Menu

Kontakt

GMINNY OŚRODEK POMOCY
SPOŁECZNEJ W NADARZYNIE

ul. Mszczonowska 24
05-830 Nadarzyn

tel. +48 22 729 81 73
tel. +48 22 739 97 07
fax +48 22 739 73 20

e-mail: gops@nadarzyn.pl
ePUAP: /gops_nadarzyn/skrytka

Rok 2020

W trosce o Państwa bezpieczeństwo zwracamy się z prośbą o ograniczenie do niezbędnego minimum wizyt w budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Zachęcamy do kontaktu telefonicznego i w miarę możliwości załatwiania spraw drogą elektroniczną.

Od dnia 1.07.2020 r. przyjmowane są elektroniczne wnioski o przyznanie świadczenia Dobry Start tzw. 300+, zasiłek rodzinny i fundusz alimentacyjny. Jest to najszybsza i najbezpieczniejsza forma złożenia wniosku, możliwa za pośrednictwem Państwa banku lub e-PUAP.

W dniu 28.07.2020 r. zostały zrealizowane pierwsze wypłaty świadczenia Dobry Start.

Przypominamy jednocześnie, że od dnia 1.08.2020 r. możliwe jest składanie wniosków w formie papierowej na świadczenia wymienione wyżej. Forma elektroniczna możliwa nadal.

PRZYPOMINAMY!

Okres zasiłkowy na przyznane świadczenie wychowawcze 500+ kończy się 31.05.2021 r. - nie trzeba w tym roku składać wniosków.

Wydawanie druków oraz przyjmowanie wniosków w formie papierowej będzie realizowane w GOPS - wejście od strony ul. Granicznej z zachowaniem reżimu sanitarnego.

OBOWIĄZKOWE maseczki i dezynfekcja rąk.

Prosimy również o terminowe odbieranie świadczeń w formie gotówkowej w BS Piaseczno filia Nadarzyn.

Sekcja świadczeń

Wróć

Kontakt

  • Urząd Gminy Nadarzyn
  • Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
  • Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych
  • Stop Przemocy
  • Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej
  • Europejski Fundusz Społeczny
  • Mazowiecka Ekonomia Społeczna
  • SPG ZOZ w Nadarzynie

Strona współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

[obiekt mapy]