Menu

Kontakt

GMINNY OŚRODEK POMOCY
SPOŁECZNEJ W NADARZYNIE

ul. Mszczonowska 24
05-830 Nadarzyn

tel. +48 22 729 81 73
tel. +48 22 739 97 07
fax +48 22 739 73 20

e-mail: gops@nadarzyn.pl
ePUAP: /gops_nadarzyn/skrytka

Aktualności

Aktualności

Stronicowanie

 • 2020.07.21
  Koronawirus - organizacja pracy GOPS stan na dzień 20.07.2020 r.

  Koronawirus - organizacja pracy GOPS

  W związku z wprowadzeniem zmian do ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2020, poz. 568) nadal utrzymuje się w Ośrodku ograniczenie wykonywania zadań przez pracowników socjalnych w celu zachowania ciągłości działania jednostki i ochrony pracowników oraz osób zgłaszających się o pomoc przed zagrożeniami wywołanymi wirusem SARS-Cov-2.

 • 2021.02.25
  Zespół Ośrodków Wsparcia

  Bezpłatne konsultacje psychologiczne

  W związku z realizacją zadań Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2018 - 2023, w Zespole Ośrodków Wsparcia w dniu 27.02.2021 roku (sobota) zostanie zorganizowany Punkt Informacyjno - Konsultacyjny.

  Szczegóły po kliknięciu "czytaj więcej".

 • 2021.02.23
  Trening Umiejętności Rodzicielskich

  Zaproszenie na zajęcia: Trening Umiejętności Rodzicielskich

  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - Sekcja Wsparcia Rodziny zaprasza osoby chętne do udziału w zajęciach: TRENING UMIEJĘTNOŚCI RODZICIELSKICH.

  Trening Umiejętności Rodzicielskich kierujemy do rodziców, którzy pragną nie tylko mocniej cieszyć się z bycia rodzicem, ale również zmieniać się i rozwijać oraz współpracować ze swoimi dziećmi.

  Szczegóły po kliknięciu "czytaj więcej".

 • 2021.02.22
  Otrzymuj świadczenia z ZUS na konto i bądź bezpieczny!

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych - kampania informacyjno-edukacyjna

  Ogólnopolska kampania informacyjno-edukacyjna skierowana do osób starszych, pobierających świadczenia z ZUS „Bezpiecznie, zdrowo, bezgotówkowo".

  Celem kampanii jest promowanie wśród seniorów wiedzy na temat korzyści, jakie niesie bezgotówkowa forma pobierania świadczeń i korzystanie z rachunku bankowego.

  Źródło: https://www.zus.pl

 • 2021.02.22
  Program Wspieraj Seniora

  Program Wspieraj Seniora

  Szanowni Państwo, aktualna sytuacja epidemiczna pokazuje jak ważne jest, aby osoby starsze pozostały w domu.

  Każdy z nas w swoim otoczeniu powinien zadbać o swoich seniorów, aby w miarę możliwości bezpiecznie przetrwać najbliższy, bardzo trudny czas.

  Jest wiele życzliwych i wrażliwych osób, której chcą pomagać i już pomagają. Ale potrzeby w tym zakresie będą niewątpliwie rosły. Zapytajmy starszych sąsiadów, w naszych środowiskach czy potrzebują sąsiedzkiej pomocy.

  Od naszej społecznej solidarności i odpowiedzialności zależy zdrowie osób, które ze względu na wiek i współistniejące choroby mogą być bardziej narażone na ciężki przebieg Covid-19.

Stronicowanie

Kontakt

 • Urząd Gminy Nadarzyn
 • Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
 • Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych
 • Stop Przemocy
 • Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej
 • Europejski Fundusz Społeczny
 • Mazowiecka Ekonomia Społeczna
 • SPG ZOZ w Nadarzynie
[obiekt mapy]