Menu

Kontakt

GMINNY OŚRODEK POMOCY
SPOŁECZNEJ W NADARZYNIE

ul. Mszczonowska 24
05-830 Nadarzyn

tel. +48 22 729 81 73
tel. +48 22 739 97 07
fax +48 22 739 73 20

e-mail: gops@nadarzyn.pl
ePUAP: /gops_nadarzyn/skrytka

Kadra

Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
mgr Krystyna Masłowska

Radca prawny
mgr Daniela Tomczak

Główna księgowa
mgr Aldona Siwa

Podinspektor ds. księgowości i płac
mgr Sylwia Ziębicka

Starszy inspektor ds. administracyjnych
Ewa Kowalska

Sekcja pomocy środowiskowej
1. Katarzyna Bernaś - koordynator sekcji - starszy specjalista pracy socjalnej
2. Barbara Lisek - starszy specjalista pracy socjalnej
3. Grażyna Wojda - starszy specjalista pracy socjalnej
4. mgr Magdalena Kwiatkowska - starszy specjalista pracy socjalnej
5. mgr Marlena Legięcka - starszy specjalista pracy socjalnej
6. mgr Jolanta Chądzyńska - opiekunka

Sekcja świadczeń
1. Ewa Bańkowska - kierownik sekcji
2. Renata Bajerska - starszy inspektor ds. świadczeń
3. Paulina Dulewicz - inspektor ds. świadczeń

Sekcja wsparcia rodziny

Placówka wsparcia dziennego - Ognisko "Tęcza"
1. mgr Agata Sierputowska - kierownik sekcji
2. mgr Martyna Szwed - psycholog, wychowawca
3. Marzena Latoszek - wychowawca
4. mgr Danuta Strzelczyk - Żyta - wychowawca
5. Agnieszka Pawluczuk - pracownik gospodarczy

Asystenci rodziny
1. mgr Małgorzata Truszkowska
2. Marzena Latoszek

Kontakt

  • Urząd Gminy Nadarzyn
  • Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
  • Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych
  • Stop Przemocy
  • Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej
  • Europejski Fundusz Społeczny
  • Mazowiecka Ekonomia Społeczna
  • SPG ZOZ w Nadarzynie
[obiekt mapy]