Menu

Kontakt

GMINNY OŚRODEK POMOCY
SPOŁECZNEJ W NADARZYNIE

ul. Mszczonowska 24
05-830 Nadarzyn

tel. +48 22 729 81 73
tel. +48 22 739 97 07
fax +48 22 739 73 20

e-mail: gops@nadarzyn.pl
ePUAP: /gops_nadarzyn/skrytka

COVID-19

 • COVID

Oszuści wykorzystując stan epidemii, stosują różne sposoby, aby wyłudzić pieniądze. Panująca sytuacja pokazuje, że nie ustają w swoich działaniach - wymyślają różne historie, aby pozbawić seniorów dorobku całego życia.

Zachęcamy do zapoznania się z materiałami przygotowanymi przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nadarzynie i Komisariat Policji w Nadarzynie.

Szczegóły po kliknięciu "czytaj więcej".

 • Logo - GODM Tęcza

Ognisko Tęcza - informacja

Zgodnie z § 1 pkt. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 stycznia 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii informujemy, że placówka wsparcia dziennego „Ognisko Tęcza” prowadzi zajęcia z dziećmi i młodzieżą w formie zdalnej do dnia 14 lutego 2021 r. O wszelkich zmianach będziemy Państwa informować na bieżąco.

 • Logo - GODM Tęcza

Ognisko Tęcza - informacja

Zgodnie z § 1 pkt. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 stycznia 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii informujemy, że placówka wsparcia dziennego „Ognisko Tęcza” prowadzi zajęcia z dziećmi i młodzieżą w formie zdalnej do dnia 31 stycznia 2021 r. O wszelkich zmianach będziemy Państwa informować na bieżąco.

 • Ojciec trzyma dziecko na rękach.

Wytyczne dla pieczy zastępczej

Z uwagi na etapowe łagodzenie ograniczeń związanych z COVID-19 oraz potrzebę stosownego do sytuacji epidemiologicznej zabezpieczenia dzieci przebywających w pieczy zastępczej (rodziny zastępcze i rodzinne domy dziecka oraz placówki/ośrodki pieczy instytucjonalnej) na terenie kraju zaktualizowano wytyczne dla pieczy zastępczej.

 • Logo - GODM Tęcza

Ognisko Tęcza - informacja

W związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa COVID-19 informujemy, że z polecenia Wojewody Mazowieckiego nasza placówka będzie nieczynna do odwołania. Szczegóły po kliknięciu "czytaj więcej".

 • Ikona - informacja.

Sekcja Świadczeń GOPS - informacja z dnia 15.05.2020 r.

Osoby, u których w związku z stanem epidemii w kraju zmieniła się sytuacja finansowa, a ich dochody nie przekraczają 674 zł na osobę, a w przypadku gdy w rodzinie jest dziecko z orzeczeniem o niepełnosprawności 764 zł mogą ubiegać się o zasiłek rodzinny. Szczegóły po kliknięciu "czytaj więcej".

 • Ulotka informacyjna - osobisty plan awaryjny

Program "Plan awaryjny"

Pomoc dla osób doświadczających przemocy domowej w epidemii koronawirusa. Zachęcamy do zapoznania się z materiałami. Szczegóły po kliknięciu "czytaj więcej".

Kontakt

 • Urząd Gminy Nadarzyn
 • Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
 • Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych
 • Stop Przemocy
 • Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej
 • Europejski Fundusz Społeczny
 • Mazowiecka Ekonomia Społeczna
 • SPG ZOZ w Nadarzynie
[obiekt mapy]