Menu

Kontakt

GMINNY OŚRODEK POMOCY
SPOŁECZNEJ W NADARZYNIE

ul. Mszczonowska 24
05-830 Nadarzyn

tel. +48 22 729 81 73
tel. +48 22 739 97 07
fax +48 22 739 73 20

e-mail: gops@nadarzyn.pl
ePUAP: /gops_nadarzyn/skrytka

O Nas

Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
- mgr Krystyna Masłowska

Główna Księgowa
- mgr Aldona Siwa

Podinspektor ds. księgowości i płac
- Sylwia Ziębicka

Radca Prawny
- mgr Daniela Tomczak

Starszy Inspektor ds. administracyjnych
- Ewa Kowalska

Sekcja Pomocy Środowiskowej
1. Katarzyna Bernaś - Koordynator Sekcji - Starszy Specjalista Pracy Socjalnej
2. Barbara Lisek - Starszy Specjalista Pracy Socjalnej
3. Grażyna Wojda - Starszy Specjalista Pracy Socjalnej
4. mgr Magdalena Kwiatkowska - Starszy Specjalista Pracy Socjalnej
5. mgr Marlena Legięcka - Starszy Specjalista Pracy Socjalnej

Sekcja Świadczeń
1. Ewa Bańkowska - Kierownik Sekcji
2. Renata Bajerska - Starszy Inspektor ds. Świadczeń
3. Paulina Dulewicz - Inspektor ds. Świadczeń

Sekcja Wsparcia Rodziny

  • Placówka wsparcia dziennego - Ognisko "Tęcza"

1. mgr Agata Sierputowska - Kierownik Sekcji
2. mgr Martyna Szwed - Psycholog, Wychowawca
3. Marzena Latoszek - Wychowawca
4. mgr Danuta Strzelczyk - Żyta - Wychowawca

  • Asystenci rodziny

1. mgr Małgorzata Truszkowska
2. Marzena Latoszek

Kontakt

  • Urząd Gminy Nadarzyn
  • Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
  • Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych
  • Stop Przemocy
  • Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej
  • Europejski Fundusz Społeczny
  • Mazowiecka Ekonomia Społeczna
  • SPG ZOZ w Nadarzynie

Strona współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

[obiekt mapy]