Menu

Kontakt

GMINNY OŚRODEK POMOCY
SPOŁECZNEJ W NADARZYNIE

ul. Mszczonowska 24
05-830 Nadarzyn

tel. +48 22 729 81 73
tel. +48 22 739 97 07
fax +48 22 739 73 20

e-mail: gops@nadarzyn.pl
ePUAP: /gops_nadarzyn/skrytka

Aktualności

Aktualności

Stronicowanie

 • 2021.11.25

  Oferta pracy

  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nadarzynie zatrudni na umowę - zlecenie osobę do świadczenia usług opiekuńczych. Chętnych prosimy o kontakt z Ośrodkiem pod nr tel.: 22 739 73 20 wew. 180 lub 181.

  Dyrektor GOPS
  (-) Krystyna Masłowska

 • 2021.10.15
  „Program rozwoju rodzinnych domów pomocy” na rok 2022.

  „Program rozwoju rodzinnych domów pomocy” na rok 2022.

  Program rozwoju rodzinnych domów pomocy jest elementem polityki społecznej państwa w zakresie wsparcia osób wymagających pomocy ze względu na wiek lub niepełnosprawność, a jego najważniejszym celem jest poprawa dostępności usług opiekuńczych świadczonych w rodzinnych domach pomocy oraz rozwój tej formy wsparcia.

  Szczegóły po kliknięciu "czytaj więcej".

 • 2021.09.03
  Ognisko "Tęcza"

  Było intensywnie... a potem znów były wakacje

  Okres letni rozpoczął się intensywnie. W dniach 3-20 czerwca 2021 r. trwał I Wirtualny (ale) XI Nadarzyński Bieg Rodzinny o Puchar Wójta Gminy Nadarzyn, natomiast 27 czerwca 2021 r. odbyła się impreza PLENEROWO - PIKNIKOWO - BO CHODZI O TO, ŻEBY WSPÓLNIE SPĘDZAĆ CZAS w ramach XII Pikniku Rodzinnego. Zorganizowanie dwóch wydarzeń wymaga dużo pracy i oczywiście wyśmienitej kadry, którą Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ma.

  Potem nadeszły upragnione przez wszystkie dzieci wakacje i czas warsztatów letnich w „Ognisku Tęcza”. Wzorem ubiegłego lata powtórzyliśmy ofertę dla dzieci organizując dwa turnusy w terminach: 1-15 lipca 2021 r. oraz 2-13 sierpnia 2021 r. W tym czasie z naszej propozycji skorzystało 36 dzieci. Zajęcia odbywały się stacjonarnie w „Ognisku Tęcza” w Nadarzynie, w godz. 8.00 - 16.00.

  Szczegóły po kliknięciu "czytaj więcej".

 • 2021.07.30

  Oferta pracy

  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nadarzynie zatrudni na umowę - zlecenie osobę do świadczenia usług opiekuńczych. Chętnych prosimy o kontakt z Ośrodkiem pod nr tel.: 22 739 73 20 wew. 181, 185, 189.

  Kontakt:
  - Sylwia Ziębicka wew. 189,
  - Barbara Lisek wew. 185.

 • 2021.02.04
  Ognisko "Tęcza"

  Ognisko Tęcza - informacja

  Zgodnie z § 1 pkt. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 stycznia 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii informujemy, że placówka wsparcia dziennego „Ognisko Tęcza” prowadzi zajęcia z dziećmi i młodzieżą w formie zdalnej do dnia 14 lutego 2021 r. O wszelkich zmianach będziemy Państwa informować na bieżąco.

Stronicowanie

Kontakt

 • Urząd Gminy Nadarzyn
 • Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej
 • Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych
 • Stop Przemocy
 • Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej
 • Europejski Fundusz Społeczny
 • Mazowiecka Ekonomia Społeczna
 • SPG ZOZ w Nadarzynie
 • senior.gov.pl
 • Pełnomocnik Rządu do Spraw Równego Traktowania
[obiekt mapy]