Menu

Kontakt

GMINNY OŚRODEK POMOCY
SPOŁECZNEJ W NADARZYNIE

ul. Mszczonowska 24
05-830 Nadarzyn

tel. +48 22 729 81 73
tel. +48 22 739 97 07
fax +48 22 739 73 20

e-mail: gops@nadarzyn.pl
ePUAP: /gops_nadarzyn/skrytka

Program Wspieraj Seniora

Seniorze! Masz więcej niż 70 lat i potrzebujesz wsparcia?

 • Seniorze! Masz więcej niż 70 lat i potrzebujesz wsparcia?
 • Wspieraj Seniora

Program "Wspieraj Seniora"

Szanowni Państwo, aktualna sytuacja epidemiczna pokazuje jak ważne jest, aby osoby starsze pozostały w domu.

Każdy z nas w swoim otoczeniu powinien zadbać o swoich seniorów, aby w miarę możliwości bezpiecznie przetrwać najbliższy, bardzo trudny czas.

Jest wiele życzliwych i wrażliwych osób, której chcą pomagać i już pomagają. Ale potrzeby w tym zakresie będą niewątpliwie rosły. Zapytajmy starszych sąsiadów, w naszych środowiskach czy potrzebują sąsiedzkiej pomocy.

Od naszej społecznej solidarności i odpowiedzialności zależy zdrowie osób, które ze względu na wiek i współistniejące choroby mogą być bardziej narażone na ciężki przebieg Covid-19.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Nadarzynie koordynuje pracę wolontariuszy, którzy zgłosili się do pomocy osobom starszym, samotnym, które nie mają pomocy ze strony rodziny, najbliższych, sąsiadów.

Od samego początku trwania epidemii Ośrodek Pomocy Społecznej w Nadarzynie współpracuje w tym zakresie z Urzędem Gminy, Strażą Gminną, Nadarzyńskim Ośrodkiem Kultury, Policją i Parafialnym Caritas.

INFOLINIA PROGRAM „WSPIERAJ SENIORA”
Czynna całą dobę 22 505 11 11

Informacje trafiają do naszego Ośrodka Pomocy Społecznej, a pracownicy ośrodka skontaktują się z Państwem, dokonają wstępnej weryfikacji i ustalą szczegóły pomocy.

Szczegóły po kliknięciu "Czytaj więcej".

 • Wspieraj Seniora

Solidarnościowy Korpus Wsparcia Seniorów

Solidarnościowy Korpus Wsparcia Seniorów - to program, którego celem jest niesienie pomocy osobom starszym https://wspierajseniora.pl/dla-seniora/.

Ogólnopolska infolinia Solidarnościowy Korpus Wsparcia Seniorów - 22 505 11 11

Program zakłada pomoc wolontariuszy w szczególności dla osób powyżej 70 roku życia, które nie mają pomocy ze strony rodziny i najbliższych, a ze względu na bezpieczeństwo zdecydują się ograniczyć wychodzenie z domu podczas pandemii.

W ramach programu seniorom mogą być dostarczone artykuły podstawowej potrzeby tj. artykuły spożywcze, środki higieny osobistej.

Koszty zakupów pokrywa osoba potrzebująca wsparcia.

Osoba wspierająca seniora może również wykonać (nieodpłatnie) inne czynności związane z codziennym funkcjonowaniem.

Chcąc dołączyć do grona Wolontariuszy można:
- wypełnić ankietę na stronie https://cas.mrpips.gov.pl/wolontariusz/formularz
- zgłosić się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nadarzynie tel. 22 739 73 20; e-mail:gops@nadarzyn.pl

Kontakt

 • Urząd Gminy Nadarzyn
 • Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej
 • Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych
 • Stop Przemocy
 • Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej
 • Europejski Fundusz Społeczny
 • Mazowiecka Ekonomia Społeczna
 • SPG ZOZ w Nadarzynie
 • senior.gov.pl
 • Pełnomocnik Rządu do Spraw Równego Traktowania
 • Zakład Usług Społecznych
 • Narodowy Fundusz Zdrowia
[obiekt mapy]