Menu

Kontakt

GMINNY OŚRODEK POMOCY
SPOŁECZNEJ W NADARZYNIE

ul. Mszczonowska 24
05-830 Nadarzyn

tel. +48 22 729 81 73
tel. +48 22 739 97 07
fax +48 22 739 73 20

e-mail: gops@nadarzyn.pl
ePUAP: /gops_nadarzyn/skrytka

Rok 2021

 • Warsztaty on-line - Trudne sprawy naszych dzieci.

Zapraszamy na warsztaty on-line
Trudne sprawy naszych dzieci

Poniedziałek 17 maja 2021 r.
godz. 17.30 - 19.00

Informacje i zapisy:
22 739 73 11; ognisko@nadarzyn.pl

Szczegóły na plakacie.

 • Życzenia z okazji Świąt Wielkanocnych 2021.
 • Baner instytucji współpracujących w programie.

Gmina Nadarzyn w ramach Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej pn. „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2021 otrzymała dofinansowanie na realizację usług opieki wytchnieniowej w miejscu zamieszkania.

Realizatorem Programu będzie Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nadarzynie ul. Mszczonowska 24.

Głównym celem programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów przez umożliwienie im uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie opieki wytchnieniowej. W tym czasie opiekun może odpocząć, pójść na wizytę do lekarza, załatwić sprawę w urzędzie itp.

Usługi opieki wytchnieniowej będą realizowane łącznie dla 5 osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności w okresie kwiecień - grudzień 2021 r. w ilości do 200 godzin dla członka rodziny lub opiekuna sprawującego bezpośrednią opiekę nad osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności.

Wsparciem mogą zostać objęte osoby niekorzystające z innych form usług w miejscu zamieszkania.

W pierwszej kolejności z usług opieki wytchnieniowej będą mogły skorzystać osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności, które są całkowicie niesamodzielne.

Wnioski o objęcie opieką wytchnieniową można składać w siedzibie Ośrodka przy ul. Mszczonowska 24, Sekcja Pomocy Środowiskowej GOPS w godzinach pracy Ośrodka. Nabór będzie prowadzony od 1 kwietnia do 16 kwietnia 2021 r.

Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu 22 739 73 20 w.183, 184, 185, 187.

Program „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2021 finansowany jest z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

Krystyna Masłowska
Dyrektor GOPS w Nadarzynie

 • Ogólnopolski Dzień Trzeźwości, 29 marca 2021 r.

W pierwszy poniedziałek przed Świętami Wielkanocnymi obchodzony jest Ogólnopolski Dzień Trzeźwości.

W tym dniu szczególnie zachęcamy Państwa do kontaktu telefonicznego z przedstawicielami Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, Ośrodka Pomocy Społecznej, Policji, rzecznika Grupy AA Klemens oraz psychologa i pełnomocnika Wójta ds. uzależnień.

Poniedziałek 29 marca 2021 r.

Telefon: 508 686 471 lub 514 778 218
w godzinach 16.00 - 18.00.

Zapraszamy !

 • Wypracowanie i pilotażowe wdrożenie modelu kompleksowej...

MDDP spółka akcyjna Akademia Biznesu Sp. k. wspólnie z Krajową Izbą Gospodarczą realizuje na zlecenie Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych usługi kompleksowej rehabilitacji w ramach projektu pn.: „Wypracowanie i pilotażowe wdrożenie modelu kompleksowej rehabilitacji umożliwiającej podjęcie lub powrót do pracy” nr POWR.02.06.00-0000057/17.

Celem projektu jest opracowanie i wdrożenie modelu kompleksowej rehabilitacji, ułatwiającej osobom niepełnosprawnym podejmowanie aktywności społecznej, zawodowej oraz zatrudnienie/powrót na otwartym rynku pracy. Rehabilitacja kompleksowa prowadzona w ramach przyjętego modelu obejmuje szerokie wsparcie w powrocie do zdrowia, uzyskanie kompetencji społecznych i kwalifikacji zawodowych.

Projekt skierowany jest do:

 • osób, w przypadku których zdiagnozowano schorzenie lub które doznały urazu uniemożliwiającego powrót do pracy, bezpośrednio po zakończeniu leczenia /rehabilitacji szpitalnej;
 • osób, w przypadku których zdiagnozowano schorzenie lub które doznały urazu uniemożliwiającego powrót do pracy, u których leczenie/rehabilitacja szpitalna zostały zakończone i wróciły one do swojego środowiska zamieszkania;
 • osoby z niepełnosprawnością wrodzoną lub nabytą w okresie rozwojowym, które nigdy nie funkcjonowały na rynku pracy i przebywają w swoim środowisku zamieszkania, u których rodzaj niepełnosprawności rokuje możliwości aktywizacji zawodowej oraz osoby funkcjonujące w placówkach opiekuńczych, u których rodzaj niepełnosprawności rokuje możliwości aktywizacji zawodowej.

