Menu

Kontakt

GMINNY OŚRODEK POMOCY
SPOŁECZNEJ W NADARZYNIE

ul. Mszczonowska 24
05-830 Nadarzyn

tel. +48 22 729 81 73
tel. +48 22 739 97 07
fax +48 22 739 73 20

e-mail: gops@nadarzyn.pl
ePUAP: /gops_nadarzyn/skrytka

O Ognisku

Ognisko jest placówką promującą wartości takie jak: rodzina, wspólnota, życie bez uzależnień, ochrona najsłabszych. Promujemy dobre wartości. Staramy się aby dzieci poznały mechanizmy obrony przed niebezpieczeństwami i potrafiły je zastosować w swoim życiu. Wspieramy inicjatywy dziecka. Wspieramy i budujemy w każdym dziecku jego mocne strony. Pomagamy przy odrabianiu pracy domowej. Wspólnie jemy podwieczorek, rozmawiamy, słuchamy.

Organizujemy warsztaty dla dzieci i rodziców. Kultywujemy tradycję i upamiętniamy wydarzenia historyczne. Dzieci które należą do Ogniska biorą udział w zajęciach podczas ferii i półkolonii, mają możliwość wyjazdu wakacyjnego. Biorą udział w konkursach oraz projektach. Placówka Wsparcia Dziennego "Ognisko Tęcza" bierze udział w wielu kampaniach społecznych promujących bezpieczeństwo i rodzinę.

Udział w zajęciach w "Ognisku Tęcza" jest bezpłatny, finansowany z budżetu Gminy Nadarzyn.

Informacje kontaktowe

 • Urząd Gminy Nadarzyn
 • Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej
 • Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych
 • Stop Przemocy
 • Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej
 • Europejski Fundusz Społeczny
 • Mazowiecka Ekonomia Społeczna
 • SPG ZOZ w Nadarzynie
 • senior.gov.pl
 • Pełnomocnik Rządu do Spraw Równego Traktowania
 • Zakład Usług Społecznych
 • Narodowy Fundusz Zdrowia
[obiekt mapy] Lokalizacja na mapie: Urząd Miasta Nadarzyn