Menu

Kontakt

GMINNY OŚRODEK POMOCY
SPOŁECZNEJ W NADARZYNIE

ul. Mszczonowska 24
05-830 Nadarzyn

tel. +48 22 729 81 73
tel. +48 22 739 97 07
fax +48 22 739 73 20

e-mail: gops@nadarzyn.pl
ePUAP: /gops_nadarzyn/skrytka

Aktualności - rok 2019

 • Spotkanie opłatkowe, występ artystyczny.

Cicha noc, święta noc
pokój ludziom niesie wszem.
A u żłóbka Matka Święta
czuwa sama uśmiechnięta
nad dzieciątka snem.

Słowami jednej z najbardziej znanych kolęd na świecie rozpoczęło się  spotkanie opłatkowe 2019 r. Gospodarzem  uroczystości był Proboszcz Parafii pod wezwaniem św. Klemensa w Nadarzynie - Ksiądz Andrzej Wieczorek, a organizatorami Caritas w Nadarzynie, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej i Gminne Ognisko Dziecięco Młodzieżowe „Tęcza”. Wśród gości obecni byli: Wójt Gminy Nadarzyn - Dariusz Zwoliński, Zastępca Wójta Gminy - Janusz Rajkowski, Członek Zarządu Powiatu Pruszkowskiego - Agnieszka Kuźmińska, Zastępca Przewodniczącej Rady Gminy Nadarzyn - Andrzej Pietrzak oraz Zastępca Dyrektora Caritas Archidiecezji Warszawskiej - ksiądz Sławomir Opaliński. Część artystyczną pod okiem pani Anny Balsam przygotowała młodzież z Ogniska „Tęcza”: Laura, Nikol, Maja, Gabrysia, Sandra, Wiktoria, Karolina i p. Martyna Szwed jesteście NIESAMOWITE. O oprawę akustyczną zadbał Michał Masłowski.

Koniec roku to czas podsumowań, dlatego podczas uroczystości nie zabrakło podziękowań za działalność w wolontariacie i realizację projektów finansowanych ze środków Caritas Polska, Caritas Archidiecezji Warszawskiej i Jeronimo Martins Polska. Prezentację ukazującą realizowane programy Na codzienne zakupy w latach 2018 - 2019 oraz Projektu Cztery pory roku z seniorem przedstawiła Krystyna Masłowska.
Ważnym punktem programu uroczystości było uczczenie chwilą ciszy pamięci wielkiego Przyjaciela Ogniska „Tęcza” śp. Janusza Grzyba.
Podczas spotkania nie zabrakło oczywiście poczęstunku wigilijnego i wizyty przedstawiciela św. Mikołaja. W tym roku był nim Dariusz Zwoliński - Wójt Gminy Nadarzyn. Ponadto dzieci zostały obdarowane przez naszych Gości słodkimi upominkami. Serdecznie dziękujemy.

Dziękujemy wszystkim Państwu za obecność. To był wyjątkowy czas.

 • Projekt Cztery pory roku z seniorami

W marcu br. z inicjatywy p. Stefanii Łęckiej Przewodniczącej Zespołu Caritas przy Parafii św. Klemensa w Nadarzynie zrodził się pomysł napisania projektu dla seniorów z Gminy Nadarzyn. Do współpracy zostali zaproszeni Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nadarzynie oraz Gminne Ognisko Dziecięco - Młodzieżowe „Tęcza”. Głównym założeniem projektu jest rozwijanie pokoleniowych i międzypokoleniowych więzi lokalnych, poprzez edukację historyczną, regionalną, poznawanie i pielęgnowanie lokalnych historii, obyczajów i tradycji. W ramach projektu w okresie od kwietnia do listopada 2019 r. udało się zrealizować następujące działania:

 • cykliczne warsztaty rękodzielnicze: plecenie palem wielkanocnych, wyplatanie wianków (nawiązanie do tradycji puszczania wianków, co też uczestnicy projektu uczynili w Parku im. Janusza Grzyba w Młochowie),
 • całodniowe wycieczki do Zakroczymia, Niepokalanowa, Rokitna oraz wyjście do kina,
 • Piknik Rodzinny połączony z międzypokoleniowym Biegiem Rodzinnym o Puchar Wójta Gminy Nadarzyn. Podczas tego wydarzenia odwiedziła nas reprezentacja z Gminy Lubartów. Obecni byli taż Radni Rady Seniorów Gminy Nadarzyn na czele z Przewodniczącą - Panią Anną Szabat,
 • zawody strzeleckie z urządzeń pneumatycznych o Puchar Seniora Gminy Nadarzyn w ramach obchodu 80-tej rocznicy wybuchu II wojny światowej,
 • VIII Happening: Jestem bezpieczny na drodze. Tegoroczne hasło wydarzenia brzmiało: Zadbaj o swoje bezpieczeństwo, bo jak nie TY, to kto? Podczas spotkania odbyła się prelekcja dot. bezpieczeństwa na drodze, którą przygotowali Strażnicy Gminni (Pan Marcin Marczak, Pan Tadeusz Witkowski) i Policjant z Komisariatu Policji w Nadarzynie (st. sierż. Ewelina Kozłowska). Młodzież z GODM „Tęcza” przygotowała krótki układ taneczny, którym przekonała publiczność, że odblaski są cool. Ponadto Strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej przypomnieli zasady udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.
 • spotkanie z dietetykiem - rozmawialiśmy o istocie zdrowego odżywiania, fizykiem medycznym - zajrzeliśmy w głąb ludzkiego ciała bez skalpela i fizjoterapeutą - poznaliśmy proste ćwiczenia pomagające utrzymać własne ciało w doskonałej formie. Trzy niesamowite kobiety, a były nimi: Pani Marta Muczek, Pani Katarzyna Masłowska i Pani Kamila Prusinkowska potwierdziły słowa Konfucjusza "Wybierz pracę, którą kochasz, i nie przepracujesz ani jednego dnia więcej w Twoim życiu",
 • prelekcja dot. tematu przemocy wobec seniorów którą poprowadziła mł. asp. Marta Słomińska z Komendy Powiatowej Policji w Pruszkowie. Ponadto w spotkaniu uczestniczyli Członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Pani Martyna Szwed - Z-ca Przewodniczącej ZI omówiła procedurę Niebieskiej Karty oraz przedstawiła bezpłatną ofertę pomocową z terenu Gminy Nadarzyn. Ważnym punktem spotkania okazała się dyskusja dot. kupowania na pokazach. Zaprezentowane zostały dwa spoty z kampanii społecznej „Stop manipulacji nie kupuj na prezentacji”.

