Menu

Kontakt

GMINNY OŚRODEK POMOCY
SPOŁECZNEJ W NADARZYNIE

ul. Mszczonowska 24
05-830 Nadarzyn

tel. +48 22 729 81 73
tel. +48 22 739 97 07
fax +48 22 739 73 20

e-mail: gops@nadarzyn.pl
ePUAP: /gops_nadarzyn/skrytka

Aktualności

Aktualności

Stronicowanie

 • 2021.07.30

  Oferta pracy

  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nadarzynie zatrudni na umowę - zlecenie osobę do świadczenia usług opiekuńczych. Chętnych prosimy o kontakt z Ośrodkiem pod nr tel.: 22 739 73 20 wew. 181, 185, 189.

  Kontakt:
  - Sylwia Ziębicka wew. 189,
  - Barbara Lisek wew. 185.

 • 2021.02.04
  Ognisko "Tęcza"

  Ognisko Tęcza - informacja

  Zgodnie z § 1 pkt. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 stycznia 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii informujemy, że placówka wsparcia dziennego „Ognisko Tęcza” prowadzi zajęcia z dziećmi i młodzieżą w formie zdalnej do dnia 14 lutego 2021 r. O wszelkich zmianach będziemy Państwa informować na bieżąco.

 • 2021.01.20

  Projekt "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy"

  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że Powiatowy Urząd Pracy w Pruszkowie realizuje projekt „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie pruszkowski” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego funduszu Społecznego, poddziałanie 1.1.1 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020. W związku z powyższym osobom młodym w wieku 18-29 lat, pozostających bez pracy (zarejestrowanych w PUP jako osoby bezrobotne) oferowany jest szeroki zakres działań aktywizujących:

  • pośrednictwo pracy,
  • pośrednictwo zawodowe,
  • staże,
  • szkolenia indywidualne,
  • jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej,
  • oferty zatrudnienia w ramach refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy.

  Szczegółowe informacje udzielane są w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Pruszkowie, ul. Drzymały 30 (wejście C) pok. 127 lub pod nr tel. (22) 770 20 38.

 • 2021.01.18
  Ognisko Tęcza

  Ognisko Tęcza - informacja

  Zgodnie z § 1 pkt. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 stycznia 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii informujemy, że placówka wsparcia dziennego „Ognisko Tęcza” prowadzi zajęcia z dziećmi i młodzieżą w formie zdalnej do dnia 31 stycznia 2021 r. O wszelkich zmianach będziemy Państwa informować na bieżąco.

 • 2020.11.20
  Dyplom uznania - Marzena Latoszek.

  Dyplomy uznania dla asystentów rodziny od Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

  W tym miesiącu do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej przekazane zostały dyplomy uznania za aktywne wsparcie rodzin z dziećmi w czasie epidemii COVID-19 od Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Marleny Maląg.

  Pani Małgorzacie Truszkowskiej i Pani Marzenie Latoszek gratulujemy wyróżnienia i życzymy siły oraz satysfakcji z wykonywanej pracy.

Stronicowanie

Kontakt

 • Urząd Gminy Nadarzyn
 • Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
 • Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych
 • Stop Przemocy
 • Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej
 • Europejski Fundusz Społeczny
 • Mazowiecka Ekonomia Społeczna
 • SPG ZOZ w Nadarzynie
[obiekt mapy]