Menu

Kontakt

GMINNY OŚRODEK POMOCY
SPOŁECZNEJ W NADARZYNIE

ul. Mszczonowska 24
05-830 Nadarzyn

tel. +48 22 729 81 73
tel. +48 22 739 97 07
fax +48 22 739 73 20

e-mail: gops@nadarzyn.pl
ePUAP: /gops_nadarzyn/skrytka

Rok 2020

W związku z wprowadzeniem zmian do ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2020, poz. 568) nadal utrzymuje się w Ośrodku ograniczenie wykonywania zadań przez pracowników socjalnych w celu zachowania ciągłości działania jednostki i ochrony pracowników oraz osób zgłaszających się o pomoc przed zagrożeniami wywołanymi wirusem SARS-Cov-2.

1. Ogranicza się do minimum bezpośrednie kontakty pracowników socjalnych z osobami ubiegającymi się o pomoc.

2. W celu otrzymania wsparcia i niezbędnej pomocy prosimy o nawiązywanie kontaktów z pracownikami Ośrodka:

Sekretariat:
(22) 739 73 20 w. 181

Sekcja Świadczeń:
tel. (22) 739 97 07 w. 177, 182, 186
email: swiadczenia@nadarzyn.pl

Sekcja Pomocy Środowiskowej:
tel. (22) 739 73 20 w. 183, 184, 185, 187, 284
e-mail: gops@nadarzyn.pl

Sekcja Wsparcia Rodziny:
tel. (22) 739 73 11
email: ognisko@nadarzyn.pl

W celu udzielenia niezbędnych informacji osobom, które potrzebują pomocy, zwłaszcza ludziom starszym, samotnym i niepełnosprawnym Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nadarzynie uruchomił dodatkowe telefony:

Tel. 501 642 417 - czynny w godz. 7.30 - 19.30
Tel. 508 686 471 - dla osób przebywających w kwarantannie

e-PUAP- wysyłając korespondencję na skrytkę ePUAP: /gops_nadarzyn/skrytka lub za pośrednictwem korespondencji pocztowej.

3. Pracownik Ośrodka na podstawie art. 15 o ww. ustawy skontaktuje się z Państwem telefonicznie i dokona rozeznania sytuacji osobistej, rodzinnej, dochodowej i majątkowej w trakcie rozmowy oraz przekaże informacje o dokumentach, które należy przekazać do Ośrodka w celu rozpatrzenia wniosku, zgodnie z art. 107 ust. 5b ustawy o pomocy społecznej.

4. Zalecaną formą dostarczenia dokumentów jest droga elektroniczna lub poczta tradycyjna. Skany dokumentów można wysyłać pocztą mailową, za pośrednictwem e-PUAP, po wcześniejszym dokonaniu ustaleń z pracownikiem Ośrodka.

5. Dbając o bezpieczeństwo danych osobowych zawartych w dokumentach Ośrodek zaleca, w miarę możliwości dokonanie szyfrowania przesyłanych plików.

Można to wykonać korzystając z darmowego oprogramowania np. 7 Zip dostępnego pod adresem: https://www.dobreprogramy.pl/7Zip,Program,Windows,12559.html

Wróć

Kontakt

  • Urząd Gminy Nadarzyn
  • Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
  • Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych
  • Stop Przemocy
  • Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej
  • Europejski Fundusz Społeczny
  • Mazowiecka Ekonomia Społeczna
  • SPG ZOZ w Nadarzynie
[obiekt mapy]