Menu

Kontakt

GMINNY OŚRODEK POMOCY
SPOŁECZNEJ W NADARZYNIE

ul. Mszczonowska 24
05-830 Nadarzyn

tel. +48 22 729 81 73
tel. +48 22 739 97 07
fax +48 22 739 73 20

e-mail: gops@nadarzyn.pl
ePUAP: /gops_nadarzyn/skrytka

Harmonogram pracy

Rejony pracy pracowników socjalnych

Pani Magdalena Kwiatkowska - Starszy specjalista pracy socjalnej, tel. 22 729 81 85 w. 187
Rejon: 1. Nadarzyn I, 2. Nadarzyn II, 3. Strzeniówka

Godziny pracy w siedzibie Ośrodka:
Poniedziałek 9:00 - 18:00
Wtorek 12:00 - 16:00
Środa 8:00 - 12:00
Czwartek 8:00 - 16:00
Piątek 11:00 - 15:00

Pani Marlena Legięcka - Starszy specjalista pracy socjalnej, tel. 22 729 81 85 w. 183
Rejon: 1. Nadarzyn I, 2. Nadarzyn II, 3. Walendów

Godziny Pracy w siedzibie Ośrodka:
Poniedziałek 9:00 - 18:00
Wtorek 8:00 - 12:00
Środa 12:00 - 16:00
Czwartek 8:00 - 16:00
Piątek 8:00 - 12:00

Pani Katarzyna Bernaś - Starszy specjalista pracy socjalny, tel. 22 729 81 85 w. 283
Rejon: 1. Kajetany, 2. Szamoty, 3. Wolica

Godziny pracy w siedzibie Ośrodka:
Poniedziałek 9:00 - 18:00
Wtorek 8:00 - 12:00
Środa 12:00 - 16:00
Czwartek 8:00 - 16:00
Piątek 8:00 - 12:00

Pani Barbara Lisek - Starszy specjalista pracy socjalnej, tel. 22 729 81 85 w. 181
Rejon: 1. Młochów, 2. Rozalin, 3. Wola Krakowiańska

Godziny pracy w siedzibie Ośrodka:
Poniedziałek 9:00 - 18:00
Wtorek 8:00 - 12:00
Środa 12:00 - 16:00
Czwartek 8:00 - 16:00
Piątek 8:00 - 12:00

Pani Grażyna Wojda - Koordynator, Starszy specjalista pracy socjalnej, tel. 22 729 81 85 w. 184
Rejon: 1. Stara Wieś, 2. Krakowiany, 3. Parole

Godziny pracy w siedzibie Ośrodka:
Poniedziałek 9:00 - 18:00
Wtorek 12:00 - 16:00
Środa 8:00 - 12:00
Czwartek 8:00 - 16:00
Piątek 11:00 - 15:00

Pan Paweł Kaliński - Pracownik socjalny, tel. 22 729 81 85 w. 284
Rejon: 1. Urzut, 2. Kostowiec, 3. Rusiec

Godziny pracy w siedzibie Ośrodka:
Poniedziałek 9:00 - 18:00
Wtorek 12:00 - 16:00
Środa 8:00 - 12:00
Czwartek 8:00 - 16:00
Piątek 11:00 - 15:00

Informacje kontaktowe

 • Urząd Gminy Nadarzyn
 • Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej
 • Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych
 • Stop Przemocy
 • Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej
 • Europejski Fundusz Społeczny
 • Mazowiecka Ekonomia Społeczna
 • SPG ZOZ w Nadarzynie
 • senior.gov.pl
 • Pełnomocnik Rządu do Spraw Równego Traktowania
 • Zakład Usług Społecznych
 • Narodowy Fundusz Zdrowia
[obiekt mapy] Lokalizacja na mapie: Urząd Miasta Nadarzyn