrowych produktów przygotowanych wspólnie przez pracowników GODM Tęcza i GOPS - promując jednocześnie pro ekologiczną ideę - posiłek bez plastików.

Dziękujemy wszystkim przybyłym uczestnikom i zachęcamy Państwa do udziału w kolejnych wykładach otwartych w ramach Nadarzyńskich Dni Profilaktyki.

Na zdjęciu: Katarzyna Bosacka oraz współorganizatorzy.

Krystyna Masłowska - Pełnomocnik Wójta ds. uzależnień

Rodzina 500+


Szczegóły na plakacie.

VII Nadarzyńskie Dni Profilaktyki i Zdrowego Stylu Życia


Szczegóły na plakacie.

Świadczenie wychowawcze - okres zasiłkowy 2019/2021

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nadarzynie informuje, że od dnia 1 lipca 2019 roku świadczenie wychowawcze przysługuje wszystkim dzieciom do 18 roku życia, bez względu na dochody uzyskiwane przez rodzinę.

Terminy składania wniosków:

 • od 1 lipca 2019 roku drogą elektroniczną tj. przez stronę Ministerstwa Rodziny (empatia.mrpips.gov.pl), przez bankowość elektroniczną lub przez portal PUE ZUS,
 • od 1 sierpnia 2019 roku drogą tradycyjną (papierową), czyli osobiście.

WAŻNE!!!

W przypadku złożenia wniosku w okresie od dnia 1 lipca 2019 roku do dnia 30 września 2019 roku prawo do świadczenia 500+ ustala się od dnia 1 lipca 2019 roku (a w przypadku dzieci, na które 500+ jest już wypłacane od 1 października 2019 roku).

Uwaga: na wnioski złożone od dnia 1 października 2019 roku - świadczenie 500+ przyznawane jest od miesiąca złożenia wniosku.

Wnioski w sprawie świadczenia wychowawczego w wersji papierowej przyjmowane będą od 1 sierpnia 2019 roku w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Nadarzynie, ul. Mszczonowska 24, pokój 133.

Terminy realizacji przyjętych wniosków:

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na kolejny okres (w tym na pierwsze dziecko!) złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami:

 • w okresie od dnia 1 lipca do dnia 31 sierpnia danego roku, ustalenie prawa do świadczenia 500+ oraz wypłata następuje do dnia 31 października tego roku. (z wyrównaniem za miesiąc: lipiec, sierpień i wrzesień 2019 roku)
 • w okresie od dnia 1 września do dnia 30 września danego roku, ustalenie prawa do świadczenia 500+ oraz wypłata następuje do dnia 30 listopada tego roku. (z wyrównaniem za miesiąc: lipiec, sierpień, wrzesień i październik 2019 roku)
 • w okresie od dnia 1 października do dnia 31 października danego roku, ustalenie prawa do świadczenia 500+ oraz wypłata następuje do dnia 31 grudnia tego roku (prawo do 500+ będzie ustalone od miesiąca złożenia wniosku)
 • w okresie od dnia 1 listopada do dnia 30 listopada danego roku, ustalenie prawa do świadczenia 500+ oraz wypłata następuje do dnia 31 stycznia następnego roku (prawo do 500+ będzie ustalone od miesiąca złożenia wniosku)
 • w okresie od dnia 1 grudnia danego roku do dnia 31 stycznia następnego roku, ustalenie prawa 500+ oraz wypłata następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku (prawo do 500+ będzie ustalone od miesiąca złożenia wniosku)

Wnioski o ustalenie prawa do 500+ w wersji papierowej będzie można pobierać w siedzibie GOPS w pokoju 133 od dnia 1 lipca 2019 r.

Świadczenie Dobry start

Terminy składania wniosków:

 • od 1 lipca 2019 roku drogą elektroniczną tj. przez stronę Ministerstwa Rodziny (empatia.mrpips.gov.pl), przez bankowość elektroniczną lub przez portal PUE ZUS,
 • od 1 sierpnia 2019 roku drogą tradycyjną (papierową), czyli osobiście.

Wnioski o ustalenie prawa do świadczenia dobry start w wersji papierowej będzie można pobierać w siedzibie GOPS w pokoju 133 od dnia 1 lipca 2019 r.

Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny

Terminy składania wniosków:

 • od 1 lipca 2019 roku drogą elektroniczną tj. przez stronę Ministerstwa Rodziny (empatia.mrpips.gov.pl), przez bankowość elektroniczną lub przez portal PUE ZUS,
 • od 1 sierpnia 2019 roku drogą tradycyjną (papierową), czyli osobiście.

Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych w wersji papierowej będzie można pobierać w siedzibie GOPS w pokoju 133 od dnia 1 lipca 2019 r.

Kondolencje


Z głębokim smutkiem i żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci byłej pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Ś/P Jadwigi Matan - Kupczyk.

Rodzinie i Najbliższym wyrazy głębokiego współczucia składają Kierownik wraz z pracownikami GOPS w Nadarzynie.