Menu

Kontakt

GMINNY OŚRODEK POMOCY
SPOŁECZNEJ W NADARZYNIE

ul. Mszczonowska 24
05-830 Nadarzyn

tel. +48 22 729 81 73
tel. +48 22 739 97 07
fax +48 22 739 73 20

e-mail: gops@nadarzyn.pl
ePUAP: /gops_nadarzyn/skrytka

Rok 2020

Dyplomy uznania dla asystentów rodziny od Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Marleny Maląg.

W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Nadarzynie zatrudnione są dwie osoby na stanowisku Asystent Rodziny - Pani mgr Małgorzata Truszkowska oraz Pani Marzena Latoszek. Obie Panie są osobami wrażliwymi na potrzeby innych, wykazują ogromne zaangażowanie w pracy z rodzinami a w swoim działaniu są niezastąpione.

W tym miesiącu do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej przekazane zostały dyplomy uznania za aktywne wsparcie rodzin z dziećmi w czasie epidemii COVID-19 od Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Marleny Maląg.

Rolą asystenta rodziny jest wspieranie rodzin, które z różnych powodów, nie są w stanie samodzielnie pełnić prawidłowo funkcji opiekuńczo - wychowawczych wobec własnych dzieci. Natomiast celem pracy asystenta jest osiągnięcie przez rodzinę podstawowego poziomu stabilności życiowej, która umożliwi jej wychowywanie dzieci. Jego głównym zadaniem jest nie dopuścić do oddzielenia dziecka od rodziny lub umożliwić jak najszybszy powrót dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej do rodziców.

Pani Małgorzacie Truszkowskiej i Pani Marzenie Latoszek gratulujemy wyróżnienia i życzymy siły oraz satysfakcji z wykonywanej pracy.

Krystyna Masłowska
Dyrektor GOPS

Agata Sierputowska
Kierownik Sekcji Wsparcia Rodziny

  • Dyplom uznania - Marzena Latoszek.
  • Dyplom uznania - Małgorzata Truszkowska.

Wróć

Kontakt

  • Urząd Gminy Nadarzyn
  • Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
  • Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych
  • Stop Przemocy
  • Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej
  • Europejski Fundusz Społeczny
  • Mazowiecka Ekonomia Społeczna
  • SPG ZOZ w Nadarzynie
[obiekt mapy]