Menu

Kontakt

GMINNY OŚRODEK POMOCY
SPOŁECZNEJ W NADARZYNIE

ul. Mszczonowska 24
05-830 Nadarzyn

tel. +48 22 729 81 73
tel. +48 22 739 97 07
fax +48 22 739 73 20

e-mail: gops@nadarzyn.pl
ePUAP: /gops_nadarzyn/skrytka

Kampanie i projekty

 • mLegitymacja emeryta-rencisty w Twoim telefonie - ZUS

mLegitymacja emeryta-rencisty w Twoim telefonie - ZUS

Od stycznia 2023 r. każdy emeryt i rencista może korzystać z elektronicznej wersji swojej legitymacji.
Będzie ona dostępna w telefonie dzięki bezpłatnej aplikacji mObywatel.
ZUS wystawi mLegitymację wszystkim emerytom i rencistom automatycznie, bez konieczności składania wniosku ani wizyty w ZUS.
ZUS wystawi elektroniczną wersję legitymacji również wtedy, gdy emeryt-rencista posiada już legitymację w formie plastikowej karty identyfikacyjnej. Tradycyjna legitymacja pozostaje aktualna zgodnie z terminem jej ważności. Posiadacz obu wersji może używać ich zamiennie, zgodnie ze swoimi osobistymi preferencjami.

Poniżej linki ze szczegółami do ZUS:
https://www.zus.pl/swiadczenia/emerytury/mlegitymacja
https://www.youtube.com/watch?v=eCqz5gbcrMY
https://www.zus.pl/documents/10182/10282369/4361_22+mLegitymacja_ulotka__WCAG.pdf/7221c055-6227-7736-1009-a8c4c5367261?t=1672929976895

Webinarium dla seniorów

Webinarium dla seniorów pt. „Cyberbezpieczeństwo w kontekście zagrożeń występujących w Internecie, w szczególności oszustw na urządzeniach mobilnych”, które odbędzie się 20 stycznia 2023 r. w formie ONLINE.

Webinarium przeznaczone jest dla seniorów, aby zwiększyć świadomość i uwrażliwić tę grupę społeczną na zagrożenia występujące w Internecie.

Szczegóły po kliknięciu "czytaj więcej".

Życzenia z okazji Świąt Bożego Narodzenia 2022

 • Życzenia z okazji Świąt Bożego Narodzenia 2022
 • 21 września obchodzimy Światowy Dzień Choroby Alzheimera

21 września obchodzimy Światowy Dzień Choroby Alzheimera

Choroba Alzheimera to jedna z najczęstszych przyczyn otępienia (demencji) u osób powyżej 65 roku życia. Jest to schorzenie układu nerwowego polegające na stopniowej utracie funkcji umysłowych odpowiadających za myślenie, komunikację, zachowanie. Objawami są: upośledzenie pamięci, orientacji, rozumienia, liczenia, oceny sytuacji, mowy. Zaburzenia te spowodowane są utratą komórek nerwowych w mózgu.

Według danych Światowej Organizacji Zdrowia na całym świecie ponad 55 milionów ludzi cierpi na demencję, a każdego roku pojawia się prawie 10 milionów nowych przypadków.

W Polsce ponad 500 tysięcy osób żyje z objawami otępienia (demencji), a wśród nich 300 tysięcy ma chorobę Alzheimera.

Szczegóły po kliknięciu "czytaj więcej".

Samowyrób drewna opałowego

W związku ze wzmożonym zainteresowaniem drewnem opałowym Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nadarzynie przekazuje do wiadomości pismo z Nadleśnictwa Chojnów dot. samowyrobu drewna opałowego.

Pliki do pobrania:
- Pismo z Nadleśnictwa Chojnów dot. samowyrobu drewna opałowego.
- Uproszczona procedura samowyrobu drewna.