Jeśli z powodu wypadku lub pogorszenia stanu zdrowia nie możesz wykonywać dotychczasowej pracy, a chcesz być nadal aktywny zawodowo i żyć pełnią życia - zgłoś się do nas i weź udział w BEZPŁATNEJ rehabilitacji kompleksowej - zawodowej, psychospołecznej i medycznej. WEŹ UDZIAŁ W REHABILITACJI KOMPLEKSOWEJ!

Informacje o projekcie dostępne są również na stronach internetowych projektu: https://rehabilitacjakompleksowa.pfron.org.pl oraz https://rehabilitacjawork.pl

Osoby do kontaktu odpowiedzialne za Projekt:
Anna Węgielska, +48 22 162 78 48, anna.wegielska@akademiamddp.pl
Edyta Świderska, +48 22 162 78 21, 885 808 488, edyta.swiderska@akademiamddp.pl
Rafał Zinkowski
Koordynator Projektu rafal.zinkowski@akademiamddp.pl | www.akademiamddp.pl

Źródło: https://rehabilitacjakompleksowa.pfron.org.pl

Krystyna Masłowska
Dyrektor GOPS w Nadarzynie

 • Anonimowi alkoholicy. Miting AA.

Informacja przeznaczona dla osób g/Głuchych i słabosłyszących, poszukujących pomocy w zdrowieniu z uzależnienia od alkoholu.

Anonimowi Alkoholicy oferują spotkania online dla osób g/Głuchych tłumaczone na polski język migowy (PJM) oraz osób słabosłyszących z napisami w języku polskim - w każdą niedzielę o godzinie 19.00.

Więcej informacji o AA oraz datach innych spotkań można znaleźć na stronie:
http://www.glusi-aa.pl

Informacja o Wspólnocie oraz zaproszenie-film:
https://www.youtube.com/watch?v=3b8xVmWPaYs&feature=emb_logo&ab_channel=AnonimowiAlkoholicy

Krystyna Masłowska
Pełnomocnik Wójta ds. uzależnień

GKRPA w Nadarzynie wejście od strony Ronda Armii Krajowej

Specjalista Stałe dni konsultacji Godzina Zapisy
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

czwartki

Uwaga zmiana: od marca 2021 r. Komisja pełni dyżury w czwartki.

16.15 - 18.00

Bezpośrednio w Punkcie Konsultacyjnym
w dniach i godzinach przyjęć
tel. 22 729 82 74
lub w GOPS Sekcja Wsparcia Rodziny "Ognisko Tęcza"
tel. 22 739 73 11
pon. - pt.: 9.00 - 17.00

Psycholog
środy
piątki
17.00 - 19.30 11.30 - 14.00

Bezpośrednio Punkcie Konsultacyjnym
w dniach i godzinach przyjęć
tel. 22 729 82 74

Psycholog dziecięcy

10.04.2021 r. (sobota)
godz. 9.00, 10.00, 11.00, 14.00
24.04.2021 r. (sobota)
godz. 9.00, 10.00, 11.00, 14.00

Godziny do ustalenia podczas zapisu.

W GOPS Sekcja Wsparcia Rodziny "Ognisko Tęcza"
tel. 22 739 73 11
pon. - pt.: 9.00 - 17.00

Psychoterapeuta / specjalista
ds. przeciwdziałania przemocy
w rodzinie / mediator

piątki 16.00 - 19.30

W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej
tel. 22 739 73 20
pon.: 9.00 - 17.00
wt. - czw.: 8.00 - 16.00
pt.: 8.00 - 15.00

Prawnik

wtorki

Od 16.15
Po wcześniejszym umówieniu się telefonicznym.

W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej
tel. 22 739 73 20 w. 180, 181
pon.: 9.00 - 17.00
wt. - czw.: 8.00 - 16.00
pt.: 8.00 - 15.00

Porady udzielane są bezpłatnie. Zapraszamy!

Krystyna Masłowska - pełnomocnik Wójta ds. uzależnień

Gmina Nadarzyn w ramach Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej pn. „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2021 otrzymała dofinansowanie na realizację usług opieki wytchnieniowej w miejscu zamieszkania.

