Menu

Kontakt

GMINNY OŚRODEK POMOCY
SPOŁECZNEJ W NADARZYNIE

ul. Mszczonowska 24
05-830 Nadarzyn

tel. +48 22 729 81 73
tel. +48 22 739 97 07
fax +48 22 739 73 20

e-mail: gops@nadarzyn.pl
ePUAP: /gops_nadarzyn/skrytka

Kadra

Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
mgr Krystyna Masłowska

Radca prawny
mgr Daniela Tomczak

Główna księgowa
mgr Aldona Siwa

Inspektor ds. księgowo - kadrowych
mgr Elżbieta Ostrowska

Starszy inspektor ds. administracyjnych
Ewa Kowalska

Inspektor ds. administracyjnych
mgr Agnieszka Dudzińska

Sekcja pomocy środowiskowej
1. Grażyna Wojda - koordynator sekcji - starszy specjalista pracy socjalnej
2. Barbara Lisek - starszy specjalista pracy socjalnej
3. Katarzyna Bernaś - starszy specjalista pracy socjalnej
4. mgr Magdalena Kwiatkowska - starszy specjalista pracy socjalnej
5. mgr Marlena Legięcka - starszy specjalista pracy socjalnej
6. Paweł Kaliński - pracownik socjalny
7. mgr Jolanta Chądzyńska - opiekunka
8. Beata Pawul - opiekunka
9. Grażyna Grobelna - opiekunka

Sekcja świadczeń
1. Ewa Bańkowska - kierownik sekcji
2. Renata Bajerska - starszy inspektor ds. świadczeń
3. Lena Wacławiak - podinspektor ds. świadczeń

Sekcja wsparcia rodziny

Placówka wsparcia dziennego - Ognisko "Tęcza"
1. mgr Agata Sierputowska - kierownik sekcji
2. mgr Martyna Szwed - psycholog, wychowawca
3. Marzena Latoszek - wychowawca
4. Izabela Bogusiewicz - główny specjalista
5. Tomasz Siwa - robotnik wykwalifikowany
6. Agnieszka Pawluczuk - pracownik gospodarczy

Asystenci rodziny
1. Agnieszka Knapińska

Informacje kontaktowe

 • Urząd Gminy Nadarzyn
 • Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej
 • Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych
 • Stop Przemocy
 • Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej
 • Europejski Fundusz Społeczny
 • Mazowiecka Ekonomia Społeczna
 • SPG ZOZ w Nadarzynie
 • senior.gov.pl
 • Pełnomocnik Rządu do Spraw Równego Traktowania
 • Zakład Usług Społecznych
 • Narodowy Fundusz Zdrowia
[obiekt mapy] Lokalizacja na mapie: Urząd Miasta Nadarzyn