Menu

Kontakt

GMINNY OŚRODEK POMOCY
SPOŁECZNEJ W NADARZYNIE

ul. Mszczonowska 24
05-830 Nadarzyn

tel. +48 22 729 81 73
tel. +48 22 739 97 07
fax +48 22 739 73 20

e-mail: gops@nadarzyn.pl
ePUAP: /gops_nadarzyn/skrytka

Projekt Systemowy "Rozwój-szansa-aktywność" 2009

PROJEKT "ROZWÓJ - SZANSA - AKTYWNOŚĆ"
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

ROZWÓJ –SZANSA – AKTYWNOŚĆ - zakończenie projektu

W dniu 01 grudnia br. odbyło się uroczyste zakończenie projektu systemowego „Rozwój – Szansa – Aktywność” współfinansowanego ze środków UE w ramach EFS, którego realizatorem był Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. W spotkaniu tym uczestniczyły beneficjentki projektu, Pani V-ce Wójt Agnieszka Kuźmińska, przedstawiciel firmy GLOBAL Pani Magdalena Knyt Walas odpowiedzialna za cykl szkoleń oraz pracownicy socjalni ośrodka. Pani Wójt pogratulowała wszystkim uczestnikom za udział w realizacji projektu i życzyła sukcesów w życiu osobistym jak i zawodowym. Pani Sylwia Kryńska w imieniu wszystkich uczestników podziękowała realizatorom projektu za możliwość uczestnictwa w jego realizacji. Spotkanie to przebiegało w bardzo miłej atmosferze.
Na zakończenie wszystkie Panie otrzymały certyfikaty potwierdzające uczestnictwo w w/w projekcie oraz zdobycie nowych kwalifikacji zawodowych, drobne upominki oraz podstawowe niezbędne akcesoria do pielęgnacji dłoni i stóp.

Grażyna Witkowska – Kierownik GOPS
Dodano: 02.12.2009 r.

ROZWÓJ –SZANSA – AKTYWNOŚĆ

W miesiącu październiku i listopadzie br. Beneficjentki projektu „Rozwój – szansa – aktywność” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego uczestniczyły w kursie zawodowym stylizacji paznokci.
W trakcie kursu zdobywały wiedzę teoretyczną i praktyczną na temat pielęgnacji dłoni, stóp, przedłużania paznokci metoda żelową, przyklejanie tipsów oraz przedłużanie paznokci na szablonie.
Zdobyta wiedza została sprawdzona praktycznie. Kurs zakończył się egzaminem i to zarówno z wiedzy teoretycznej jak i praktycznej, z którego wszystkie Panie otrzymały pozytywne oceny. W miesiącu listopadzie Panie odbyły także badania medycyny pracy i uzyskały stosowne zaświadczenia.

Grażyna Witkowska – Kierownik GOPS
Dodano: 05.11.2009 r.

ROZWÓJ –SZANSA – AKTYWNOŚĆ

W dniach 12-13. września br. uczestniczki projektu „Rozwój- szansa- aktywność” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego uczestniczyły w warsztatach psychologicznych, które odbywały się w Ośrodku Szkoleniowo Wypoczynkowym w Serocku.
W czasie wolnym od zajęć zwiedzały piękne nadzegrzańskie miasteczko.

Grażyna Witkowska – Kierownik GOPS
Dodano: 15.09.2009 r.

ROZWÓJ – SZANSA – AKTYWNOŚĆ

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nadarzynie informuje, że w sierpniu w siedzibie OSP przy ul. Warszawskiej w Nadarzynie rozpoczął się kurs komputerowy dla uczestniczek projektu „Rozwój - szansa - aktywność” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
W projekcie tym uczestniczy 6 kobiet bezrobotnych. W trakcie realizacji w/w projektu zaplanowano aktywizację zawodową, edukacyjną, zdrowotną i społeczną realizowaną przez pracowników socjalnych, psychologa, trenerów szkoleń.

Grażyna Witkowska – Kierownik GOPS
Dodano: 28.08.2009 r.

ROZWÓJ – SZANSA – AKTYWNOŚĆ - pozytywna ocena projektu

Wniosek o przyznanie dofinansowania ze środków EFS na realizację Projektu „Rozwój – szansa - aktywność” przeszedł pomyślnie etap oceny merytorycznej i na podstawie uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 30 czerwca br. uzyskał dotację rozwojową w wysokości wnioskowanej kwoty. Dzięki temu już wkrótce nastąpi podpisanie stosownej umowy i realizacja zaplanowanych szkoleń w zakresie podnoszenia kwalifikacji zawodowych klientów nadarzyńskiego GOPS.

Grażyna Witkowska – Kierownik GOPS
Dodano: 24.07.2009 r.

ROZWÓJ- SZANSA - AKTYWNOŚĆ

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nadarzynie informuje, że w czerwcu br. obyło się pierwsze spotkanie osób wytypowanych przez pracowników socjalnych do uczestniczenia w projekcie systemowym „ Rozwój-szansa-aktywność” współfinansowanym przez UE ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Na spotkanie to zaproszono 9 kobiet spełniających określone wymagania. Gotowość do uczestnictwa w w/w projekcie wyraziło zgodę 6 osób.

Grażyna Witkowska – Kierownik GOPS
Dodano: 29.06.2009 r.

ROZWÓJ- SZANSA - AKTYWNOŚĆ

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nadarzynie organizuje w dniu 24 czerwca br. pierwsze spotkanie osób wytypowanych przez pracowników socjalnych do uczestniczenia w projekcie systemowym „ Rozwój-szansa-aktywność” współfinansowanym przez UE ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Grażyna Witkowska – Kierownik GOPS
Dodano: 12.06.2009 r.

ROZWÓJ- SZANSA - AKTYWNOŚĆ

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nadarzynie prowadzi rekrutację osób ( kobiet) chętnych ( korzystających z pomocy GOPS) do udziału w projekcie systemowym „Rozwój-szansa-aktywność” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Osoby zainteresowane prosimy o zgłaszanie się do siedzimy GOPS lub kontakt telefoniczny tel. 22 739-73-20; 22 729-81-73 w godzinach 8-16

Grażyna Witkowska – Kierownik GOPS
Dodano: 4.05.2009 r.

ROZWÓJ- SZANSA - AKTYWNOŚĆ

Wniosek o dofinansowanie w 2009r. realizacji projektu „Rozwój – szansa - aktywność” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego przeszedł pomyślnie etap weryfikacji formalnej i został przekazany do oceny merytorycznej dokonywanej przez Komisję Oceny Projektów w Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych.

Grażyna Witkowska – Kierownik GOPS
31.03.2009 r.

Kontakt

 • Urząd Gminy Nadarzyn
 • Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej
 • Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych
 • Stop Przemocy
 • Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej
 • Europejski Fundusz Społeczny
 • Mazowiecka Ekonomia Społeczna
 • SPG ZOZ w Nadarzynie
 • senior.gov.pl
 • Pełnomocnik Rządu do Spraw Równego Traktowania
 • Zakład Usług Społecznych
 • Narodowy Fundusz Zdrowia
[obiekt mapy]