Menu

Kontakt

GMINNY OŚRODEK POMOCY
SPOŁECZNEJ W NADARZYNIE

ul. Mszczonowska 24
05-830 Nadarzyn

tel. +48 22 729 81 73
tel. +48 22 739 97 07
fax +48 22 739 73 20

e-mail: gops@nadarzyn.pl
ePUAP: /gops_nadarzyn/skrytka

Aktualności

Aktualności

Stronicowanie

 • 2020.07.21
  Koronawirus - organizacja pracy GOPS stan na dzień 20.07.2020 r.

  Koronawirus - organizacja pracy GOPS

  W związku z wprowadzeniem zmian do ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2020, poz. 568) nadal utrzymuje się w Ośrodku ograniczenie wykonywania zadań przez pracowników socjalnych w celu zachowania ciągłości działania jednostki i ochrony pracowników oraz osób zgłaszających się o pomoc przed zagrożeniami wywołanymi wirusem SARS-Cov-2.

 • 2020.11.24

  Uwaga!!! Zmiany w naborze wniosków na turnusy rehabilitacyjne w 2021 r.

  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszkowie informuje, że ze względu na pandemię wirusa Covid-19 wnioski o dofinansowanie ze środków PFRON do uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych w 2021 r. będą rejestrowane i obsługiwane wyłącznie w dedykowanym i bezpłatnie udostępnionym osobą niepełnosprawnym programie System Obsługi Wsparcia (SOW).

  Więcej informacji po kliknięciu "czytaj więcej".

 • 2020.11.24
  Życzenia Wojewody Mazowieckiego.

  Życzenia Wojewody Mazowieckiego

  Szanowni Państwo,

  z okazji Dnia Pracownika Socjalnego mam zaszczyt przekazać Państwu słowa wielkiego uznania i ogromnej wdzięczności za wysiłek wkładany w realizację szlachetnej misji udzielania pomocy osobom potrzebującym i znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.

  Konstanty Radziwił - Wojewoda Mazowiecki

 • 2020.11.20
  Życzenia Wójta Gminy Nadarzyn

  Życzenia Wójta Gminy Nadarzyn

  Z okazji Dnia Pracownika Socjalnego składamy najserdeczniejsze życzenia - zdrowia, pomyślności, sukcesów w życiu zawodowym i prywatnym oraz siły w realizacji misji niesienia pomocy drugiemu człowiekowi.

  Dariusz Zwoliński - Wójt Gminy Nadarzyn
  Edyta Gawrońska - Sekretarz Gminy Nadarzyn

 • 2020.11.20
  Życzenia Zespołu Caritas przy Parafii pw. św. Klemensa w Nadarzynie

  Życzenia Zespołu Caritas przy Parafii pw. św. Klemensa w Nadarzynie

  "Starajmy się tak postępować i tak żyć, by nikomu w naszej Ojczyźnie nie brakło dachu nad głową i chleba na stole, by nikt nie czuł się samotny, pozostawiony bez opieki."

  św. Jan Paweł II

Stronicowanie

Kontakt

 • Urząd Gminy Nadarzyn
 • Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
 • Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych
 • Stop Przemocy
 • Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej
 • Europejski Fundusz Społeczny
 • Mazowiecka Ekonomia Społeczna
 • SPG ZOZ w Nadarzynie

Strona współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

[obiekt mapy]