Realizatorem Programu będzie Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nadarzynie ul. Mszczonowska 24.

Głównym celem programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów przez umożliwienie im uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie opieki wytchnieniowej. W tym czasie opiekun może odpocząć, pójść na wizytę do lekarza, załatwić sprawę w urzędzie itp.

Usługi opieki wytchnieniowej będą realizowane łącznie dla 5 osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności w okresie kwiecień - grudzień 2021 r. w ilości do 200 godzin dla członka rodziny lub opiekuna sprawującego bezpośrednią opiekę nad osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności.

Wsparciem mogą zostać objęte osoby niekorzystające z innych form usług w miejscu zamieszkania.

W pierwszej kolejności z usług opieki wytchnieniowej będą mogły skorzystać osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności, które są całkowicie niesamodzielne.

Wnioski o objęcie opieką wytchnieniową można składać w siedzibie Ośrodka przy ul. Mszczonowska 24, Sekcja Pomocy Środowiskowej GOPS w godzinach pracy Ośrodka. Nabór będzie prowadzony od 17 marca do 30 marca 2021 r.

Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu 22 739 73 20 w. 183, 184, 185, 187.

Program „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2021 finansowany jest z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

Krystyna Masłowska
Dyrektor GOPS w Nadarzynie

 • Baner instytucji współpracujących w programie.

Bezpłatne konsultacje psychologiczne
Punkt informacyjno - konsultacyjny w Zespole Ośrodków Wsparcia w Piastowie

W związku z realizacją zadań Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2018 - 2023, w Zespole Ośrodków Wsparcia w dniu 27.02.2021 roku (sobota) zostanie zorganizowany Punkt Informacyjno - Konsultacyjny.

Punkt Informacyjno-Konsultacyjny będzie działał w godzinach 9.00 - 14.00. W czasie punktu osoby z terenu Powiatu Pruszkowskiego będą mogły skorzystać z bezpłatnych konsultacji psychologicznych.

Zapisy pod numerem telefonu: 22 753 45 56.

Serdecznie zapraszamy!
Zespół Ośrodków Wsparcia w Piastowie

 • Zespół Ośrodków Wsparcia, Ośrodek Interwencji Kryzysowej i...
 • Trening Umiejętności Rodzicielskich

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - Sekcja Wsparcia Rodziny zaprasza osoby chętne do udziału w zajęciach: TRENING UMIEJĘTNOŚCI RODZICIELSKICH.

Trening Umiejętności Rodzicielskich kierujemy do rodziców, którzy pragną nie tylko mocniej cieszyć się z bycia rodzicem, ale również zmieniać się i rozwijać oraz współpracować ze swoimi dziećmi.

Uczestnictwo w programie wesprze rodzica w:

 • komunikacji z dzieckiem,
 • rozpoznawaniu uczuć,
 • budowaniu relacji w rodzinie,
 • oraz wyznaczaniu granic.

Ponadto podczas Treningu Umiejętności Rodzicielskich rodzice będą mogli zdobyć nowe umiejętności z rękodzieła, które w przyszłości mogą być alternatywą dla wspólnie spędzonego czasu.

Szczegóły na plakacie.

 • Otrzymuj świadczenia z ZUS na konto i bądź bezpieczny.

Bezpłatny rachunek w każdym banku

Jeśli nie masz konta w żadnym banku, możesz założyć bezpłatny podstawowy rachunek płatniczy (PRP). Zrobisz to w banku, w oddziałach banków zagranicznych, instytucjach kredytowych i spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych, które prowadzą rachunki płatnicze dla konsumentów.

Podstawowy rachunek płatniczy jest bezpłatny

Oznacza to, że za darmo możesz:

 • otworzyć i prowadzić konto w banku,
 • otrzymać kartę płatniczą (za jej obsługę również nie płacisz),
 • wypłacać pieniądze w bankomatach i wpłacać je do wpłatomatów banku (nielimitowana liczba transakcji w bankomatach Twojego banku w Polsce),
 • 5 razy w miesiącu zlecić transakcje płatnicze (zlecenia stałe, przelewy, polecenia zapłaty),
 • 5 razy w miesiącu wypłacić gotówkę z bankomatów innych banków.