Ankieta dla seniorów 60+ dotycząca planowanego utworzenia Klubu Seniora

Drodzy Seniorzy,
w związku z planowanym utworzeniem Klubu Seniora Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nadarzynie zamieścił ankietę dla Seniorów 60+ mieszkańców Gminy Nadarzyn z prośbą o wypełnienie i wskazanie Państwa potrzeb w tym zakresie. Niniejsza ankieta ma charakter poglądowy.
Wypełnioną ankietę prosimy dostarczyć do końca czerwca 2022 r. do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nadarzynie ul. Mszczonowska 24, 05-830 Nadarzyn.

Pliki do pobrania:
- wniosek

 • Złóż wniosek o bon.

Projekt: „Bony dla seniorów II”

Stowarzyszenie „Radomskie Centrum Przedsiębiorczości” przy dofinansowaniu Samorządu Województwa Mazowieckiego wdraża regionalny system wsparcia projektów senioralnych w formule bonów społecznych.

O bon społeczny mogą się ubiegać minimum pięcioosobowe nieformalne grupy seniorów reprezentowane przez upoważnionego Lidera.

Termin składania wniosków wyznacza się od dnia 15 lutego 2022 r. do 30 listopada 2022 r.

Szczegóły po kliknięciu "czytaj więcej".

 • Światowy Dzień Chorego

Światowy Dzień Chorego

Od 2019 roku Zespół Interdyscyplinarny do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Gminy Nadarzyn wraz z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Nadarzynie, Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Parafią w Nadarzynie oraz Caritas organizują Światowy Dzień Chorego.

W tym roku ten dzień przypada w najbliższy piątek to jest 11 lutego.

Zespół Interdyscyplinarny przygotował materiały informacyjne na temat przeciwdziałania przemocy w szczególności wobec osób starszych.

W materiałach seniorzy otrzymają również informacje na temat rządowego programu Wspieraj Seniora, a także informacje dotyczące Narodowego Programu Szczepień.

Seniorom w tym dniu zostaną wręczone drobne upominki.

Serdecznie zapraszamy.

 • Wspieraj Seniora.

Program „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022

Gmina Nadarzyn - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nadarzynie zamierza przystąpić do realizacji Programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022

Moduł II
Cel: Poprawa bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych przez dostęp do tzw. „opieki na odległość”.

Szczegóły po kliknięciu "czytaj więcej".

Życzenia z okazji Świąt Bożego Narodzenia 2021

 • Życzenia z okazji Świąt Bożego Narodzenia 2021
 • Szczepimy się. Trzecia dawka.

Seniorze przyjmij trzecią dawkę szczepionki przeciw COVID-19 i wzmocnij swoją odporność.

Zarejestruj się na szczepienie przeciw COVID-19 za pomocą:

 • bezpłatnej infolinii 989,
 • SMS o treści SzczepimySie na numer 880-333-333,
 • pobliskiego punktu szczepień:
  - Ośrodek Zdrowia w Nadarzynie tel. 22 729 81 28,
  - Ośrodek Zdrowia w Młochowie tel. 22 729 91 46,
 • stronę www.pacjent.gov.pl.

Szczepienie przeciw koronawirusowi to najskuteczniejsza broń w walce z ciężkim przebiegiem choroby oraz śmiercią. Pozwala uniknąć zachorowania na COVID-19 lub łagodnie przejść przez zakażenie.

Teraz przypominającą dawkę szczepienia mogą przyjąć wszystkie osoby powyżej 50 lat z zachowaniem odstępu 5 miesięcy od ukończenia pełnego schematu szczepienia przeciw COVID-19. Wszystkie pozostałe pełnoletnie osoby mogą przyjąć dawkę przypominającą po pół roku, od pełnej dawki szczepionki.

Nie wszystkie szczepionki zapewniają odporność na całe życie. W przypadku niektórych szczepień nabyta odporność maleje z czasem. To zjawisko tzw. słabnącej odporności, znane na długo przed pandemią koronawirusa. Dlatego powtarzanie niektórych szczepień to działanie konieczne, normalne i bezpieczne.

U osób szczepionych dawką przypominającą można stosować szczepionki Pfizer lub Moderna.

