Menu

Kontakt

GMINNY OŚRODEK POMOCY
SPOŁECZNEJ W NADARZYNIE

ul. Mszczonowska 24
05-830 Nadarzyn

tel. +48 22 729 81 73
tel. +48 22 739 97 07
fax +48 22 739 73 20

e-mail: gops@nadarzyn.pl
ePUAP: /gops_nadarzyn/skrytka

Pomoc Ukrainie

Pomoc Ukrainie

Stronicowanie

 • 2022.12.06

  Informacja

  Szanowni Państwo,
  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nadarzynie informuje, że wnioski o świadczenie pieniężne 40 zł za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy będą przyjmowane do 16.12.2022 r.

  Uwaga!!!
  Przypominamy, że wnioski o świadczenie pieniężne składa się w terminie miesiąca od ostatniego dnia okresu objętego wnioskiem. Miesiąc liczy się od ostatniego dnia zaznaczonego na karcie osoby przyjętej do zakwaterowania /nie może być przerwy między poszczególnymi dniami/.
  W powyższej sytuacji prosimy o kontakt telefoniczny 22 739 73 20 wew. 181 lub zgłosić się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nadarzynie pokój 128.

 • 2022.11.17

  Informacja

  Z uwagi na szkolenie pracowników w dniu 17 listopada 2022 r. w godz. 10.00 - 14.00 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej będzie nieczynny.

 • 2022.11.02

  Nowy wzór wniosku o świadczenie 40 zł

  Uwaga!!! Od 01 listopada 2022 r. obowiązuje nowy wzór wniosku o świadczenie 40 zł za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy

  Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28.10.2022 r. (Dz. U. 2022 poz. 2226) został wprowadzony nowy wzór wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przybywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi

  Szczegóły po kliknięciu "czytaj więcej".

 • 2022.09.08

  Ankieta dla obywateli Ukrainy

  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nadarzynie prosi obywateli Ukrainy o wypełnienie ankiety online przygotowanej przez Agencję Praw Podstawowych (FRA). Ankieta zawiera pytania o doświadczenia osób, które opuściły Ukrainę, m.in. dostępu do zatrudnienia, edukacji, mieszkalnictwa, opieki zdrowotnej, nauki języków i innych kwestii mających wpływ na integrację społeczną i gospodarczą.

  Ankieta jest przeprowadzana w dziesięciu państwach członkowskich UE: Bułgarii, Czechach, Estonii, Niemczech, Węgrzech, Włoszech, Polsce, Rumunii, Słowacji i Hiszpanii.

  Link do ankiety online (dostępna w języku angielskim, ukraińskim i rosyjskim - język wybieramy na stronie internetowej): https://fra.europa.eu/limesurvey/index.php/712669

  Ankieta pozostanie otwarta przez około miesiąc.

Stronicowanie

Kontakt

 • Urząd Gminy Nadarzyn
 • Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej
 • Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych
 • Stop Przemocy
 • Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej
 • Europejski Fundusz Społeczny
 • Mazowiecka Ekonomia Społeczna
 • SPG ZOZ w Nadarzynie
 • senior.gov.pl
 • Pełnomocnik Rządu do Spraw Równego Traktowania
 • Zakład Usług Społecznych
 • Narodowy Fundusz Zdrowia
[obiekt mapy]