Menu

Kontakt

GMINNY OŚRODEK POMOCY
SPOŁECZNEJ W NADARZYNIE

ul. Mszczonowska 24
05-830 Nadarzyn

tel. +48 22 729 81 73
tel. +48 22 739 97 07
fax +48 22 739 73 20

e-mail: gops@nadarzyn.pl
ePUAP: /gops_nadarzyn/skrytka

Pomoc Ukrainie

Pomoc Ukrainie

Stronicowanie

 • 2022.09.08

  Ankieta dla obywateli Ukrainy

  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nadarzynie prosi obywateli Ukrainy o wypełnienie ankiety online przygotowanej przez Agencję Praw Podstawowych (FRA). Ankieta zawiera pytania o doświadczenia osób, które opuściły Ukrainę, m.in. dostępu do zatrudnienia, edukacji, mieszkalnictwa, opieki zdrowotnej, nauki języków i innych kwestii mających wpływ na integrację społeczną i gospodarczą.

  Ankieta jest przeprowadzana w dziesięciu państwach członkowskich UE: Bułgarii, Czechach, Estonii, Niemczech, Węgrzech, Włoszech, Polsce, Rumunii, Słowacji i Hiszpanii.

  Link do ankiety online (dostępna w języku angielskim, ukraińskim i rosyjskim - język wybieramy na stronie internetowej): https://fra.europa.eu/limesurvey/index.php/712669

  Ankieta pozostanie otwarta przez około miesiąc.

 • 2022.08.22

  Anonimowa ankieta dla obywateli Ukrainy / Анонімне опитування громадян України

  Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji prosi obywateli Ukrainy, którzy przyjechali na teren Rzeczypospolitej Polskiej po 24 lutego br. o wypełnienie anonimowej ankiety dotyczącej ich obecnej sytuacji rodzinnej i materialnej, a także planów na przyszłość.

  Ankieta jest anonimowa i służy do diagnozy potrzeb obywateli Ukrainy dotkniętych konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy i zaplanowania przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej odpowiednich form pomocy.

  Просимо Вас заповнити дану анкету щодо Вашої поточної життєвої ситуації та Ваших планів на майбутнє. Опитування є анонімним. Метою даного опитування є вивчення потреб громадян України, які постраждали внаслідок збройного конфлікту в Україні, та з метою планування подальших форм допомоги

  Termin przekazywania ankiet do 31 sierpnia 2022 r.
  Термін висилання анкет до 31 серпня 2022 р.

  Link do ankiety w języku polskim i ukraińskim poniżej:
  - ankieta w języku polskim
  - ankieta w języku ukraińskim

 • 2022.08.22
  Bezpłatna pomoc psychologiczna i informacyjna dla uchodźców z Ukrainy i osób im pomagających HelpUkraine.GrupaWsparcia.pl

  Platforma HelpUkraine.GrupaWsparcia.pl

  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nadarzynie informuje, że portal GrupaWsprcia.pl wraz z Fundacją ADRA Polska i Polskim Towarzystwem Logoterapii i Noo-Psychosomatyki (PTLiNPS) uruchomił HelpUkraine.GrupaWsparcia.pl - platformę z całodobowym czatem oraz telefonem wsparcia, na których można uzyskać wsparcie psychologiczne i informacyjne. Osoby uciekające przed wojną w Ukrainie oraz osoby im pomagające - np. wolontariusze i osoby goszczące uchodźców, mogą liczyć na bezpłatną pomoc, która dostępna jest w języku ukraińskim, polskim i angielskim.

  Szczegóły po kliknięciu "czytaj więcej".

 • 2022.08.17

  Uwaga - Przedłużenie świadczenia pieniężnego za zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy

  Przekazujemy informację w sprawie przedłużenia świadczenia pieniężnego za zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy powyżej 120 dni.

  Szczegóły po kliknięciu "czytaj więcej".

Stronicowanie

Kontakt

 • Urząd Gminy Nadarzyn
 • Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej
 • Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych
 • Stop Przemocy
 • Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej
 • Europejski Fundusz Społeczny
 • Mazowiecka Ekonomia Społeczna
 • SPG ZOZ w Nadarzynie
 • senior.gov.pl
 • Pełnomocnik Rządu do Spraw Równego Traktowania
 • Zakład Usług Społecznych
 • Narodowy Fundusz Zdrowia
[obiekt mapy]