Menu

Kontakt

GMINNY OŚRODEK POMOCY
SPOŁECZNEJ W NADARZYNIE

ul. Mszczonowska 24
05-830 Nadarzyn

tel. +48 22 729 81 73
tel. +48 22 739 97 07
fax +48 22 739 73 20

e-mail: gops@nadarzyn.pl
ePUAP: /gops_nadarzyn/skrytka

Aktualności - rok 2020

Informacja dla rodziców

Szanowni Państwo!

Placówka wsparcia dziennego „Ognisko Tęcza” Sekcja Wsparcia Rodziny GOPS Nadarzyn wraca do pracy 2 września 2020 r. czynna będzie w godz. 9.00 - 17.00. Z uwagi na stan epidemii i związane z nim ograniczenia metrażowe informujemy, że ilość miejsc w obu placówkach jest ograniczona. O przyjęciu dziecka będzie decydować komisja kwalifikacyjna. Załączone druki należy pobrać i uzupełnione dostarczyć do placówki. Prosimy o informowanie o nieobecności dziecka w danym dniu pod nr. tel. 22 739 73 11 (Nadarzyn) i 22 729 90 47 (Młochów).

Zgodnie z rekomendacjami z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej prosimy o:

 • zaopatrzenie dzieci we własny prowiant i picie (przypominamy, że w Ognisku nie spożywamy napojów gazowanych ani art. spożywczych tj. chipsy). Nadal nie będzie możliwości spożywania posiłków przygotowanych na miejscu. Zajęcia kulinarne zostały zawieszone do odwołania,
 • przypomnienie dzieciom zasad higieny osobistej (częste mycie i dezynfekowanie rąk, zakrywaniu ust przy kichnięciu czy kaszlnięciu) oraz zachowania bezpiecznej odległości 1,5 między osobami przebywającymi w pomieszczeniu. Prosimy o zapewnienie dziecku maseczki/ przyłbicy lub innego typu osłony na usta i nos,
 • poinformowanie dzieci o obowiązku zdezynfekowania rąk i założeniu maseczek przed wejściem do placówki,
 • dzieci nie mogą zabierać ze sobą żadnych niepotrzebnych przedmiotów lub zabawek,
 • podczas zajęć w Ognisku nie mogą być używane w przestrzeni telefony komórkowe,
 • zastosowania się przez rodzica/ opiekuna zakazu wstępu na teren placówki. W przypadku chęci odbioru dziecka z Ogniska prosimy o przywołanie pracownika dzwonkiem umieszczonym przy wejściu.

Ponadto informujemy, że:

 • Wszystkie osoby przebywające w Ognisku muszą być zdrowe, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną. W przypadku wystąpienia objawów dziecko zostanie odizolowane od pozostałej części grupy w specjalnym wyznaczonym do tego miejscu, a Państwo zostaną telefonicznie poproszeni o przybycie do placówki. Zwracamy się z prośbą o dopilnowanie możliwości skontaktowania się z Państwem telefonicznie lub wskazanie innej szybszej możliwości kontaktu.
 • W przypadku stwierdzenia u dziecka niepokojących objawów choroby zakaźnej, kontakcie z osobą chorą, zakażoną, izolowaną lub objętą kwarantanną prosimy o nie przychodzenie do Ogniska oraz poinformowanie o tym fakcie wychowawcę Ogniska. Informacja jest niezbędna do podjęcia dalszych kroków zapobiegania rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19.
 • Wszystkie dystrybutory wody będą wyłączone z użytku.
 • Pracownicy w pracy będą wyposażeni w środki ochrony osobistej: maseczki, przyłbice, rękawiczki jednorazowe lub będą systematycznie dezynfekować ręce.
 • Przedmioty używane przez dzieci będą na bieżąco dezynfekowane.
 • W miarę możliwości dzieci pod opieką wychowawców będą przebywać na świeżym powietrzu.
 • Pomieszczenia będą regularnie wietrzone z częstotliwością co najmniej 1/h.

O wszelkich zmianach będziemy Państwa informować na bieżąco. Zwracamy się także z prośbą o śledzenie informacji umieszczanych na stronie internetowej: https://gops.nadarzyn.pl/ zakładka COVID-19. Serdecznie dziękujemy Państwu za wyrozumiałość, cierpliwość i wsparcie w tej trudnej i nowej rzeczywistości dla nas wszystkich. Macie Państwo wspaniałe DZIECI!!!

Kadra „Ogniska Tęcza”

 • Dzieci podczas zabawy.

W dniach od 10 do 14 lutego 2020 r. w placówce wsparcia dziennego GOPS Nadarzyn „Ognisko Tęcza” dzieci uczestniczyły w warsztatach zimowych. Zanim jednak oddały się beztroskiej zabawie, przypomniały sobie zasady bezpieczeństwa. W tygodniu poprzedzającym rozpoczęcie ferii w województwie mazowieckim, przyjechali do Ogniska strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej w Nadarzynie i Młochowie. Pod okiem naczelników: p. Krzysztofa Hamernika i p. Jacka Jagodzińskiego, dzieci i młodzież została bezpiecznie ewakuowana z placówki. W poniedziałek, tradycyjnie odbyło się spotkanie z przedstawicielami Straży Gminnej i Komisariatu Policji w Nadarzynie. Tym razem Ognisko odwiedzili st. str. Marcin Marczak i st. sierż. Ewelina Kozłowska, którzy mówili o ważnych kwestiach związanych z bezpieczeństwem podczas ferii. Ponadto dzieci rozwijały talenty plastyczne. Nasza ulubiona instruktorka rękodzieła, p. Marzena Latoszek, zapoznała nas z nową techniką malowania na wodzie tj. ebru. Nie zabrakło też czasu na ulubione planszówki.

Drugiego dnia dzieci i młodzież, pod opieką wychowawców, wyjechała do najbardziej komfortowego kina w Polsce tj. Helios w Warszawie na seans pt. „Chłopiec i wilk”. Sala dream zrobiła na wszystkich ogromne wrażenie. Resztę dnia dzieci spędziły w sali zabaw Hulakula, grając w kręgle i szalejąc na placu zabaw. Trzeciego dnia „Ognisko Tęcza” odwiedziło Ogród Botaniczny w Powsinie. Dzieci poznały gatunki roślin, zarówno te nierosnące w naszym klimacie, jak i te które wciąż możemy spotkać. Ponadto uczestniczyli w warsztatach dotyczących zdrowotnych właściwości warzyw. Czwarty dzień przyniósł duże emocje, a to za sprawą Muzeum Cosmos. Efekty iluzji i świateł oczarowały wszystkich uczestników wycieczki. Ponadto spacer w warszawskich Łazienkach Królewskich i Królewskich Ogrodach Świateł w Wilanowie wyczerpały pokłady energii w wychowankach i kadrze pedagogicznej. Warsztaty zimowe w „Ognisku Tęcza” były tradycyjnie czasem rozmów. Tym razem tematem przewodnim były relacje rówieśnicze.

Informacje kontaktowe

 • Urząd Gminy Nadarzyn
 • Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej
 • Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych
 • Stop Przemocy
 • Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej
 • Europejski Fundusz Społeczny
 • Mazowiecka Ekonomia Społeczna
 • SPG ZOZ w Nadarzynie
 • senior.gov.pl
 • Pełnomocnik Rządu do Spraw Równego Traktowania
 • Zakład Usług Społecznych
 • Narodowy Fundusz Zdrowia
[obiekt mapy] Lokalizacja na mapie: Urząd Miasta Nadarzyn