Menu

Kontakt

GMINNY OŚRODEK POMOCY
SPOŁECZNEJ W NADARZYNIE

ul. Mszczonowska 24
05-830 Nadarzyn

tel. +48 22 729 81 73
tel. +48 22 739 97 07
fax +48 22 739 73 20

e-mail: gops@nadarzyn.pl
ePUAP: /gops_nadarzyn/skrytka

Projekt Systemowy "Rozwój-szansa-aktywność" 2010

PROJEKT "ROZWÓJ - SZANSA - AKTYWNOŚĆ"
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Podziękowanie

W imieniu całej grupy pragnę gorąco i serdecznie podziękować kierownictwu oraz pracownikom Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nadarzynie za to, iż mieliśmy możliwość uczestniczenia w projekcie „Rozwój –szansa -aktywność” współfinansowanym przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Jest to dla nas wielkie wyróżnienie, że akurat to nam przypadł zaszczyt wzięcia udziału w tym projekcie.
Atmosfera, którą stworzyliśmy w czasie trwania projektu to nie tylko nasza zasługa, ale także wszystkich osób, które przyczyniły się do jego powstania.
Wiedza i umiejętności, które nabyliśmy będą naszym przewodnikiem przez dorosłe życie oraz będą z nami uczestniczyć w trudach zdobywania i szukania pracy.

Justyna Wyłupek Uczestniczka Projektu
Dodano: 5.11.2010 r.

Zakończenie projektu „ROZWÓJ – SZANSA – AKTYWNOŚĆ”

Dnia 5 listopada 2010 roku, w Nadarzyńskim Ośrodku Kultury nastąpiło uroczyste zakończenie projektu ROZWÓJ –SZANSA -AKTYWNOŚĆ. Projekt realizowany był przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nadarzynie i współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

W spotkaniu uczestniczyli włodarze naszej gminy-Wójt Pan Janusz Grzyb i Sekretarz Pan Tomasz Muchalski , przedstawiciele Rady Gminy-Przewodniczący Pan Piotr Kozłowski i Zastępca Przewodniczącego Pani Danuta Wacławiak, pracownicy GOPS oraz bohaterowie wydarzenia – grupa beneficjentów, kończących udział w projekcie.

Celem ogólnym projektu było zwiększenie kompetencji psycho-społecznych oraz zdobycie nowych kwalifikacji zawodowych przez sześciu młodych uczestników 4 kobiety, 2 mężczyzn w wieku 19-28 lat , będących klientami ośrodka.

Uczestnicy projektu zostali objęci wsparciem indywidualnym przez pracowników socjalnych oraz wsparciem grupowym poprzez uczestnictwo w warsztatach i szkoleniach psychologicznych , doradztwa zawodowego, kursie prawa jazdy oraz kursie techniki sprzedaży i obsługi klienta. . Beneficjenci w czasie trwania projektu otrzymywali także wsparcie finansowe i catering.

We wrześniu cała grupa uczestniczyła w wyjeździe integracyjnym o charakterze turystyczno edukacyjnym do Kazimierza Dolnego i zamku w Janowcu.

O tym jak ważne było to przedsięwzięcie dla młodzieży, świadczą słowa Justyny Wyłupek, jednej z dziewcząt objętych pomocą, dziękującej w imieniu całej grupy za daną przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nadarzynie szansę na rozwój i aktywność zawodową.

Grażyna Witkowska – Kierownik GOPS
Dodano: 5.11.2010 r.

ROZWÓJ –SZANSA – AKTYWNOŚĆ
Beneficjenci projektu systemowego „Rozwój –szansa- aktywność” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego uczestniczą w kursie na prawo jazdy kat. B
We wrześniu planowany jest wspólny wyjazd do Kazimierza, no i oczywiście egzamin na prawo jazdy.
Wszystkim życzymy powodzenia .

Grażyna Witkowska – Kierownik GOPS
Dodano: 14.08.2010 r.

ROZWÓJ –SZANSA – AKTYWNOŚĆ

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w miesiącu czerwcu rozpoczął realizację projektu „Rozwój –szansa – aktywność” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Pierwsze zajęcia to warsztaty aktywizacyjne.
Uczestnicy tych warsztatów nabędą umiejętności psychospołeczne, organizacyjne, rozwiązywania konfliktów, zarządzania czasem, postawy asertywnej, budowania poczucia własnej wartości oraz podejmowania działań wspomagających rozwój osobisty.
W miesiącu lipcu realizowany będzie kurs technik sprzedaży i obsługi klienta oraz warsztaty doradztwa zawodowego.

Grażyna Witkowska – Kierownik GOPS
Dodano: 21.06.2010 r.

ROZWÓJ –SZANSA – AKTYWNOŚĆ- Zakończony proces rekrutacji

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nadarzynie informuje, że w 2010r. będzie realizował Projekt systemowy „ROZWÓJ - SZANSA - AKTYWNOŚĆ” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
W projekcie tym będą uczestniczyły 4 kobiety i 2 mężczyzn korzystających z pomocy ośrodka wytypowanych przez pracowników socjalnych.
Głównym celem projektu jest zwiększenie kompetencji psycho-społecznych oraz zdobycie nowych kwalifikacji zawodowych.
Powyższy cel zostanie zrealizowany przez:
-udział w programie szkoleniowo doradczym,
-podwyższenie kompetencji psycho-społecznych,
-zdobycie nowych kwalifikacji zawodowych poprzez ukończenie kursu prawa jazdy oraz technik sprzedaży i obsługi klienta.
Pierwsze zajęcia odbędą się już w czerwcu br.

Grażyna Witkowska – Kierownik GOPS
Dodano: 25.05.2010 r.

ROZWÓJ –SZANSA – AKTYWNOŚĆ - Rekrutacja do projektu

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nadarzynie prowadzi rekrutację kobiet i mężczyzn bezrobotnych korzystających z pomocy GOPS do udziału w projekcie systemowym „ Rozwój – szansa – aktywność” współfinansowanym przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Osoby zainteresowane prosimy o zgłaszanie się do siedziby GOPS lub kontakt telefoniczny tel. 22 739 - 73- 20 ; 22 729 - 81 - 73 w godz. 8 – 16

Grażyna Witkowska – Kierownik GOPS
Dodano: 02.03.2010 r.

Kontakt

 • Urząd Gminy Nadarzyn
 • Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej
 • Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych
 • Stop Przemocy
 • Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej
 • Europejski Fundusz Społeczny
 • Mazowiecka Ekonomia Społeczna
 • SPG ZOZ w Nadarzynie
 • senior.gov.pl
 • Pełnomocnik Rządu do Spraw Równego Traktowania
 • Zakład Usług Społecznych
 • Narodowy Fundusz Zdrowia
[obiekt mapy]