Menu

Kontakt

GMINNY OŚRODEK POMOCY
SPOŁECZNEJ W NADARZYNIE

ul. Mszczonowska 24
05-830 Nadarzyn

tel. +48 22 729 81 73
tel. +48 22 739 97 07
fax +48 22 739 73 20

e-mail: gops@nadarzyn.pl
ePUAP: /gops_nadarzyn/skrytka

Aktualności - rok 2023

 • Program Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2023

Program Ministra Rodziny i Polityki Społecznej
„Opieka wytchnieniowa” - edycja 2023

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nadarzynie informuje, że w dniu 27.02.2023 r. została podpisana umowa pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Gminą Nadarzyn dotyczącą realizacji zadania w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2023 realizowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Program będzie realizowany od marca do grudnia 2023 roku.

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

 1. Dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności.
 2. Osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub orzeczeniem traktowanym na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności

- poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

Program jest realizowany w dwóch formach:

 • świadczenia usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego,
 • świadczenia usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu całodobowego.

Szczegółowe informacje o Programie można znaleźć na stronie Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych https://niepelnosprawni.gov.pl/a,1418,nabor-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-opieka-wytchnieniowa-edycja-2023 lub w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Nadarzynie tel. (22) 739 73 20 w. 183, 184, 185, 187, 283, 284.

Osoby zainteresowane mogą składać kartę zgłoszenia do Programu „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2023 w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Nadarzynie od 15.03.2023 r.

Wróć

Informacje kontaktowe

 • Urząd Gminy Nadarzyn
 • Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej
 • Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych
 • Stop Przemocy
 • Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej
 • Europejski Fundusz Społeczny
 • Mazowiecka Ekonomia Społeczna
 • SPG ZOZ w Nadarzynie
 • senior.gov.pl
 • Pełnomocnik Rządu do Spraw Równego Traktowania
 • Zakład Usług Społecznych
 • Narodowy Fundusz Zdrowia
[obiekt mapy] Lokalizacja na mapie: Urząd Miasta Nadarzyn