Menu

Kontakt

GMINNY OŚRODEK POMOCY
SPOŁECZNEJ W NADARZYNIE

ul. Mszczonowska 24
05-830 Nadarzyn

tel. +48 22 729 81 73
tel. +48 22 739 97 07
fax +48 22 739 73 20

e-mail: gops@nadarzyn.pl
ePUAP: /gops_nadarzyn/skrytka

Projekt Systemowy "Rozwój-szansa-aktywność" 2012

Podsumowanie projektu „ROZWÓJ - SZANSA - AKTYWNOŚĆ”

W dniu 12 grudnia 2012 roku w siedzibie Urzędu Gminy Nadarzyn zostało zorganizowane spotkanie podsumowujące realizację projektu systemowego pt „Rozwój-szansa-aktywność” realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Projekt współfinansowany był przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, a także ze środków budżetowych Gminy.
Na spotkanie to zostały zaproszone władze Gminy, uczestnicy projektu oraz pracownicy GOPS.

W okresie od września do listopada br. zorganizowano następujące działania:
- warsztaty kompetencji psychospołecznych - w programie: rozwijanie umiejętności psychospołecznych, efektywna komunikacja, zarządzanie czasem, rozwiązywanie konfliktów, budowanie poczucia własnej wartości,
- warsztaty stylizacji i wizażu,
- grupowa terapia psychologiczna – w programie: terapia w zakresie problemu przemocy, współuzależnienia, depresji, dysfunkcji rodzin, socjoterapii,
- warsztaty doradztwa zawodowego – w programie dokumenty aplikacyjne, rozmowa kwalifikacyjna, aktywne metody poszukiwania zatrudnienia, podstawy przedsiębiorczości.

Wsparciem zostało objętych 6 osób korzystających z pomocy społecznej. Zdobyte umiejętności pozwolą tym osobom na pokonywanie swoich trudnych sytuacji życiowych.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej tego typu działania realizuje już od 2008 roku.

Wycieczka w ramach projektu „ROZWÓJ - SZANSA - AKTYWNOŚĆ”
Dodano: 25.09.2012 r.

W dniu 25.09.2012 r. grupa uczestników projektu wraz z dziećmi, pracownikiem socjalnym oraz koordynatorem projektu – kierownikiem GOPS wzięli udział w wycieczce do Kałkowa – Godowa i Jaskini Raj w Chęcinach.
Projekt kończy się 20.11.2012 r.. Mamy nadzieję, że wszystkie uczestniczki w dalszym ciągu będą z takim entuzjazmem uczestniczyły we wszystkich warsztatach a zdobyta wiedza i kompetencje pozwolą lepiej stawiać czoła trudnościom dnia codziennego.

Warsztaty projektu systemowego „ROZWÓJ – SZANSA – AKTYWNOŚĆ”
Dodano: 17-IX-2012 r.

W dniu 17 września 2012 r. ruszyła kolejna edycja warsztatów projektu systemowego „ROZWÓJ – SZANSA – AKTYWNOŚĆ” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej realizowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Poddziałanie 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Wśród klientów Ośrodka Pomocy Społecznej zostało wytypowanych 8 a następnie zakwalifikowanych 6 osób, które korzystają z pomocy GOPS.
Projekt realizowany jest od września do listopada. Jego celem jest aktywna integracja poprzez kompleksowy program szkoleniowo - doradczy. W cyklu spotkań realizowane są warsztaty kompetencji psychospołecznych, stylizacji i wizażu, doradztwa zawodowego oraz grupowa terapia psychologiczna.

Rekrutacja do projektu „ROZWÓJ- SZANSA – AKTYWNOŚĆ”
Dodano: 1-VII-2012 r.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nadarzynie prowadzi od 1 lipca 2012r do 31 sierpnia 2012r. rekrutację kobiet bezrobotnych, niepełnosprawnych, korzystających z pomocy GOPS do udziału w projekcie systemowym „ ROZWÓJ – SZANSA - ALTYWNOŚĆ” współfinansowanym przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Osoby zainteresowane prosimy o zgłaszanie się do siedziby GOPS lub kontakt telefoniczny
tel. 22 739 73 20 w godz. 8-16.

Kontakt

 • Urząd Gminy Nadarzyn
 • Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej
 • Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych
 • Stop Przemocy
 • Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej
 • Europejski Fundusz Społeczny
 • Mazowiecka Ekonomia Społeczna
 • SPG ZOZ w Nadarzynie
 • senior.gov.pl
 • Pełnomocnik Rządu do Spraw Równego Traktowania
 • Zakład Usług Społecznych
 • Narodowy Fundusz Zdrowia
[obiekt mapy]