Menu

Kontakt

GMINNY OŚRODEK POMOCY
SPOŁECZNEJ W NADARZYNIE

ul. Mszczonowska 24
05-830 Nadarzyn

tel. +48 22 729 81 73
tel. +48 22 739 97 07
fax +48 22 739 73 20

e-mail: gops@nadarzyn.pl
ePUAP: /gops_nadarzyn/skrytka

Aktualności - rok 2023

Dodatek gazowy

Refundacja podatku VAT za dostarczone paliwa gazowe w 2023 r.

Dodatek gazowy przyznawany w formie zwrotu równowartości podatku VAT za gaz dla gospodarstw domowych, które jako główne źródło ciepła wykorzystują piec gazowy wpisany bądź zgłoszony do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków, tzw. CEEB.

Urządzenia grzewcze zasilane paliwami gazowymi muszą być wpisane do CEEB do 21 grudnia 2022 r.

Zwrot przysługuje tym gospodarstwom domowym, których przeciętne miesięczne dochody nie przekraczają:

 • 2100 zł w gospodarstwie jednoosobowym,
 • 1500 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.

W przypadku wniosku złożonego w okresie 01.01.2023 - 31.07.2023 rokiem bazowym jest 2021.

W przypadku wniosku złożonego w okresie 01.08.2023 - 29.02.2024 rokiem bazowym jest 2022.

Aby dostać zwrot pieniędzy, trzeba złożyć wniosek o refundację VAT w ciągu 30 dni od dnia otrzymania faktury dokumentującej dostarczenie paliw gazowych.

Do wniosku o zwrot podatku VAT za gaz trzeba załączyć:

 • umowę zawartą przez odbiorcę paliw gazowych z przedsiębiorstwem energetycznym wykonującym działalność gospodarczą w zakresie obrotu paliwami gazowymi lub jej kopię,
 • fakturę dokumentującą dostarczenie paliw gazowych,
 • dowód uiszczenia zapłaty za tę fakturę.

Wnioski należy składać nie później niż do dnia 29 lutego 2024 r.

Wnioski można składać:

 • osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Nadarzynie ul. Mszczonowska 24, pok. 133.
 • elektronicznie z wykorzystaniem platformy ePUAP do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nadarzynie.

Wniosek do pobrania:

Wróć

Informacje kontaktowe

 • Urząd Gminy Nadarzyn
 • Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej
 • Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych
 • Stop Przemocy
 • Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej
 • Europejski Fundusz Społeczny
 • Mazowiecka Ekonomia Społeczna
 • SPG ZOZ w Nadarzynie
 • senior.gov.pl
 • Pełnomocnik Rządu do Spraw Równego Traktowania
 • Zakład Usług Społecznych
 • Narodowy Fundusz Zdrowia
[obiekt mapy] Lokalizacja na mapie: Urząd Miasta Nadarzyn