Co daje Ci podstawowy rachunek płatniczy

Jeśli masz Podstawowy Rachunek Płatniczy, możesz:

 • otrzymywać przelewy oraz wpłacać pieniądze na swój rachunek,
 • wypłacać gotówkę w banku lub w bankomacie (w Polsce i za granicą),
 • płacić kartą,
 • wypłacać gotówkę przy użyciu terminala płatniczego podczas robienia zakupów i płacenia za nie kartą płatniczą,
 • realizować zlecenia płatnicze.

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (Dz.U. 2020 poz. 794, art. 59ia).
 • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/92/UE z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie porównywalności opłat związanych z rachunkami płatniczymi, przenoszenia rachunku płatniczego oraz dostępu do podstawowego rachunku płatniczego.
 • Ulotka programu Rodzina 500+

Nowy okres świadczeniowy w programie Rodzina 500+

Komu przysługuje świadczenie?
Świadczenie przysługuje na każde dziecko, które nie ukończyło 18 lat. Nie ma znaczenia sytuacja finansowa rodziny. Aby otrzymać wsparcie trzeba złożyć wniosek.

Wniosek online
Wniosek złóż w gminie, w której mieszkasz. Od 1 lutego możesz to zrobić w prosty sposób przez internet.

Dostępne są 3 kanały:
- strona empatia.mrips.gov.pl
- bankowość elektroniczna
- platforma ZUS

Wniosek w urzędzie
Od 1 kwietnia wniosek możesz złożyć także osobiście w urzędzie lub za pośrednictwem poczty.

Kiedy otrzymam świadczenie?
Aby otrzymać swiadczenie na nowy okres świadczeniowy - tj. od 1 czerwca 2021, złóż wniosek w lutym, marcu, kwietniu, maju lub czerwcu. Jeśli wniosek złożysz po tym terminie, to świadczenie przysługiwać będzie od miesiąca, w którym złożyłeś wniosek. Uwaga: złożenie wniosku do końca kwietnia to gwarancja ciągłości wypłaty świadczenia wychowawczego.

Jak otrzymam pieniądze?
Świadczenie otrzymasz w sposób dogodny dla siebie, czyli przelewem na konto lub gotówką.

Pliki do pobrania:

"Promowanie zdrowia psychicznego wśród mieszkańców Mazowsza"

Szanowni Państwo,

dzięki uprzejmości MSCZ im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie przekazujemy Państwu informację nt. programu edukacyjnego dotyczącego promocji zdrowia psychicznego.

Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie w wyniku konkursu ofert ogłoszonego przez Zarząd Województwa Mazowieckiego, na realizatorów zadań publicznych Województwa Mazowieckiego z zakresu zdrowia publicznego, p.n.: "Promowanie zdrowia psychicznego wśród mieszkańców Mazowsza" zostało wyłonione jako realizator powyższego zadania.

W ramach zawartej umowy dotacji nr W/UMWM/ZD/3902/2020 z dn.12 października 2020 r. zostały zrealizowane filmy edukacyjno-informacyjne, dotyczące zdrowia psychicznego (schizofrenia, zaburzenia depresyjne, zaburzenia lękowe, stres, nadużywanie alkoholu), które są dostępne poprzez poniższy link:

Zaburzenia lękowe - https://www.youtube.com/watch?v=sI29QVzr0BU
Schizofrenia - https://www.youtube.com/watch?v=RO8l-PFjNvg
Problemy związane z nadużywaniem alkoholu - https://www.youtube.com/watch?v=t6EEFyEOxyw
Kryzys - https://www.youtube.com/watch?v=Vwhy1U0k-qU
Depresja - https://www.youtube.com/watch?v=7v1e4tALdjw

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nadarzynie otrzymał również materiały w formie papierowej, które zostaną udostępnione dla mieszkańców w holu Urzędu Gminy.

Zachęcamy do zapoznania się Programem "Promowanie zdrowia psychicznego wśród mieszkańców Mazowsza".

Krystyna Masłowska
Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Nadarzynie

 • Szczepienia przeciwko COVID-19.

Zapisy na szczepienia:
- poprzez specjalną infolinię Narodowego Programu Szczepień tel. 989
- przez Internetowe Konto Pacjenta: pacjent.gov.pl
- bezpośrednio w przychodni; tel. 22 739 48 40
- sprawy dotyczące transportu dla osób uprawnionych tel. 22 739 48 40 wew. *

Szczegóły po kliknięciu na plakacie.

Kontakt

 • Urząd Gminy Nadarzyn
 • Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
 • Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych
 • Stop Przemocy
 • Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej
 • Europejski Fundusz Społeczny
 • Mazowiecka Ekonomia Społeczna
 • SPG ZOZ w Nadarzynie
[obiekt mapy]