Organizatorem projektu jest Caritas Polska i Caritas Archidiecezji Warszawskiej natomiast partnerami i realizatorami są: Caritas przy Parafii pw. św. Klemensa w Nadarzynie, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nadarzynie, Gminne Ognisko Dziecięco - Młodzieżowe „Tęcza”. Jednak wszystkie ww. działania nie byłyby możliwe do zrealizowania gdyby nie przychylność Władz Gminy Nadarzyn i życzliwa współpraca z poszczególnymi jednostkami: Strażą Gminną, Komisariatem Policji w Nadarzynie, Ochotniczą Strażą Pożarną w Nadarzynie, Ochotniczą Strażą Pożarną w Młochowie, Księżmi z Parafii pw. św. Klemensa w Nadarzynie  i św. Michała Archanioła w Młochowie, Komendą Powiatową Policji w Pruszkowie, Gminnym Ośrodkiem Sportu oraz najlepszymi na świecie wolontariuszami - Panem Michałem Masłowskim, Panią Katarzyną Masłowską, Panią Aleksandrą Latoszek i Panem Tomaszem Latoszek.

Wszystkim z całego serca serdecznie DZIĘKUJEMY za zaangażowanie.

Zespół Caritas w Nadarzynie, GOPS Nadarzyn, GODM „Tęcza”

We wtorek (26 listopada 2019 r.) z inicjatywy p. Arkadiusza Wencla - strażaka, ratownika z Ochotniczej Straży Pożarnej w Nadarzynie, młodzież z Gminnego Ogniska Dziecięco - Młodzieżowego „Tęcza” mogła uczestniczyć w zbiórce strażackiej. Spotkanie wywarło na dzieciach ogromne wrażenie, a to za sprawą Izby Pamięci, wozów strażackich i oczywiście samego prowadzącego spotkanie, który z ogromnym zaangażowaniem opowiadał o działaniach strażaków. Dzisiaj wiemy, że serdeczne przyjęcie przyniosło rezultaty i prawdopodobnie w najbliższym czasie w składzie OSP będziemy mogli zobaczyć także młodzież z Ogniska.

Panu Arkowi i Strażakom z OSP w Nadarzynie serdecznie dziękujemy za spotkanie. Sprawiliście nam ogromną przyjemność. Meldujemy się na kolejnej zbiórce już w najbliższy wtorek o godz. 16.00.

Zapraszamy do galerii :)

W Gminnym Ognisku Dziecięco-Młodzieżowym „Tęcza” kolejny raz spotkaliśmy się z seniorami w ramach projektu „Cztery pory roku z seniorami”.

Tym razem omówiliśmy bardzo ważną kwestie dotyczącą bezpieczeństwa.

Naszymi gośćmi byli: mł. asp. Marta Słomińska z Komendy Powiatowej Policji w Pruszkowie, zajmująca się profilaktyką społeczną oraz Martyna Szwed z-ca przewodniczącej Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w  Rodzinie.

Obie Panie mówiły na temat bezpieczeństwa, zostały omówione takie tematy jak:

 • Czym jest przemoc i jakie są jej rodzaje
 • Co to jest Niebieska Karta
 • Czym się zajmuje Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i kto wchodzi w jego skład
 • Gdzie szukać pomocy

Została poruszona też ważna kwestia dotycząca kupowania na prezentacjach. Były zaprezentowane dwa filmy dotyczące tej kwestii.

Przedstawiono ofertę punktu konsultacyjnego. Przypomnę tylko, że w tej ofercie znajda państwo:

 • Gminną Komisje Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
 • Psychologa
 • Psychologa dziecięcego
 • Terapeutę, specjalistę ds. przeciwdziałania przemocy, mediatora
 • Prawnika

Wszystkie oferty w punkcie konsultacyjnym są prowadzone bezpłatnie.

Serdecznie dziękujemy Prelegentkom za poświęcony.

Informacje kontaktowe

 • Urząd Gminy Nadarzyn
 • Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej
 • Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych
 • Stop Przemocy
 • Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej
 • Europejski Fundusz Społeczny
 • Mazowiecka Ekonomia Społeczna
 • SPG ZOZ w Nadarzynie
 • senior.gov.pl
 • Pełnomocnik Rządu do Spraw Równego Traktowania
 • Zakład Usług Społecznych
 • Narodowy Fundusz Zdrowia
[obiekt mapy] Lokalizacja na mapie: Urząd Miasta Nadarzyn