Menu

Kontakt

GMINNY OŚRODEK POMOCY
SPOŁECZNEJ W NADARZYNIE

ul. Mszczonowska 24
05-830 Nadarzyn

tel. +48 22 729 81 73
tel. +48 22 739 97 07
fax +48 22 739 73 20

e-mail: gops@nadarzyn.pl
ePUAP: /gops_nadarzyn/skrytka

Kampanie i projekty

 • Szczepimy się. Trzecia dawka.

Seniorze przyjmij trzecią dawkę szczepionki przeciw COVID-19 i wzmocnij swoją odporność.

Zarejestruj się na szczepienie przeciw COVID-19 za pomocą:

 • bezpłatnej infolinii 989,
 • SMS o treści SzczepimySie na numer 880-333-333,
 • pobliskiego punktu szczepień:
  - Ośrodek Zdrowia w Nadarzynie tel. 22 729 81 28,
  - Ośrodek Zdrowia w Młochowie tel. 22 729 91 46,
 • stronę www.pacjent.gov.pl.

Szczepienie przeciw koronawirusowi to najskuteczniejsza broń w walce z ciężkim przebiegiem choroby oraz śmiercią. Pozwala uniknąć zachorowania na COVID-19 lub łagodnie przejść przez zakażenie.

Teraz przypominającą dawkę szczepienia mogą przyjąć wszystkie osoby powyżej 50 lat z zachowaniem odstępu 5 miesięcy od ukończenia pełnego schematu szczepienia przeciw COVID-19. Wszystkie pozostałe pełnoletnie osoby mogą przyjąć dawkę przypominającą po pół roku, od pełnej dawki szczepionki.

Nie wszystkie szczepionki zapewniają odporność na całe życie. W przypadku niektórych szczepień nabyta odporność maleje z czasem. To zjawisko tzw. słabnącej odporności, znane na długo przed pandemią koronawirusa. Dlatego powtarzanie niektórych szczepień to działanie konieczne, normalne i bezpieczne.

U osób szczepionych dawką przypominającą można stosować szczepionki Pfizer lub Moderna.

Ważne! Jeśli przyjąłeś inną szczepionkę podczas pierwotnego szczepienia, teraz możesz zaszczepić się Pfizerem jako dawką przypominającą.

Źródło: https://www.gov.pl/web/szczepimysie/trzecia-dawka

Światowy Dzień Seniora

 • Życzenia z okazji Światowego Dzień Seniora.
 • Bezpłatne szczepienia przeciw pneumokokom dla osób powyżej...

Program „Szczepienia Pneumokoki”

SPG ZOZ Nadarzyn/Młochów przystąpił do „Programu polityki zdrowotnej w zakresie szczepień przeciwko pneumokokom dla osób powyżej 50 roku życia z województwa mazowieckiego”.

Zapisy na szczepienia przeciwko pneumokokom od 13.09.2021 roku.

Kryteria kwalifikacji do udziału w programie:

Osoba aplikująca do programu, w dniu zgłoszenia do programu, musi:

 1. mieć ukończony 50 rok życia;
 2. mieszkać na terenie województwa mazowieckiego (tj. musi być osobą fizyczną mieszkającą na terenie województwa mazowieckiego w rozumieniu Kodeksu cywilnego);
 3. przejść pozytywnie badanie kwalifikacyjne;
 4. udzielić świadomej zgody na udział w programie.

O włączeniu do programu decyduje kolejność zgłoszeń, natomiast pierwszeństwo do udziału w programie ma personel medyczny zatrudniony w podmiotach leczniczych dla których Samorząd Województwa Mazowieckiego jest podmiotem tworzącym lub w których posiada udziały - po spełnieniu wszystkich kryteriów kwalifikacji do udziału w programie. Weryfikacja odbywa się na podstawie wypełnionego i podpisanego druku.

Wyłączenie z programu powodują następujące kryteria:

 1. wcześniejsze szczepienie przeciw pneumokokom,
 2. obecność przeciwwskazań zdrowotnych do podania szczepionki przeciw pneumokokom.

Podanie szczepienia

 • Szczepienie obejmuje podanie, zgodnie z zaleceniami producenta, 1 dawki szczepienia.
 • Produktem leczniczym użytym w programie będzie szczepionka Prevenar 13.

Źródło: https://zoznadarzyn.pl/bezplatne-szczepienia-przeciwko-pneumokokom

 • Alzheimer .rozumiem .wspieram

„Alzheimer - rozumiem - wspieram” - kampania informacyjno - edukacyjna

Rzecznik Praw Obywatelskich we współpracy z Alzheimer Polska - związkiem organizacji pozarządowych zajmujących się wspieraniem chorych żyjących z demencją i ich opiekunów uprzejmie zapraszają do udziału w kampanii informacyjno-edukacyjnej „Alzheimer - rozumiem - wspieram”.

Celem kampanii jest zwiększenie wiedzy na temat choroby Alzheimera i innych rodzajów otępienia (demencji) oraz o potrzebach osób chorych i ich opiekunów rodzinnych.

Więcej na: www.rpo.gov.pl/pl/content/rpo-alzheimer-rozumiem-wspieram

Pliki do pobrania:
1) https://www.rpo.gov.pl/sites/default/files/Broszura-Alzheimer-Rozumiem-Wspieram.pdf
2) https://www.rpo.gov.pl/sites/default/files/Ulotka-Alzheimer-Rozumiem-Wspieram.pdf
3) List dotyczący kampanii „Alzheimer - rozumiem - wspieram”

Kontakt

 • Urząd Gminy Nadarzyn
 • Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej
 • Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych
 • Stop Przemocy
 • Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej
 • Europejski Fundusz Społeczny
 • Mazowiecka Ekonomia Społeczna
 • SPG ZOZ w Nadarzynie
 • senior.gov.pl
 • Pełnomocnik Rządu do Spraw Równego Traktowania
[obiekt mapy]