Menu

Kontakt

GMINNY OŚRODEK POMOCY
SPOŁECZNEJ W NADARZYNIE

ul. Mszczonowska 24
05-830 Nadarzyn

tel. +48 22 729 81 73
tel. +48 22 739 97 07
fax +48 22 739 73 20

e-mail: gops@nadarzyn.pl
ePUAP: /gops_nadarzyn/skrytka

Kontakt

Usługi wspierające komunikowanie się

Zgodnie z treścią art. 9 ust.1 i 4 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (t.j. Dz.U. 2017 r. poz. 1824) informuje się, że w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nadarzynie dostępne są następujące usługi wspierające komunikowanie się osób niesłyszących lub słabosłyszących w postaci:

 • poczty elektronicznej na adres: gops@nadarzyn.pl
 • przesyłania informacji faxem na nr: 22 739 73 20
 • korespondencji pisemnej na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nadarzynie, ul. Mszczonowska 24, 05-830 Nadarzyn.

W celu skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego, osoba zainteresowana powinna zgłosić za pomocą dostępnych środków komunikacji chęć skorzystania z takiej pomocy, z wyprzedzeniem przynajmniej 7 dni roboczych przed spotkaniem, wskazując jednocześnie rodzaj sprawy oraz system języka migowego (PJM, SJM, SKOGN).

Kontakt

 • Urząd Gminy Nadarzyn
 • Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej
 • Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych
 • Stop Przemocy
 • Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej
 • Europejski Fundusz Społeczny
 • Mazowiecka Ekonomia Społeczna
 • SPG ZOZ w Nadarzynie
 • senior.gov.pl
 • Pełnomocnik Rządu do Spraw Równego Traktowania
 • Zakład Usług Społecznych
 • Narodowy Fundusz Zdrowia
[obiekt mapy]