Menu

Kontakt

GMINNY OŚRODEK POMOCY
SPOŁECZNEJ W NADARZYNIE

ul. Mszczonowska 24
05-830 Nadarzyn

tel. +48 22 729 81 73
tel. +48 22 739 97 07
fax +48 22 739 73 20

e-mail: gops@nadarzyn.pl
ePUAP: /gops_nadarzyn/skrytka

Aktualności

Aktualności

Stronicowanie

 • 2020.07.29
  Świadczenie Dobry Start Logo

  Świadczenie Dobry Start

  Od dnia 1.07.2020 r. przyjmowane są elektroniczne wnioski o przyznanie świadczenia Dobry Start tzw. 300+, zasiłek rodzinny i fundusz alimentacyjny. Jest to najszybsza i najbezpieczniejsza forma złożenia wniosku, możliwa za pośrednictwem Państwa banku lub e-PUAP.

  W dniu 28.07.2020 r. zostały zrealizowane pierwsze wypłaty świadczenia Dobry Start. Przypominamy jednocześnie, że od dnia 1.08.2020 r. możliwe jest składanie wniosków w formie papierowej na świadczenia wymienione wyżej. Forma elektroniczna możliwa nadal.

 • 2020.07.21
  Koronawirus - organizacja pracy GOPS stan na dzień 20.07.2020 r.

  Koronawirus - organizacja pracy GOPS

  W związku z wprowadzeniem zmian do ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2020, poz. 568) nadal utrzymuje się w Ośrodku ograniczenie wykonywania zadań przez pracowników socjalnych w celu zachowania ciągłości działania jednostki i ochrony pracowników oraz osób zgłaszających się o pomoc przed zagrożeniami wywołanymi wirusem SARS-Cov-2.

 • 2020.07.20
  Plakat kampanii Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę - „Za drzwiami”

  Nowa kampania Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę - „Za drzwiami”

  Przymusowa izolacja stała się dodatkowym czynnikiem ryzyka wystąpienia przemocy lub jej nasilenia również w przypadku przemocy wobec dzieci. Te fakty potwierdzają także obserwacje bieżącej pracy Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę.

  W związku z powyższym Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę rozpoczęła kampanię społeczną „Za drzwiami”. Jej celem jest zachęcenie społeczeństwa do zgłaszania policji zdarzeń związanych z krzywdzeniem dzieci. W sytuacjach zagrożenia zdrowia lub życia dziecka, odpowiednim kontaktem w takich sprawach jest numer alarmowy 112.

 • 2020.07.17
  -

  PFRON - informacje dla osób z niepełnosprawnością

  W ramach programu PFRON "Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnym", w celu przeciwdziałania skutkom pandemii, osoby z niepełnosprawnościami, które na skutek zamknięcia placówek rehabilitacyjnych nie mogą korzystać z zajęć przez nie realizowanych, mogą ubiegać się o wsparcie pieniężne.

  Szczegóły po kliknięciu "czytaj więcej".

 • 2020.07.17
  -

  Informator ZUS dla osób z niepełnosprawnością

  Na stronie internetowej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych został opublikowany nowy "Informatora dla osób z niepełnosprawnością", w którym znajdują się informacje o ulgach i uprawnieniach na jakie mogą liczyć osoby z niepełnosprawnością oraz pracodawcy zatrudniający pracowników z niepełnosprawnością.

  Ponadto, publikacja zawiera zasady ubiegania się o tego typu wsparcie, warunki jego udzielenia i niezbędne dokumenty.

  Źródło: https://www.zus.pl/lekarze/publikacje/informator-dla-osob-niepelnosprawnych

Stronicowanie

Kontakt

 • Urząd Gminy Nadarzyn
 • Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
 • Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych
 • Stop Przemocy
 • Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej
 • Europejski Fundusz Społeczny
 • Mazowiecka Ekonomia Społeczna
 • SPG ZOZ w Nadarzynie

Strona współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

[obiekt mapy]