Menu

Kontakt

GMINNY OŚRODEK POMOCY
SPOŁECZNEJ W NADARZYNIE

ul. Mszczonowska 24
05-830 Nadarzyn

tel. +48 22 729 81 73
tel. +48 22 739 97 07
fax +48 22 739 73 20

e-mail: gops@nadarzyn.pl
ePUAP: /gops_nadarzyn/skrytka

Rok 2022

 • Konferencja - 16 września 2022 r.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nadarzynie informuje, że we wrześniu 2022 r. Rzecznik Praw Obywatelskich i Związek Stowarzyszeń Alzheimer Polska organizują konferencję poświęconą osobom żyjącym z otępieniem, ich rodzinom i opiekunom. Poruszany będzie temat o możliwościach wsparcia osób żyjących z demencją w zaawansowanym stadium choroby i ich bliskich.

Konferencja odbędzie się 16 września 2022 r. (piątek) w godzinach 11.00 - 15.00 w Biurze RPO w Warszawie, Al. Solidarności 77. Aby przybliżyć temat jak najszerszemu gronu osób zainteresowanych, wydarzenie będzie transmitowane w Internecie. Wystarczy wejść na link: https://youtu.be/rW0vNwqfY2U
Konferencja będzie tłumaczona na język migowy.

Podczas konferencji będzie możliwość, zadawania pytań ekspertom na czacie lub za pomocą maila na adres alzheimer@brpo.gov.pl

Wróć

Kontakt

 • Urząd Gminy Nadarzyn
 • Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej
 • Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych
 • Stop Przemocy
 • Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej
 • Europejski Fundusz Społeczny
 • Mazowiecka Ekonomia Społeczna
 • SPG ZOZ w Nadarzynie
 • senior.gov.pl
 • Pełnomocnik Rządu do Spraw Równego Traktowania
 • Zakład Usług Społecznych
 • Narodowy Fundusz Zdrowia
[obiekt mapy]