Menu

Kontakt

GMINNY OŚRODEK POMOCY
SPOŁECZNEJ W NADARZYNIE

ul. Mszczonowska 24
05-830 Nadarzyn

tel. +48 22 729 81 73
tel. +48 22 739 97 07
fax +48 22 739 73 20

e-mail: gops@nadarzyn.pl
ePUAP: /gops_nadarzyn/skrytka

Nadarzyńskie Dni Profilaktyki i Zdrowego Stylu Życia

IX Nadarzyńskie Dni Profilaktyki i Zdrowego Stylu Życia

Wykład Profesora Mariusza Jędrzejko na temat narkotyków i dopalaczy

Spotkanie warsztatowe z Pawłem Urbańskim

Zakończenie Nadarzyńskich Dni Profilaktyki i X lecie GODM Tęcza

Kontakt

  • Urząd Gminy Nadarzyn
  • Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej
  • Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych
  • Stop Przemocy
  • Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej
  • Europejski Fundusz Społeczny
  • Mazowiecka Ekonomia Społeczna
  • SPG ZOZ w Nadarzynie
  • senior.gov.pl
  • Pełnomocnik Rządu do Spraw Równego Traktowania
[obiekt mapy]