Menu

Kontakt

GMINNY OŚRODEK POMOCY
SPOŁECZNEJ W NADARZYNIE

ul. Mszczonowska 24
05-830 Nadarzyn

tel. +48 22 729 81 73
tel. +48 22 739 97 07
fax +48 22 739 73 20

e-mail: gops@nadarzyn.pl
ePUAP: /gops_nadarzyn/skrytka

Aktualności - rok 2023

Dodatek elektryczny

Dodatek elektryczny przysługuje właścicielom gospodarstw domowych, w których stosuje się ogrzewanie elektryczne. Aby ubiegać się o wypłatę świadczenia należy spełnić odpowiednie kryteria i złożyć wniosek.

Kto może ubiegać się o dofinansowanie?

Osoby, które chcą się ubiegać o otrzymanie dofinansowania, zobowiązane są do złożenia odpowiedniego formularza. Należy podkreślić, że mogą go złożyć wyłącznie osoby, których gospodarstwa domowe wcześniej uzyskały wpis lub zgłosiły główne źródło ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB). Urzędnicy będą to kontrolować.

Dodatek do prądu skierowany jest do gospodarstw domowych ogrzewanych za pomocą energii elektrycznej, w tym pomp ciepła.

Gdzie złożyć wniosek?

Wniosek należy złożyć w terminie od 1 grudnia 2022 r. do 1 lutego 2023 r.:

 • osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Nadarzynie, ul. Mszczonowska 24 p. 133,
 • przez Internet za pośrednictwem ePUAP lub profilu zaufanego.

Formularz powinien zawierać:

 • dane osobowe właściciela gospodarstwa domowego,
 • rodzaj źródła ciepła (pompa ciepła, ogrzewanie elektryczne, bojler elektryczny),
 • numer rachunku bankowego, na który mają wpłynąć pieniądze.

Komu dodatek nie przysługuje?

Dodatek elektryczny nie przysługuje wszystkim. Środki finansowe nie obejmą m.in.: gospodarstw domowych, które korzystają z paneli fotowoltaicznych oraz rodzin, które złożyły już wcześniej wniosek o dopłatę do innego opału np. węgla, drewna, pelletu, oleju opałowego czy gazu skroplonego LPG. Ponadto dopłatę do prądu można otrzymać tylko na jeden adres.

Jaka jest kwota dodatku elektrycznego?

Wprowadzona ustawa przewiduje dwa progi dofinansowania:

 • 1000 zł - dla gospodarstw domowych, których zużycie energii elektrycznej za 2021 rok jest standardowe i wynosi do 5 MWh;
 • 1500 zł - w sytuacji, gdy roczne zużycie prądu przekracza 5 MWh.

Aby uzyskać dodatek elektryczny w podwyższonej kwocie, do wniosku należy dołączyć rozliczenie z przedsiębiorstwem energetycznym, potwierdzające zużycie energii elektrycznej w 2021 r. przekraczające 5 MWh.

Wniosek do pobrania:

Wróć

Informacje kontaktowe

 • Urząd Gminy Nadarzyn
 • Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej
 • Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych
 • Stop Przemocy
 • Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej
 • Europejski Fundusz Społeczny
 • Mazowiecka Ekonomia Społeczna
 • SPG ZOZ w Nadarzynie
 • senior.gov.pl
 • Pełnomocnik Rządu do Spraw Równego Traktowania
 • Zakład Usług Społecznych
 • Narodowy Fundusz Zdrowia
[obiekt mapy] Lokalizacja na mapie: Urząd Miasta Nadarzyn