Menu

Kontakt

GMINNY OŚRODEK POMOCY
SPOŁECZNEJ W NADARZYNIE

ul. Mszczonowska 24
05-830 Nadarzyn

tel. +48 22 729 81 73
tel. +48 22 739 97 07
fax +48 22 739 73 20

e-mail: gops@nadarzyn.pl
ePUAP: /gops_nadarzyn/skrytka

Rok 2020

  • Wspieraj Seniora

Solidarnościowy Korpus Wsparcia Seniorów - to program, którego celem jest niesienie pomocy osobom starszym https://wspierajseniora.pl/dla-seniora/.

Ogólnopolska infolinia Solidarnościowy Korpus Wsparcia Seniorów - 22 505 11 11

Program zakłada pomoc wolontariuszy w szczególności dla osób powyżej 70 roku życia, które nie mają pomocy ze strony rodziny i najbliższych, a ze względu na bezpieczeństwo zdecydują się ograniczyć wychodzenie z domu podczas pandemii.

W ramach programu seniorom mogą być dostarczone artykuły podstawowej potrzeby tj. artykuły spożywcze, środki higieny osobistej.

Koszty zakupów pokrywa osoba potrzebująca wsparcia.

Osoba wspierająca seniora może również wykonać (nieodpłatnie) inne czynności związane z codziennym funkcjonowaniem.

Chcąc dołączyć do grona Wolontariuszy można:
- wypełnić ankietę na stronie https://cas.mrpips.gov.pl/wolontariusz/formularz
- zgłosić się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nadarzynie tel. 22 739 73 20; e-mail:gops@nadarzyn.pl

Wróć

Kontakt

  • Urząd Gminy Nadarzyn
  • Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
  • Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych
  • Stop Przemocy
  • Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej
  • Europejski Fundusz Społeczny
  • Mazowiecka Ekonomia Społeczna
  • SPG ZOZ w Nadarzynie
[obiekt mapy]