Ważne! Jeśli przyjąłeś inną szczepionkę podczas pierwotnego szczepienia, teraz możesz zaszczepić się Pfizerem jako dawką przypominającą.

Źródło: https://www.gov.pl/web/szczepimysie/trzecia-dawka

Światowy Dzień Seniora

 • Życzenia z okazji Światowego Dzień Seniora.
 • Bezpłatne szczepienia przeciw pneumokokom dla osób powyżej...

Program „Szczepienia Pneumokoki”

SPG ZOZ Nadarzyn/Młochów przystąpił do „Programu polityki zdrowotnej w zakresie szczepień przeciwko pneumokokom dla osób powyżej 50 roku życia z województwa mazowieckiego”.

Zapisy na szczepienia przeciwko pneumokokom od 13.09.2021 roku.

Kryteria kwalifikacji do udziału w programie:

Osoba aplikująca do programu, w dniu zgłoszenia do programu, musi:

 1. mieć ukończony 50 rok życia;
 2. mieszkać na terenie województwa mazowieckiego (tj. musi być osobą fizyczną mieszkającą na terenie województwa mazowieckiego w rozumieniu Kodeksu cywilnego);
 3. przejść pozytywnie badanie kwalifikacyjne;
 4. udzielić świadomej zgody na udział w programie.

O włączeniu do programu decyduje kolejność zgłoszeń, natomiast pierwszeństwo do udziału w programie ma personel medyczny zatrudniony w podmiotach leczniczych dla których Samorząd Województwa Mazowieckiego jest podmiotem tworzącym lub w których posiada udziały - po spełnieniu wszystkich kryteriów kwalifikacji do udziału w programie. Weryfikacja odbywa się na podstawie wypełnionego i podpisanego druku.

Wyłączenie z programu powodują następujące kryteria:

 1. wcześniejsze szczepienie przeciw pneumokokom,
 2. obecność przeciwwskazań zdrowotnych do podania szczepionki przeciw pneumokokom.

Podanie szczepienia

 • Szczepienie obejmuje podanie, zgodnie z zaleceniami producenta, 1 dawki szczepienia.
 • Produktem leczniczym użytym w programie będzie szczepionka Prevenar 13.

Źródło: https://zoznadarzyn.pl/bezplatne-szczepienia-przeciwko-pneumokokom

 • Alzheimer .rozumiem .wspieram

„Alzheimer - rozumiem - wspieram” - kampania informacyjno - edukacyjna

Rzecznik Praw Obywatelskich we współpracy z Alzheimer Polska - związkiem organizacji pozarządowych zajmujących się wspieraniem chorych żyjących z demencją i ich opiekunów uprzejmie zapraszają do udziału w kampanii informacyjno-edukacyjnej „Alzheimer - rozumiem - wspieram”.

Celem kampanii jest zwiększenie wiedzy na temat choroby Alzheimera i innych rodzajów otępienia (demencji) oraz o potrzebach osób chorych i ich opiekunów rodzinnych.

Więcej na: www.rpo.gov.pl/pl/content/rpo-alzheimer-rozumiem-wspieram

Pliki do pobrania:
1) https://www.rpo.gov.pl/sites/default/files/Broszura-Alzheimer-Rozumiem-Wspieram.pdf
2) https://www.rpo.gov.pl/sites/default/files/Ulotka-Alzheimer-Rozumiem-Wspieram.pdf
3) List dotyczący kampanii „Alzheimer - rozumiem - wspieram”

Kontakt

 • Urząd Gminy Nadarzyn
 • Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej
 • Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych
 • Stop Przemocy
 • Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej
 • Europejski Fundusz Społeczny
 • Mazowiecka Ekonomia Społeczna
 • SPG ZOZ w Nadarzynie
 • senior.gov.pl
 • Pełnomocnik Rządu do Spraw Równego Traktowania
 • Zakład Usług Społecznych
 • Narodowy Fundusz Zdrowia
[obiekt mapy]