Świadczenie wychowawcze - okres zasiłkowy 2019/2021

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nadarzynie informuje, że od dnia 1 lipca 2019 roku świadczenie wychowawcze przysługuje wszystkim dzieciom do 18 roku życia, bez względu na dochody uzyskiwane przez rodzinę.

Terminy składania wniosków:

  • od 1 lipca 2019 roku drogą elektroniczną tj. przez stronę Ministerstwa Rodziny (empatia.mrpips.gov.pl), przez bankowość elektroniczną lub przez portal PUE ZUS,
  • od 1 sierpnia 2019 roku drogą tradycyjną (papierową), czyli osobiście.

WAŻNE!!!

W przypadku złożenia wniosku w okresie od dnia 1 lipca 2019 roku do dnia 30 września 2019 roku prawo do świadczenia 500+ ustala się od dnia 1 lipca 2019 roku (a w przypadku dzieci, na które 500+ jest już wypłacane od 1 października 2019 roku).

Uwaga: na wnioski złożone od dnia 1 października 2019 roku - świadczenie 500+ przyznawane jest od miesiąca złożenia wniosku.

Wnioski w sprawie świadczenia wychowawczego w wersji papierowej przyjmowane będą od 1 sierpnia 2019 roku w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Nadarzynie, ul. Mszczonowska 24, pokój 133.

Terminy realizacji przyjętych wniosków:

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na kolejny okres (w tym na pierwsze dziecko!) złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami:

  • w okresie od dnia 1 lipca do dnia 31 sierpnia danego roku, ustalenie prawa do świadczenia 500+ oraz wypłata następuje do dnia 31 października tego roku. (z wyrównaniem za miesiąc: lipiec, sierpień i wrzesień 2019 roku)
  • w okresie od dnia 1 września do dnia 30 września danego roku, ustalenie prawa do świadczenia 500+ oraz wypłata następuje do dnia 30 listopada tego roku. (z wyrównaniem za miesiąc: lipiec, sierpień, wrzesień i październik 2019 roku)
  • w okresie od dnia 1 października do dnia 31 października danego roku, ustalenie prawa do świadczenia 500+ oraz wypłata następuje do dnia 31 grudnia tego roku (prawo do 500+ będzie ustalone od miesiąca złożenia wniosku)
  • w okresie od dnia 1 listopada do dnia 30 listopada danego roku, ustalenie prawa do świadczenia 500+ oraz wypłata następuje do dnia 31 stycznia następnego roku (prawo do 500+ będzie ustalone od miesiąca złożenia wniosku)
  • w okresie od dnia 1 grudnia danego roku do dnia 31 stycznia następnego roku, ustalenie prawa 500+ oraz wypłata następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku (prawo do 500+ będzie ustalone od miesiąca złożenia wniosku)

Wnioski o ustalenie prawa do 500+ w wersji papierowej będzie można pobierać w siedzibie GOPS w pokoju 133 od dnia 1 lipca 2019 r.